Državni prostorski akti
Domov|Vpogled v postopke priprave državnih prostorskih aktov


Zadnjih 5 objav

13.11.2017
Objava DPN za prensoni plinovod Kozarje - Vevče
Odločba o CPVO (502 kB)

13.11.2017
Objava DPN za prensoni plinovod Kozarje - Vevče
Stališča do pripomb (2709 kB)

15.09.2017
Objava Državni prostorski načrt za kablovod v MO Koper
Stališča do pripomb (560 kB)

16.08.2017
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto na odseku med avtocesto A1 (Celje Lopata) in avtocesto A2 (Novo mesto) – III. razvojna os – srednji del
Stališča do pripomb (4546 kB)

11.08.2017
Objava DPN za vetrno elektrarno Zajčica
Povzetek za javnost (povezava)


Ostale objave

VPOGLED V POSTOPKE PRIPRAVE DRŽAVNIH PROSTORSKIH AKTOV

POBUDE IN DRŽAVNI PROSTORSKI AKTI V FAZI JAVNE RAZGRNITVE