Državni prostorski akti
Domov|Vpogled v postopke priprave državnih prostorskih aktov


Vsi državni prostorski akti
Državni prostorski akti v pripravi
Sprejeti državni prostorski akti
Vsi objavljeni dokumenti
Iskalnik po državnih prostorskih aktih


Vsi objavljeni dokumenti

31.08.2018
Objava Državni prostorski načrt za prestavitev dela glavne ceste G2-108/1182 Zgornji Hotič - Spodnji Hotič
Stališča do pripomb (601 kB)

20.08.2018
Objava DPN za prenosni plinovod R15/1 Lendava-Ljutomer
Stališča do pripomb (94 kB)

10.08.2018
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M8 Kalce - Jelšane
Povzetek za javnost (676 kB)

10.08.2018
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M8 Kalce - Jelšane
Javno naznanilo (68 kB)

17.07.2018
Objava DPN za prenosni plinovod R15/1 Lendava-Ljutomer
Stališča do pripomb (554 kB)

21.06.2018
Objava Državni prostorski načrt za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja
Stališča do pripomb (221 kB)

31.05.2018
Objava Državni prostorski načrt za obvoznico Volče
Povzetek za javnost (2054 kB)

31.05.2018
Objava Državni prostorski načrt za obvoznico Most na Soči
Povzetek za javnost (1680 kB)

30.05.2018
Objava Državni prostorski načrt za obvoznico Most na Soči
Druga gradiva v fazi "Pobuda" (64 kB)

30.05.2018
Objava Državni prostorski načrt za obvoznico Volče
Druga gradiva v fazi "Pobuda" (64 kB)

30.05.2018
Objava Državni prostorski načrt za obvoznico Most na Soči
Prikaz območja (1579 kB)

30.05.2018
Objava Državni prostorski načrt za obvoznico Most na Soči
Sklep o pripravi DPN (207 kB)

30.05.2018
Objava Državni prostorski načrt za obvoznico Most na Soči
Odpravek sklepa vlade (53 kB)

30.05.2018
Objava Državni prostorski načrt za obvoznico Most na Soči
Zapisnik prostorske konference (198 kB)

30.05.2018
Objava Državni prostorski načrt za obvoznico Volče
Prikaz območja (1952 kB)

30.05.2018
Objava Državni prostorski načrt za obvoznico Volče
Sklep o pripravi DPN (207 kB)

30.05.2018
Objava Državni prostorski načrt za obvoznico Volče
Odpravek sklepa vlade (52 kB)

30.05.2018
Objava Državni prostorski načrt za obvoznico Volče
Zapisnik prostorske konference (197 kB)

30.05.2018
Objava Državni prostorski načrt za prestavitev dela glavne ceste G2-108/1182 Zgornji Hotič - Spodnji Hotič
Povzetek za javnost (2545 kB)

30.05.2018
Objava Državni prostorski načrt za prestavitev dela glavne ceste G2-108/1182 Zgornji Hotič - Spodnji Hotič
Javno naznanilo (67 kB)

22.05.2018
Objava DPN za RTP 220/110/(20) kV Ravne s priključnim 220 kV daljnovodom
Povzetek za javnost (1625 kB)

22.05.2018
Objava DPN za RTP 220/110/(20) kV Ravne s priključnim 220 kV daljnovodom
Sklep o javni razgrnitvi (71 kB)

14.05.2018
Objava DPN za prenosni plinovod R15/1 Lendava-Ljutomer
Javno naznanilo (84 kB)

14.05.2018
Objava DPN za prenosni plinovod R15/1 Lendava-Ljutomer
Javno naznanilo (74 kB)

23.04.2018
Objava Državni prostorski načrt za obvoznico Volče
Druga gradiva v fazi "Pobuda" (2090 kB)

23.04.2018
Objava Državni prostorski načrt za obvoznico Volče
Odločba o CPVO (93 kB)

19.04.2018
Objava Državni prostorski načrt za obvoznico Most na Soči
Druga gradiva v fazi "Pobuda" (424 kB)

19.04.2018
Objava Državni prostorski načrt za obvoznico Most na Soči
Odločba o CPVO (96 kB)

19.04.2018
Objava DPN za prenosni plinovod R15/1 Lendava-Ljutomer
Povzetek za javnost (3515 kB)

19.04.2018
Objava DPN za prenosni plinovod R15/1 Lendava-Ljutomer
Povzetek za javnost (3558 kB)

05.04.2018
Objava Daljnovod 2 x110 kV Kamnik- Visoko
Sklep o začetku priprave (102 kB)

05.04.2018
Objava Daljnovod 2 x110 kV Kamnik- Visoko
Odpravek sklepa vlade (65 kB)

04.04.2018
Objava DPN za daljnovod 2 x 110 kV RTP Kočevje - RTP Črnomelj
Sklep o pripravi DPN (85 kB)

30.03.2018
Objava DPN za VE Plešivec
Povzetek za javnost (1978 kB)

30.03.2018
Objava DPN za VE Plešivec
Javno naznanilo (175 kB)

23.03.2018
Objava DPN za varovano parkirišče Brdo zahod
Odpravek sklepa vlade (66 kB)

22.03.2018
Objava DPN za železniško progo Maribor - Šentilj
Povzetek za javnost (2459 kB)

22.03.2018
Objava DPN za železniško progo Maribor - Šentilj
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

22.03.2018
Objava DPN za železniško progo Maribor - Šentilj
Odpravek sklepa vlade (65 kB)

22.03.2018
Objava DPN za prenosni plinovod Pince - Lendava
Druga gradiva v fazi "Študija variant s PVO" (2208 kB)

22.03.2018
Objava DPN za prenosni plinovod Pince - Lendava
Odpravek sklepa vlade (69 kB)

22.03.2018
Objava DPN za varovano parkirišče Brdo zahod
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

14.03.2018
Objava Državni prostorski načrt za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Jesenice-državna meja v koridorju obstoječe proge
Sklep o pripravi DPN (107 kB)

14.03.2018
Objava Državni prostorski načrt za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Jesenice-državna meja v koridorju obstoječe proge
Odpravek sklepa vlade (68 kB)

14.03.2018
Objava Državni prostorski načrt za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Jesenice-državna meja v koridorju obstoječe proge
Odločba o CPVO (238 kB)

14.03.2018
Objava Državni prostorski načrt za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Jesenice-državna meja v koridorju obstoječe proge
Sklep o potrditvi DIIP (92 kB)

08.03.2018
Objava DPN za vetrno elektrarno Ojstrica
Sklep o pripravi DPN (98 kB)

08.03.2018
Objava DPN za vetrno elektrarno Ojstrica
Odpravek sklepa vlade (74 kB)

08.03.2018
Objava DPN za vetrno elektrarno Zajčica
Sklep o pripravi DPN (102 kB)

08.03.2018
Objava DPN za vetrno elektrarno Zajčica
Odpravek sklepa vlade (75 kB)

06.03.2018
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV RTP Ravne - RTP Mežica
Javno naznanilo (361 kB)

06.03.2018
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV RTP Ravne - RTP Mežica
Povzetek za javnost (3033 kB)

07.02.2018
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina-Šempeter pri Gorici
Povzetek za javnost (2704 kB)

05.02.2018
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina-Šempeter pri Gorici
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

05.02.2018
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina-Šempeter pri Gorici
Odpravek sklepa vlade (66 kB)

26.01.2018
Objava Državni prostorski načrt za obvoznico Most na Soči
Javno naznanilo (382 kB)

24.01.2018
Objava Državni prostorski načrt za obvoznico Volče
Javno naznanilo (362 kB)

22.12.2017
Objava Državni prostorski načrt za obvoznico Volče
Povzetek za javnost (2137 kB)

22.12.2017
Objava Državni prostorski načrt za obvoznico Volče
Javno naznanilo (314 kB)

22.12.2017
Objava Državni prostorski načrt za obvoznico Most na Soči
Povzetek za javnost (1738 kB)

22.12.2017
Objava Državni prostorski načrt za obvoznico Most na Soči
Javno naznanilo (314 kB)

21.12.2017
Objava DPN za državno cesto od priključka Maline do MMP Metlika in do priključka Črnomelj jug
Povzetek za javnost (1776 kB)

11.12.2017
Objava DPN za državno cesto od priključka Maline do MMP Metlika in do priključka Črnomelj jug
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

11.12.2017
Objava DPN za državno cesto od AC A2 Ljubljana -Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

08.12.2017
Objava DPN za državno cesto od priključka Maline do MMP Metlika in do priključka Črnomelj jug
Odpravek sklepa vlade (66 kB)

05.12.2017
Objava DPN za vetrno elektrarno Ojstrica
Druga gradiva v fazi "Pobuda" (1259 kB)

05.12.2017
Objava DPN za vetrno elektrarno Zajčica
Odločba o CPVO (72 kB)

29.11.2017
Objava DPN za letališče Maribor
Prikaz območja (618 kB)

29.11.2017
Objava DPN za 110 kV kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri MMP Vrtojba
Prikaz območja (618 kB)

29.11.2017
Objava DPN za letališče Maribor
Odpravek sklepa vlade (67 kB)

29.11.2017
Objava DPN za letališče Maribor
Sklep o pripravi DPN (102 kB)

13.11.2017
Objava DPN za prensoni plinovod Kozarje - Vevče
Odločba o CPVO (502 kB)

13.11.2017
Objava DPN za prensoni plinovod Kozarje - Vevče
Stališča do pripomb (2709 kB)

15.09.2017
Objava Državni prostorski načrt za kablovod v MO Koper
Stališča do pripomb (560 kB)

16.08.2017
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto na odseku med avtocesto A1 (Celje Lopata) in avtocesto A2 (Novo mesto) – III. razvojna os – srednji del
Stališča do pripomb (4546 kB)

11.08.2017
Objava DPN za vetrno elektrarno Zajčica
Povzetek za javnost (povezava)

16.06.2017
Objava DPN za prenosni plinovod R15/1 Lendava-Ljutomer
Odločba o CPVO (163 kB)

16.06.2017
Objava DPN za prenosni plinovod R15/1 Lendava-Ljutomer
Sklep o pripravi DPN (97 kB)

16.06.2017
Objava DPN za prenosni plinovod R15/1 Lendava-Ljutomer
Odpravek sklepa vlade (67 kB)

16.06.2017
Objava DPN za prenosni plinovod Pince - Lendava
Druga gradiva v fazi "Študija variant s PVO" (3745 kB)

16.06.2017
Objava DPN za prenosni plinovod Pince - Lendava
Druga gradiva v fazi "Študija variant s PVO" (161 kB)

13.06.2017
Objava DPN za rekonstrukcijo odseka Bača-Dolenja Trebuša
Odpravek sklepa vlade (60 kB)

13.06.2017
Objava DPN za rekonstrukcijo odseka Bača-Dolenja Trebuša
Odločba o CPVO (168 kB)

31.05.2017
Objava DPN za prensoni plinovod Kozarje - Vevče
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (19 kB)

31.05.2017
Objava DPN za prensoni plinovod Kozarje - Vevče
Povzetek za javnost (2812 kB)

29.05.2017
Objava Državni prostorski načrt za RTP 110/20kV Dobruška vas
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

29.05.2017
Objava Državni prostorski načrt za RTP 110/20kV Dobruška vas
Odpravek sklepa vlade (65 kB)

19.05.2017
Objava Državni prostorski načrt za kablovod v MO Koper
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (19 kB)

18.05.2017
Objava DPN za prensoni plinovod Kozarje - Vevče
Javno naznanilo (740 kB)

18.05.2017
Objava Državni prostorski načrt za kablovod v MO Koper
Javno naznanilo (648 kB)

18.05.2017
Objava Državni prostorski načrt za kablovod v MO Koper
Povzetek za javnost (1926 kB)

18.05.2017
Objava Državni prostorski načrt za kablovod v MO Koper
Povzetek za javnost (1938 kB)

12.05.2017
Objava Državni prostorski načrt za kablovod v MO Koper
Javno naznanilo (552 kB)

24.04.2017
Objava DPN za vetrno elektrarno Ojstrica
Odločba o CPVO (227 kB)

14.04.2017
Objava Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Zahodna obvoznica Maribor
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (68 kB)

30.03.2017
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina-Šempeter pri Gorici
Stališča do pripomb (824 kB)

21.03.2017
Objava DPN za vetrno elektrarno Zajčica
Javno naznanilo (187 kB)

13.03.2017
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje - Mokronog - Sevnica
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi s PVO" (3852 kB)

13.03.2017
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje - Mokronog - Sevnica
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi s PVO" (205 kB)

24.02.2017
Objava DPN za HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol na srednji Savi
Odločba o CPVO (640 kB)

21.02.2017
Objava DPN za vetrno elektrarno Ojstrica
Povzetek za javnost (2226 kB)

21.02.2017
Objava DPN za vetrno elektrarno Ojstrica
Javno naznanilo (187 kB)

31.01.2017
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug
Povzetek za javnost (3512 kB)

24.01.2017
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

13.01.2017
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug
Odpravek sklepa vlade (67 kB)

05.01.2017
Objava DPN za 110 kV kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri MMP Vrtojba
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

05.01.2017
Objava DPN za kablovod 110 kV od RTP 110/20 kV Dekani do slovensko-italijanske meje pri MMP Škofije
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

05.01.2017
Objava DPN za 110 kV kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri MMP Vrtojba
Povzetek za javnost (1622 kB)

05.01.2017
Objava DPN za kablovod 110 kV od RTP 110/20 kV Dekani do slovensko-italijanske meje pri MMP Škofije
Povzetek za javnost (2172 kB)

04.01.2017
Objava Državni prostorski načrt za letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
Sklep o pripravi DPN (82 kB)

04.01.2017
Objava Državni prostorski načrt za letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
Odpravek sklepa vlade (69 kB)

04.01.2017
Objava Državni prostorski načrt za letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
Prečiščeno besedilo (167 kB)

23.12.2016
Objava DPN za prenosni plinovod M1A/1 Interkonekcija Rogatec
Povzetek za javnost (4090 kB)

23.12.2016
Objava DPN za prenosni plinovod M1A/1 Interkonekcija Rogatec
Sklep o pripravi DPN (95 kB)

23.12.2016
Objava DPN za prenosni plinovod M1A/1 Interkonekcija Rogatec
Odpravek sklepa vlade (67 kB)

22.12.2016
Objava DPN za 110 kV kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri MMP Vrtojba
Odpravek sklepa vlade (66 kB)

22.12.2016
Objava DPN za kablovod 110 kV od RTP 110/20 kV Dekani do slovensko-italijanske meje pri MMP Škofije
Odpravek sklepa vlade (66 kB)

13.12.2016
Objava DPN za varovano parkirišče Brdo zahod
Stališča do pripomb (1550 kB)

17.11.2016
Objava DPN za prenosni plinovod R15/1 Lendava-Ljutomer
Povzetek za javnost (1615 kB)

15.11.2016
Objava DPN za prenosni plinovod Pince - Lendava
Stališča do pripomb (642 kB)

14.11.2016
Objava DPN za železniško progo Maribor - Šentilj
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (povezava)

14.11.2016
Objava DPN za železniško progo Maribor - Šentilj
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (4206 kB)

14.11.2016
Objava DPN za železniško progo Maribor - Šentilj
Stališča do pripomb (730 kB)

21.10.2016
Objava Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Zahodna obvoznica Maribor
Odpravek sklepa vlade (68 kB)

19.10.2016
Objava Državni lokacijski načrt za daljnovod DV 2×110 kV na odseku Murska Sobota–Mačkovci
Druga gradiva v fazi "Dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta" (220 kB)

19.10.2016
Objava Državni lokacijski načrt za daljnovod DV 2×110 kV na odseku Murska Sobota–Mačkovci
Druga gradiva v fazi "Sprejeti državni lokacijski načrt" (23 kB)

19.10.2016
Objava Državni lokacijski načrt za daljnovod DV 2×110 kV na odseku Murska Sobota–Mačkovci
Povzetek za javnost (2171 kB)

19.10.2016
Objava Državni prostorski načrt za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (17 kB)

19.10.2016
Objava Državni prostorski načrt za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja
Povzetek za javnost (2077 kB)

14.10.2016
Objava Spremembe in dopolnitve za Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (povezava)

13.10.2016
Objava Državni prostorski načrt za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja
Javno naznanilo (168 kB)

26.09.2016
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto na odseku med avtocesto A1 (Celje Lopata) in avtocesto A2 (Novo mesto) – III. razvojna os – srednji del
Povzetek za javnost (4335 kB)

26.09.2016
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto na odseku med avtocesto A1 (Celje Lopata) in avtocesto A2 (Novo mesto) – III. razvojna os – srednji del
Javno naznanilo (178 kB)

26.09.2016
Objava DPN za G2 cesto Hrastnik-Zidani Most- Rdaeče in G1 Rimske Toplice-Zidani Most-Radeče
Povzetek za javnost (4335 kB)

26.09.2016
Objava DPN za G2 cesto Hrastnik-Zidani Most- Rdaeče in G1 Rimske Toplice-Zidani Most-Radeče
Javno naznanilo (178 kB)

31.08.2016
Objava Državni prostorski načrt za letališče Portorož
Prečiščeno besedilo (146 kB)

30.08.2016
Objava DPN za ureditev izvennivojskega prehoda Dobova izvoz v občini Brežice
Prečiščeno besedilo (146 kB)

22.08.2016
Objava DPN za varovano parkirišče Brdo zahod
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (23 kB)

22.08.2016
Objava DPN za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni javni promet v Kopru
Druga gradiva v fazi "Dopolnjen osnutek državnega prostorskega načrta" (povezava)

19.08.2016
Objava DPN za varovano parkirišče Brdo zahod
Povzetek za javnost (1986 kB)

18.08.2016
Objava DPN za rekonstrukcijo dela DV 2x110vV Gorica-Divača (odsek Renče)
Druga gradiva v fazi "Pobuda" (38 kB)

18.08.2016
Objava DPN za rekonstrukcijo dela DV 2x110vV Gorica-Divača (odsek Renče)
Sklep o pripravi DPN (200 kB)

18.08.2016
Objava DPN za rekonstrukcijo dela DV 2x110vV Gorica-Divača (odsek Renče)
Odpravek sklepa vlade (55 kB)

18.08.2016
Objava DPN za varovano parkirišče Brdo zahod
Javno naznanilo (57 kB)

18.08.2016
Objava DPN za varovano parkirišče Brdo zahod
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (3229 kB)

18.08.2016
Objava DPN za varovano parkirišče Brdo zahod
Odločba o CPVO (186 kB)

11.08.2016
Objava DPN za prenosni plinovod Pince - Lendava
Povzetek za javnost (1002 kB)

11.08.2016
Objava DPN za prenosni plinovod Pince - Lendava
Javno naznanilo (58 kB)

04.08.2016
Objava DPN za letališče Maribor
Odločba o CPVO (239 kB)

02.08.2016
Objava Državni prostorski načrt za letališče Portorož
Sklep o pripravi DPN (80 kB)

01.08.2016
Objava DPN za varovano parkirišče Brdo zahod
Sklep o pripravi DPN (78 kB)

01.08.2016
Objava DPN za varovano parkirišče Brdo zahod
Odpravek sklepa vlade (66 kB)

28.07.2016
Objava DPN za rekonstrukcijo DV 2 x400 kV Šoštanj-Podlog
Povzetek za javnost (3088 kB)

28.07.2016
Objava DPN za prenosni plinovod M1A/1 Interkonekcija Rogatec
Odločba o CPVO (193 kB)

18.07.2016
Objava DPN za rekonstrukcijo DV 2 x400 kV Šoštanj-Podlog
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

18.07.2016
Objava DPN za rekonstrukcijo DV 2 x400 kV Šoštanj-Podlog
Odpravek sklepa vlade (64 kB)

14.07.2016
Objava DPN za prenosni plinovod M9 Lendava - Kidričevo
Povzetek za javnost (1840 kB)

14.07.2016
Objava DPN za dograditev predora Karavanke
Povzetek za javnost (2962 kB)

14.07.2016
Objava DPN za dograditev predora Karavanke
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

14.07.2016
Objava DPN za dograditev predora Karavanke
Odpravek sklepa vlade (64 kB)

14.07.2016
Objava DPN za rekonstrukcijo dela DV 2x110vV Gorica-Divača (odsek Renče)
Povzetek za javnost (1884 kB)

08.07.2016
Objava Daljnovod 2 x110 kV Kamnik- Visoko
Stališča do pripomb (940 kB)

06.07.2016
Objava DPN za 110 kV kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri MMP Vrtojba
Stališča do pripomb (819 kB)

06.07.2016
Objava DPN za kablovod 110 kV od RTP 110/20 kV Dekani do slovensko-italijanske meje pri MMP Škofije
Stališča do pripomb (911 kB)

04.07.2016
Objava DPN za prenosni plinovod M9 Lendava - Kidričevo
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

04.07.2016
Objava DPN za prenosni plinovod M9 Lendava - Kidričevo
Odpravek sklepa vlade (65 kB)

04.07.2016
Objava DPN za rekonstrukcijo dela DV 2x110vV Gorica-Divača (odsek Renče)
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

04.07.2016
Objava DPN za rekonstrukcijo dela DV 2x110vV Gorica-Divača (odsek Renče)
Odpravek sklepa vlade (64 kB)

01.07.2016
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (19 kB)

23.06.2016
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (Javno naznanilo - javna seznanitev s spremenjenimi rešitvami) (56 kB)

23.06.2016
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (Povzetek za javnost - javna seznanitev s spremenjenimi rešitvami) (3885 kB)

15.06.2016
Objava Spremembe in dopolniteve DLN za II. tir železniške proge na odseku Divača - Koper
Odpravek sklepa vlade (68 kB)

15.06.2016
Objava DPN za prenosni plinovod M1A/1 Interkonekcija Rogatec
Javno naznanilo (341 kB)

15.06.2016
Objava Spremembe in dopolniteve DLN za II. tir železniške proge na odseku Divača - Koper
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

13.06.2016
Objava DPN za prenosni plinovod M1A/1 Interkonekcija Rogatec
Povzetek za javnost (4018 kB)

10.06.2016
Objava DPN za RTP 220/110/(20) kV Ravne s priključnim 220 kV daljnovodom
Sklep o pripravi DPN (80 kB)

07.06.2016
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje - Mokronog - Sevnica
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi s PVO" (172 kB)

06.06.2016
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje - Mokronog - Sevnica
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi s PVO" (2811 kB)

25.05.2016
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina-Šempeter pri Gorici
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (199 kB)

23.05.2016
Objava DPN za železniško progo Maribor - Šentilj
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (116 kB)

23.05.2016
Objava DPN za železniško progo Maribor - Šentilj
Povzetek za javnost (1982 kB)

23.05.2016
Objava DPN za železniško progo Maribor - Šentilj
Javno naznanilo (227 kB)

20.05.2016
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina-Šempeter pri Gorici
Povzetek za javnost (2771 kB)

20.05.2016
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina-Šempeter pri Gorici
Javno naznanilo (78 kB)

20.05.2016
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina-Šempeter pri Gorici
Odločba o CPVO (218 kB)

17.05.2016
Objava DPN za rekonstrukcijo 2 x400kV Beričevo-Divača
Druga gradiva v fazi "Študija variant s PVO" (279 kB)

17.05.2016
Objava DPN za rekonstrukcijo 2 x400kV Beričevo-Divača
Druga gradiva v fazi "Študija variant s PVO" (206 kB)

26.04.2016
Objava DPN za 110 kV kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri MMP Vrtojba
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (19 kB)

26.04.2016
Objava DPN za 110 kV kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri MMP Vrtojba
Povzetek za javnost (1617 kB)

26.04.2016
Objava DPN za kablovod 110 kV od RTP 110/20 kV Dekani do slovensko-italijanske meje pri MMP Škofije
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (19 kB)

26.04.2016
Objava DPN za kablovod 110 kV od RTP 110/20 kV Dekani do slovensko-italijanske meje pri MMP Škofije
Povzetek za javnost (2152 kB)

26.04.2016
Objava DPN za kablovod 110 kV od RTP 110/20 kV Dekani do slovensko-italijanske meje pri MMP Škofije
Povzetek za javnost (2168 kB)

22.04.2016
Objava DPN za 110 kV kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri MMP Vrtojba
Javno naznanilo (68 kB)

22.04.2016
Objava DPN za kablovod 110 kV od RTP 110/20 kV Dekani do slovensko-italijanske meje pri MMP Škofije
Javno naznanilo (71 kB)

22.04.2016
Objava DPN za kablovod 110 kV od RTP 110/20 kV Dekani do slovensko-italijanske meje pri MMP Škofije
Javno naznanilo (68 kB)

19.04.2016
Objava Državni prostorski načrt za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Jesenice-državna meja v koridorju obstoječe proge
Povzetek za javnost (povezava)

19.04.2016
Objava Državni prostorski načrt za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Jesenice-državna meja v koridorju obstoječe proge
Javno naznanilo (157 kB)

18.04.2016
Objava DPN za železniško progo Maribor - Šentilj
Odpravek sklepa vlade (67 kB)

24.03.2016
Objava DPN za 110 kV kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri MMP Vrtojba
Druga gradiva v fazi "Pobuda" (68 kB)

24.03.2016
Objava DPN za 110 kV kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri MMP Vrtojba
Sklep o pripravi DPN (80 kB)

24.03.2016
Objava DPN za 110 kV kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri MMP Vrtojba
Odpravek sklepa vlade (68 kB)

24.03.2016
Objava DPN za 110 kV kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri MMP Vrtojba
Druga gradiva v fazi "Pobuda" (3269 kB)

24.03.2016
Objava DPN za 110 kV kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri MMP Vrtojba
Odločba o CPVO (214 kB)

24.03.2016
Objava DPN za kablovod 110 kV od RTP 110/20 kV Dekani do slovensko-italijanske meje pri MMP Škofije
Druga gradiva v fazi "Pobuda" (68 kB)

24.03.2016
Objava DPN za kablovod 110 kV od RTP 110/20 kV Dekani do slovensko-italijanske meje pri MMP Škofije
Sklep o pripravi DPN (80 kB)

24.03.2016
Objava DPN za kablovod 110 kV od RTP 110/20 kV Dekani do slovensko-italijanske meje pri MMP Škofije
Odpravek sklepa vlade (67 kB)

24.03.2016
Objava DPN za kablovod 110 kV od RTP 110/20 kV Dekani do slovensko-italijanske meje pri MMP Škofije
Druga gradiva v fazi "Pobuda" (3185 kB)

24.03.2016
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (4592 kB)

24.03.2016
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (95 kB)

23.03.2016
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje - Mokronog - Sevnica
Odpravek sklepa vlade (68 kB)

17.03.2016
Objava DPN za varovano parkirišče Brdo zahod
Povzetek za javnost (788 kB)

17.03.2016
Objava DPN za varovano parkirišče Brdo zahod
Javno naznanilo (47 kB)

09.03.2016
Objava DPN za daljnovod 2 x 110 kV RTP Kočevje - RTP Črnomelj
Druga gradiva v fazi "Študija variant s PVO" (Stališča do pripomb in predlogov) (povezava)

18.02.2016
Objava DPN za Tivolski lok
Odpravek sklepa vlade (66 kB)

18.02.2016
Objava DPN za Tivolski lok
Sklep o pripravi DPN (98 kB)

29.01.2016
Objava DPN za rekonstrukcijo 2 x400kV Beričevo-Divača
Druga gradiva v fazi "Študija variant s PVO" (322 kB)

29.01.2016
Objava DPN za rekonstrukcijo 2 x400kV Beričevo-Divača
Druga gradiva v fazi "Študija variant s PVO" (211 kB)

08.01.2016
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug
Stališča do pripomb (4654 kB)

05.01.2016
Objava Državni prostorski načrt za kablovod v MO Koper
Povzetek za javnost (2815 kB)

05.01.2016
Objava DPN za kablovod 110 kV od RTP 110/20 kV Dekani do slovensko-italijanske meje pri MMP Škofije
Odločba o CPVO (211 kB)

05.01.2016
Objava Državni lokacijski načrt za rekonstrukcijo obstoječih prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34
Povzetek za javnost (2720 kB)

04.01.2016
Objava Državni prostorski načrt za kablovod v MO Koper
Druga gradiva v fazi "Pobuda" (sklep-delovna skupina) (97 kB)

04.01.2016
Objava Državni prostorski načrt za kablovod v MO Koper
Sklep o pripravi DPN (109 kB)

04.01.2016
Objava Državni prostorski načrt za kablovod v MO Koper
Odpravek sklepa vlade (80 kB)

28.12.2015
Objava DPN za prenosni plinovod Pince - Lendava
Sklep o pripravi DPN (116 kB)

23.12.2015
Objava DPN za letališče Maribor
Javno naznanilo (47 kB)

23.12.2015
Objava DPN za letališče Maribor
Povzetek za javnost (1600 kB)

23.12.2015
Objava DPN za letališče Maribor
Sklep o potrditvi DIIP (88 kB)

16.12.2015
Objava DPN za novo železniško progo (Trst)-državna meja-Divača
Stališča do pripomb (1453 kB)

15.12.2015
Objava Državni prostorski načrt za nadvoz čez železniško progo s priključkom na regionalno cesto R3 646 in priključkom na Kandunčevo in Industrijsko cesto v Grosupljem
Povzetek za javnost (3014 kB)

14.12.2015
Objava Daljnovod 2 x110 kV Kamnik- Visoko
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi s PVO" (19 kB)

14.12.2015
Objava Daljnovod 2 x110 kV Kamnik- Visoko
Povzetek za javnost (2959 kB)

14.12.2015
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug
Uredba o začasnih ukrepih (povezava)

14.12.2015
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug
Uredba o prenehanju veljavnosti (povezava)

14.12.2015
Objava Državni lokacijski načrt za rekonstrukcijo obstoječih prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

14.12.2015
Objava Daljnovod 2 x110 kV Kamnik- Visoko
Odločba o okoljeverstvenem soglasju (2925 kB)

14.12.2015
Objava Daljnovod 2 x110 kV Kamnik- Visoko
Javno naznanilo (114 kB)

11.12.2015
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug
Odpravek sklepa vlade (78 kB)

11.12.2015
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug
Odpravek sklepa vlade (63 kB)

11.12.2015
Objava Državni lokacijski načrt za rekonstrukcijo obstoječih prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34
Druga gradiva v fazi "Veljaven državni prostorski načrt" (78 kB)

09.12.2015
Objava Državni prostorski načrt za nadvoz čez železniško progo s priključkom na regionalno cesto R3 646 in priključkom na Kandunčevo in Industrijsko cesto v Grosupljem
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

04.12.2015
Objava Državni prostorski načrt za nadvoz čez železniško progo s priključkom na regionalno cesto R3 646 in priključkom na Kandunčevo in Industrijsko cesto v Grosupljem
Odpravek sklepa vlade (78 kB)

17.11.2015
Objava DPN za kablovod 110 kV od RTP 110/20 kV Dekani do slovensko-italijanske meje pri MMP Škofije
Povzetek za javnost (2128 kB)

12.11.2015
Objava DPN za kablovod 110 kV od RTP 110/20 kV Dekani do slovensko-italijanske meje pri MMP Škofije
Javno naznanilo (50 kB)

11.11.2015
Objava DPN za kablovod 110 kV od RTP 110/20 kV Dekani do slovensko-italijanske meje pri MMP Škofije
Povzetek za javnost (2212 kB)

11.11.2015
Objava DPN za 110 kV kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri MMP Vrtojba
Povzetek za javnost (1599 kB)

11.11.2015
Objava DPN za kablovod 110 kV od RTP 110/20 kV Dekani do slovensko-italijanske meje pri MMP Škofije
Javno naznanilo (47 kB)

11.11.2015
Objava DPN za 110 kV kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri MMP Vrtojba
Javno naznanilo (47 kB)

22.10.2015
Objava DPN za dograditev predora Karavanke
Stališča do pripomb (208 kB)

14.10.2015
Objava DPN za obvoznico Velike Lašče
Odpravek sklepa vlade (107 kB)

14.10.2015
Objava DPN za obvoznico Velike Lašče
Sklep o pripravi DPN (87 kB)

03.09.2015
Objava DPN za RTP 220/110/(20) kV Ravne s priključnim 220 kV daljnovodom
Javno naznanilo (2734 kB)

03.09.2015
Objava DPN za RTP 220/110/(20) kV Ravne s priključnim 220 kV daljnovodom
Druga gradiva v fazi "Pobuda" (111 kB)

03.09.2015
Objava DPN za RTP 220/110/(20) kV Ravne s priključnim 220 kV daljnovodom
Javno naznanilo (46 kB)

27.08.2015
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M9 Kidričevo - Vodice
Stališča do pripomb (968 kB)

03.08.2015
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Ajdovščina
Povzetek za javnost (3539 kB)

03.08.2015
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Ajdovščina
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

29.07.2015
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Ajdovščina
Odpravek sklepa vlade (55 kB)

20.07.2015
Objava DPN za rekonstrukcijo dela DV 2x110vV Gorica-Divača (odsek Renče)
Stališča do pripomb (3926 kB)

03.07.2015
Objava DPN za novo železniško progo (Trst)-državna meja-Divača
Druga gradiva v fazi "Pobuda" (58 kB)

03.07.2015
Objava DPN za novo železniško progo (Trst)-državna meja-Divača
Druga gradiva v fazi "Pobuda" (55 kB)

30.06.2015
Objava DPN za državno cesto od priključka Maline do MMP Metlika in do priključka Črnomelj jug
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (4079 kB)

30.06.2015
Objava DPN za državno cesto od priključka Maline do MMP Metlika in do priključka Črnomelj jug
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (78 kB)

23.06.2015
Objava DPN za prenosni plinovod TETOL - Vevče
Stališča do pripomb (1438 kB)

16.06.2015
Objava DPN za dograditev predora Karavanke
Stališča do pripomb (834 kB)

16.06.2015
Objava DPN za dograditev predora Karavanke
Stališča do pripomb (834 kB)

09.06.2015
Objava Državni prostorski načrt za letališče Portorož
Javno naznanilo (1339 kB)

09.06.2015
Objava Državni prostorski načrt za letališče Portorož
Zapisnik prostorske konference (222 kB)

09.06.2015
Objava Državni prostorski načrt za letališče Portorož
Sklep o pripravi DPN (92 kB)

09.06.2015
Objava Državni prostorski načrt za letališče Portorož
Odpravek sklepa vlade (58 kB)

09.06.2015
Objava Državni prostorski načrt za letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
Zapisnik prostorske konference (206 kB)

09.06.2015
Objava Državni prostorski načrt za letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
Odločba o CPVO (1357 kB)

09.06.2015
Objava Državni prostorski načrt za letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
Sklep o potrditvi DIIP (1221 kB)

09.06.2015
Objava Državni prostorski načrt za letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
Sklep o pripravi DPN (102 kB)

09.06.2015
Objava Državni prostorski načrt za letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
Odpravek sklepa vlade (63 kB)

05.06.2015
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug
Povzetek za javnost (3789 kB)

05.06.2015
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug
Javno naznanilo (77 kB)

25.05.2015
Objava DPN za prenosni plinovod M9 Lendava - Kidričevo
Stališča do pripomb (1953 kB)

07.05.2015
Objava DPN za Tivolski lok
Druga gradiva v fazi "Pobuda" (Obrazec za pripombe) (59 kB)

07.05.2015
Objava DPN za Tivolski lok
Povzetek za javnost (1860 kB)

07.05.2015
Objava DPN za Tivolski lok
Javno naznanilo (44 kB)

07.05.2015
Objava DPN za Tivolski lok
Sklep o potrditvi DIIP (114 kB)

07.05.2015
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Vodice
Uredba o prenehanju veljavnosti (povezava)

04.05.2015
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Vodice
Odpravek sklepa vlade (57 kB)

29.04.2015
Objava DPN za prenosni plinovod Pince - Lendava
Druga gradiva v fazi "Pobuda" (84 kB)

29.04.2015
Objava DPN za prenosni plinovod Pince - Lendava
Druga gradiva v fazi "Pobuda" (996 kB)

23.04.2015
Objava DPN za prenosni plinovod Pince - Lendava
Druga gradiva v fazi "Pobuda" (113 kB)

23.04.2015
Objava DPN za prenosni plinovod Pince - Lendava
Povzetek za javnost (957 kB)

23.04.2015
Objava DPN za prenosni plinovod Pince - Lendava
Javno naznanilo (48 kB)

22.04.2015
Objava DPN za prenosni plinovod TETOL - Vevče
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (1970 kB)

22.04.2015
Objava DPN za prenosni plinovod TETOL - Vevče
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (63 kB)

22.04.2015
Objava DPN za prenosni plinovod TETOL - Vevče
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (46 kB)

21.04.2015
Objava DPN za novo železniško progo (Trst)-državna meja-Divača
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (23 kB)

21.04.2015
Objava DPN za novo železniško progo (Trst)-državna meja-Divača
Povzetek za javnost (1169 kB)

21.04.2015
Objava DPN za novo železniško progo (Trst)-državna meja-Divača
Mnenje o ustreznosti okoljskega poročila (117 kB)

21.04.2015
Objava DPN za novo železniško progo (Trst)-državna meja-Divača
Javno naznanilo (96 kB)

09.04.2015
Objava DPN za državno cesto od priključka Maline do MMP Metlika in do priključka Črnomelj jug
Stališča do pripomb (4151 kB)

26.03.2015
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Vodice
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

20.03.2015
Objava DPN za dograditev predora Karavanke
Sklep o potrditvi PIZ (83 kB)

19.03.2015
Objava DPN za dograditev predora Karavanke
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi s PVO" (18 kB)

16.03.2015
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Vodice
Povzetek za javnost (3823 kB)

13.03.2015
Objava DPN za dograditev predora Karavanke
Povzetek za javnost (2931 kB)

13.03.2015
Objava DPN za dograditev predora Karavanke
Javno naznanilo (113 kB)

13.03.2015
Objava DPN za dograditev predora Karavanke
Osnutek okoljevarstvenega soglasja (1831 kB)

13.03.2015
Objava DPN za dograditev predora Karavanke
Mnenje o ustreznosti okoljskega poročila (47 kB)

09.03.2015
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Vodice
Odpravek sklepa vlade (55 kB)

05.03.2015
Objava DPN za HE Hrastje Mota na Muri
Druga gradiva v fazi "Študija variant s PVO" (34 kB)

05.03.2015
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M9 Kidričevo - Vodice
Povzetek za javnost (4401 kB)

05.03.2015
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M9 Kidričevo - Vodice
Druga gradiva v fazi "Študija variant s PVO" (114 kB)

05.03.2015
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M9 Kidričevo - Vodice
Javno naznanilo (76 kB)

27.02.2015
Objava Državni lokacijski načrt za rekonstrukcijo obstoječih prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34
Stališča do pripomb (1159 kB)

11.02.2015
Objava Državni lokacijski načrt za cestno povezavo od Krškega do Brežic
Stališča do pripomb (1737 kB)

02.02.2015
Objava Državni prostorski načrt za kablovod v MO Koper
Povzetek za javnost (3041 kB)

02.02.2015
Objava Državni prostorski načrt za kablovod v MO Koper
Druga gradiva v fazi "Pobuda" (11 kB)

02.02.2015
Objava Državni prostorski načrt za kablovod v MO Koper
Javno naznanilo (46 kB)

02.02.2015
Objava Državni prostorski načrt za kablovod v MO Koper
Povzetek za javnost (2940 kB)

02.02.2015
Objava Državni prostorski načrt za kablovod v MO Koper
Javno naznanilo (71 kB)

29.01.2015
Objava Državni prostorski načrt za RTP 110/20kV Dobruška vas
Odpravek sklepa vlade (59 kB)

29.01.2015
Objava Državni prostorski načrt za RTP 110/20kV Dobruška vas
Uredba o prenehanju veljavnosti (povezava)

23.12.2014
Objava DPN za državno cesto od priključka Maline do MMP Metlika in do priključka Črnomelj jug
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (18 kB)

23.12.2014
Objava DPN za državno cesto od priključka Maline do MMP Metlika in do priključka Črnomelj jug
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (4078 kB)

23.12.2014
Objava DPN za državno cesto od priključka Maline do MMP Metlika in do priključka Črnomelj jug
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (68 kB)

27.11.2014
Objava DPN za prenosni plinovod M9 Lendava - Kidričevo
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi s PVO" (279 kB)

27.11.2014
Objava DPN za prenosni plinovod M9 Lendava - Kidričevo
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi s PVO" (1780 kB)

19.11.2014
Objava DPN za prenosni plinovod M9 Lendava - Kidričevo
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi s PVO" (311 kB)

19.11.2014
Objava DPN za prenosni plinovod M9 Lendava - Kidričevo
Osnutek okoljevarstvenega soglasja (1598 kB)

19.11.2014
Objava DPN za prenosni plinovod M9 Lendava - Kidričevo
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi s PVO" (62 kB)

12.11.2014
Objava DPN za rekonstrukcijo dela DV 2x110vV Gorica-Divača (odsek Renče)
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (11 kB)

11.11.2014
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R52 Kleče - TOŠ
Stališča do pripomb (618 kB)

11.11.2014
Objava DPN za prenosni plinovod M9 Lendava - Kidričevo
Javno naznanilo (124 kB)

11.11.2014
Objava DPN za prenosni plinovod M9 Lendava - Kidričevo
Povzetek za javnost (1807 kB)

11.11.2014
Objava DPN za rekonstrukcijo dela DV 2x110vV Gorica-Divača (odsek Renče)
Povzetek za javnost (2047 kB)

11.11.2014
Objava DPN za rekonstrukcijo dela DV 2x110vV Gorica-Divača (odsek Renče)
Javno naznanilo (29 kB)

04.11.2014
Objava DPN za rekonstrukcijo dela DV 2x110vV Gorica-Divača (odsek Renče)
Javno naznanilo (67 kB)

01.10.2014
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje - Mokronog - Sevnica
Stališča do pripomb (1480 kB)

17.09.2014
Objava Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane
Odločba o CPVO (142 kB)

20.08.2014
Objava DPN za prenosni plinovod TETOL - Vevče
Odločba o CPVO (2028 kB)

19.08.2014
Objava DPN za prenosni plinovod TETOL - Vevče
Povzetek za javnost (1972 kB)

19.08.2014
Objava DPN za prenosni plinovod TETOL - Vevče
Javno naznanilo (71 kB)

19.08.2014
Objava Državni lokacijski načrt za rekonstrukcijo obstoječih prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34
Povzetek za javnost (2635 kB)

19.08.2014
Objava Državni lokacijski načrt za rekonstrukcijo obstoječih prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34
Osnutek okoljevarstvenega soglasja (915 kB)

14.08.2014
Objava DPN za dograditev predora Karavanke
Sklep o pripravi DPN (91 kB)

14.08.2014
Objava DPN za dograditev predora Karavanke
Zapisnik prostorske konference (128 kB)

14.08.2014
Objava DPN za dograditev predora Karavanke
Odločba o CPVO (144 kB)

14.08.2014
Objava DPN za dograditev predora Karavanke
Sklep o potrditvi DIIP (71 kB)

14.08.2014
Objava Spremembe in dopolniteve DLN za II. tir železniške proge na odseku Divača - Koper
Povzetek za javnost (995 kB)

08.08.2014
Objava Državni lokacijski načrt za rekonstrukcijo obstoječih prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi s PVO" (12 kB)

08.08.2014
Objava Državni lokacijski načrt za rekonstrukcijo obstoječih prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34
Javno naznanilo (130 kB)

07.08.2014
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Ajdovščina
Stališča do pripomb (1256 kB)

04.08.2014
Objava Spremembe in dopolniteve DLN za II. tir železniške proge na odseku Divača - Koper
Odpravek sklepa vlade (21 kB)

31.07.2014
Objava Državni prostorski načrt za RTP 110/20kV Dobruška vas
Povzetek za javnost (4391 kB)

31.07.2014
Objava Državni prostorski načrt za RTP 110/20kV Dobruška vas
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

31.07.2014
Objava Državni prostorski načrt za RTP 110/20kV Dobruška vas
Odpravek sklepa vlade (58 kB)

21.07.2014
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R52 Kleče - TOŠ
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (11 kB)

16.07.2014
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R52 Kleče - TOŠ
Povzetek za javnost (2379 kB)

16.07.2014
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R52 Kleče - TOŠ
Javno naznanilo (63 kB)

15.07.2014
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M9 Kidričevo - Vodice
Sklep o pripravi DPN (280 kB)

15.07.2014
Objava DPN za prensoni plinovod Jarše - Sneberje
Stališča do pripomb (310 kB)

07.07.2014
Objava Daljnovod 2 x110 kV Kamnik- Visoko
Sklep o potrditvi IZ (61 kB)

07.07.2014
Objava DPN za prenosni plinovod M9 Lendava - Kidričevo
Povzetek za javnost (3703 kB)

07.07.2014
Objava DPN za prenosni plinovod M9 Lendava - Kidričevo
Povzetek za javnost (3815 kB)

07.07.2014
Objava DPN za prenosni plinovod M9 Lendava - Kidričevo
Odpravek sklepa vlade (62 kB)

07.07.2014
Objava DPN za prenosni plinovod M9 Lendava - Kidričevo
Mnenje o ustreznosti okoljskega poročila (59 kB)

07.07.2014
Objava DPN za prenosni plinovod M9 Lendava - Kidričevo
Odločba o CPVO (141 kB)

27.06.2014
Objava DPN za rekonstrukcijo DV 2 x400 kV Šoštanj-Podlog
Stališča do pripomb (1292 kB)

29.05.2014
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Vodice
Stališča do pripomb (650 kB)

19.05.2014
Objava DPN za prenosni plinovod M9 Lendava - Kidričevo
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi s PVO" (422 kB)

19.05.2014
Objava DPN za prenosni plinovod M9 Lendava - Kidričevo
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi s PVO" (104 kB)

29.04.2014
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug
Uredba o prenehanju veljavnosti začasnih ukrepov (povezava)

29.04.2014
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug
Odpravek sklepa (60 kB)

29.04.2014
Objava Državni prostorski načrt za preureditev železniške postaje Pragersko
Povzetek za javnost (2110 kB)

29.04.2014
Objava Državni prostorski načrt za preureditev železniške postaje Pragersko
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

29.04.2014
Objava Državni prostorski načrt za preureditev železniške postaje Pragersko
Odpravek sklepa vlade (57 kB)

18.04.2014
Objava Daljnovod 2 x110 kV Kamnik- Visoko
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (4344 kB)

18.04.2014
Objava Daljnovod 2 x110 kV Kamnik- Visoko
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (85 kB)

18.04.2014
Objava Državni prostorski načrt za HE na ljubljanskem in litijskem odseku reke Save
Javno naznanilo (48 kB)

17.04.2014
Objava Državni prostorski načrt za HE na ljubljanskem in litijskem odseku reke Save
Povzetek za javnost (3074 kB)

10.04.2014
Objava DPN za prensoni plinovod Jarše - Sneberje
Javno naznanilo (11 kB)

10.04.2014
Objava DPN za prensoni plinovod Jarše - Sneberje
Povzetek za javnost (660 kB)

10.04.2014
Objava DPN za prensoni plinovod Jarše - Sneberje
Javno naznanilo (67 kB)

27.03.2014
Objava DPN za daljnovod 2 x 110 kV RTP Kočevje - RTP Črnomelj
Druga gradiva v fazi "Študija variant s PVO" (25 kB)

26.03.2014
Objava Državni prostorski načrt za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

26.03.2014
Objava DPN za daljnovod 2 x 110 kV RTP Kočevje - RTP Črnomelj
Povzetek za javnost (3959 kB)

26.03.2014
Objava DPN za daljnovod 2 x 110 kV RTP Kočevje - RTP Črnomelj
Javno naznanilo (48 kB)

20.03.2014
Objava Državni prostorki načrt za prenosne plinovode zanke do Zreč
Povzetek za javnost (3175 kB)

20.03.2014
Objava Državni prostorki načrt za prenosne plinovode zanke do Zreč
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

18.03.2014
Objava Državni prostorski načrt za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna
Povzetek za javnost (703 kB)

18.03.2014
Objava Državni prostorski načrt za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna
Odpravek sklepa vlade (61 kB)

20.02.2014
Objava Državni lokacijski načrt za rekonstrukcijo obstoječih prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34
Prikaz območja (povezava)

20.02.2014
Objava Državni lokacijski načrt za rekonstrukcijo obstoječih prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34
Povzetek za javnost (1746 kB)

20.02.2014
Objava Državni lokacijski načrt za rekonstrukcijo obstoječih prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34
Povzetek za javnost (806 kB)

20.02.2014
Objava Državni lokacijski načrt za rekonstrukcijo obstoječih prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34
Odpravek sklepa vlade (61 kB)

18.02.2014
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Ajdovščina
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (obrazec za pripombe - javna razgrnitev) (63 kB)

18.02.2014
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Ajdovščina
Povzetek za javnost (3515 kB)

17.02.2014
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Ajdovščina
Javno naznanilo (74 kB)

09.01.2014
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R38 Kalce–Godovič
Odpravek sklepa vlade (60 kB)

03.01.2014
Objava DPN za rekonstrukcijo DV 2 x400 kV Šoštanj-Podlog
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (11 kB)

03.01.2014
Objava DPN za rekonstrukcijo DV 2 x400 kV Šoštanj-Podlog
Povzetek za javnost (3110 kB)

19.12.2013
Objava DPN za novo železniško progo (Trst)-državna meja-Divača
Sklep o pripravi DPN (98 kB)

19.12.2013
Objava DPN za novo železniško progo (Trst)-državna meja-Divača
Prikaz območja (2296 kB)

19.12.2013
Objava DPN za novo železniško progo (Trst)-državna meja-Divača
Odpravek sklepa vlade (61 kB)

19.12.2013
Objava DPN za novo železniško progo (Trst)-državna meja-Divača
Odločba o CPVO (236 kB)

19.12.2013
Objava DPN za novo železniško progo (Trst)-državna meja-Divača
Sklep o potrditvi DIIP (74 kB)

19.12.2013
Objava DPN za rekonstrukcijo DV 2 x400 kV Šoštanj-Podlog
Javno naznanilo (663 kB)

19.12.2013
Objava Daljnovod 2 x110 kV Kamnik- Visoko
Stališča do pripomb (povezava)

13.12.2013
Objava Državni prostorski načrt za RTP 110/20kV Dobruška vas
Odpravek sklepa vlade (59 kB)

13.12.2013
Objava Državni prostorski načrt za RTP 110/20kV Dobruška vas
Uredba o začasnih ukrepih (povezava)

12.12.2013
Objava Državni prostorski načrt za RTP 110/20kV Dobruška vas
Stališča do pripomb (533 kB)

12.11.2013
Objava DPN za rekonstrukcijo 2 x400kV Beričevo-Divača
Javno naznanilo (2474 kB)

07.11.2013
Objava Državni prostorski načrt za park vetrnih elektrarn Senožeška brda
Druga gradiva v fazi "Pobuda" (211 kB)

06.11.2013
Objava DPN za prenosni plinovod M10 Vodiece - Rateče
Sklep o pripravi DPN (73 kB)

06.11.2013
Objava DPN za prenosni plinovod M10 Vodiece - Rateče
Odločba o CPVO (1790 kB)

06.11.2013
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M5/R51 na odseku Vodice–TE-TOL
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

05.11.2013
Objava DPN za državno cesto od priključka Maline do MMP Metlika in do priključka Črnomelj jug
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (18 kB)

30.10.2013
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Lenart–Spodnja Senarska
Druga gradiva v fazi "Sprejeti državni lokacijski načrt" (Prečiščeno besedilo Uredbe 1) (259 kB)

29.10.2013
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Vodice
Povzetek za javnost (3829 kB)

29.10.2013
Objava Državni prostorski načrt za park vetrnih elektrarn Senožeška brda
Druga gradiva v fazi "Pobuda" (3436 kB)

29.10.2013
Objava DPN za državno cesto od priključka Maline do MMP Metlika in do priključka Črnomelj jug
Povzetek za javnost (2803 kB)

29.10.2013
Objava DPN za državno cesto od priključka Maline do MMP Metlika in do priključka Črnomelj jug
Javno naznanilo (70 kB)

24.10.2013
Objava Državni prostorski načrt za park vetrnih elektrarn Senožeška brda
Druga gradiva v fazi "Pobuda" (104 kB)

24.10.2013
Objava Državni prostorski načrt za park vetrnih elektrarn Senožeška brda
Druga gradiva v fazi "Pobuda" (3851 kB)

24.10.2013
Objava Državni prostorski načrt za park vetrnih elektrarn Senožeška brda
Druga gradiva v fazi "Pobuda" (429 kB)

24.10.2013
Objava Državni prostorski načrt za park vetrnih elektrarn Senožeška brda
Druga gradiva v fazi "Pobuda" (429 kB)

22.10.2013
Objava DPN za prenosni plinovod M10 Vodiece - Rateče
Druga gradiva v fazi "Pobuda" (519 kB)

14.10.2013
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Vodice
Javno naznanilo (788 kB)

13.09.2013
Objava Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane
Povzetek za javnost (1971 kB)

13.09.2013
Objava Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

13.09.2013
Objava Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane
Odpravek sklepa vlade (52 kB)

10.09.2013
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Slovenj gradec jug do Dravograda z obvoznicami
Druga gradiva (143 kB)

10.09.2013
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Slovenj gradec jug do Dravograda z obvoznicami
Druga gradiva (54 kB)

10.09.2013
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Slovenj gradec jug do Dravograda z obvoznicami
Prečiščeno besedilo (45 kB)

10.09.2013
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug
Povzetek za javnost (2046 kB)

09.09.2013
Objava Daljnovod 2 x110 kV Kamnik- Visoko
Povzetek za javnost (1214 kB)

09.09.2013
Objava Daljnovod 2 x110 kV Kamnik- Visoko
Javno naznanilo (631 kB)

05.09.2013
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

05.09.2013
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug
Odpravek sklepa vlade (53 kB)

02.09.2013
Objava DPN za območje hidroelektrarne Mokrice
Odpravek sklepa vlade (56 kB)

02.09.2013
Objava DPN za območje hidroelektrarne Mokrice
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

02.09.2013
Objava DPN za HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol na srednji Savi
Sklep o pripravi DPN (96 kB)

02.09.2013
Objava DPN za HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol na srednji Savi
Odpravek sklepa vlade (57 kB)

22.08.2013
Objava Državni prostorski načrt za preložitev glavne ceste Ormož - Središče ob Dravi za izvennivojsko križanje z železniško progo v Središču ob Dravi
Povzetek za javnost (1356 kB)

22.08.2013
Objava Državni prostorski načrt za preložitev glavne ceste Ormož - Središče ob Dravi za izvennivojsko križanje z železniško progo v Središču ob Dravi
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

21.08.2013
Objava Državni prostorski načrt za RTP 110/20kV Dobruška vas
Povzetek za javnost (4724 kB)

08.08.2013
Objava DPN za rekonstrukcijo 2 x400kV Beričevo-Divača
Sklep o pripravi DPN (105 kB)

07.08.2013
Objava Državni prostorski načrt za letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
Javno naznanilo (243 kB)

02.08.2013
Objava Državni prostorski načrt za park vetrnih elektrarn Senožeška brda
Javno naznanilo (257 kB)

29.07.2013
Objava DPN za dograditev predora Karavanke
Povzetek za javnost (2593 kB)

29.07.2013
Objava DPN za dograditev predora Karavanke
Javno naznanilo (444 kB)

24.07.2013
Objava Državni prostorski načrt za preložitev glavne ceste Ormož - Središče ob Dravi za izvennivojsko križanje z železniško progo v Središču ob Dravi
Odpravek sklepa vlade (52 kB)

18.07.2013
Objava Državni prostorski načrt za park vetrnih elektrarn Senožeška brda
Povzetek za javnost (2364 kB)

18.07.2013
Objava Državni prostorski načrt za park vetrnih elektrarn Senožeška brda
Javno naznanilo (412 kB)

11.07.2013
Objava Državni prostorski načrt za RTP 110/20kV Dobruška vas
Javno naznanilo (573 kB)

08.07.2013
Objava Državni prostorski načrt za letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
Javno naznanilo (411 kB)

05.07.2013
Objava Državni prostorski načrt za letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
Povzetek za javnost (povezava)

05.07.2013
Objava DPN za prenosni plinovod M9 Lendava - Kidričevo
Druga gradiva v fazi "Študija variant s PVO" (Seznanitev javnosti s spremembo koridorja za traso plinovoda M9 Lendava-Kidričevo ) (1606 kB)

04.07.2013
Objava Državni prostorski načrt za vodnogospodarsko ureditev reke Dravinje od Stogovcev do Koritnega
Povzetek za javnost (1193 kB)

28.06.2013
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje - Mokronog - Sevnica
Javno naznanilo (260 kB)

28.06.2013
Objava DPN za prenosni plinovod M9 Lendava - Kidričevo
Stališča do pripomb (povezava)

28.06.2013
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M8 Kalce - Jelšane
Stališča do pripomb (povezava)

28.06.2013
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (povezava)

21.06.2013
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje - Mokronog - Sevnica
Druga gradiva v fazi "Študija variant s PVO" (260 kB)

12.06.2013
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje - Mokronog - Sevnica
Javno naznanilo (715 kB)

12.06.2013
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje - Mokronog - Sevnica
Povzetek za javnost (3945 kB)

12.06.2013
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje - Mokronog - Sevnica
Javno naznanilo (708 kB)

11.06.2013
Objava Državni lokacijski načrt za cestno povezavo od Krškega do Brežic
Javno naznanilo (769 kB)

11.06.2013
Objava Državni lokacijski načrt za cestno povezavo od Krškega do Brežic
Povzetek za javnost (1572 kB)

07.06.2013
Objava Državni prostorki načrt za prenosne plinovode zanke do Zreč
Stališča do pripomb (1334 kB)

07.06.2013
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R25A/1 na odseku Trojane–Hrastnik
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

04.06.2013
Objava DPN za obvoznico Velike Lašče
Povzetek za javnost (2869 kB)

04.06.2013
Objava DPN za obvoznico Velike Lašče
Javno naznanilo (435 kB)

04.06.2013
Objava DPN za obvoznico Velike Lašče
Sklep o potrditvi DIIP (1023 kB)

04.06.2013
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (692 kB)

30.05.2013
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M2/1 na odseku med Trojanami in Vodicami pri Ljubljani
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

30.05.2013
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R25A/1 na odseku Trojane–Hrastnik
Povzetek za javnost (1786 kB)

29.05.2013
Objava Železniška proga LJ-KR-JES z navezavo letališča Ljubljana
Druga gradiva v fazi "Pobuda" (993 kB)

28.05.2013
Objava Državni prostorski načrt za obvoznico Tolmin
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

27.05.2013
Objava Državni prostorski načrt za obvoznico Tolmin
Povzetek za javnost (2255 kB)

27.05.2013
Objava Državni prostorski načrt za obvoznico Tolmin
Odpravek sklepa vlade (52 kB)

23.05.2013
Objava DPN za HE Hrastje Mota na Muri
Sklep o pripravi DPN (93 kB)

23.05.2013
Objava DPN za HE Hrastje Mota na Muri
Odpravek sklepa vlade (54 kB)

13.05.2013
Objava Državni prostorski načrt za preložitev regionalne ceste R2R2-403/1075 Podrošt-Češnjica skozi Železnike ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti
Povzetek za javnost (2751 kB)

09.05.2013
Objava Državni prostorski načrt za preložitev regionalne ceste R2R2-403/1075 Podrošt-Češnjica skozi Železnike ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

09.05.2013
Objava Državni prostorski načrt za preložitev regionalne ceste R2R2-403/1075 Podrošt-Češnjica skozi Železnike ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti
Odpravek sklepa vlade (53 kB)

18.04.2013
Objava Državni prostorski načrt za vodnogospodarsko ureditev reke Dravinje od Stogovcev do Koritnega
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

18.04.2013
Objava Državni prostorski načrt za vodnogospodarsko ureditev reke Dravinje od Stogovcev do Koritnega
Odpravek sklepa vlade (97 kB)

05.04.2013
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M9 Kidričevo - Vodice
Povzetek za javnost (3265 kB)

05.04.2013
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M9 Kidričevo - Vodice
Javno naznanilo (405 kB)

02.04.2013
Objava Državni prostorski načrt za preložitev regionalne ceste R2R2-403/1075 Podrošt-Češnjica skozi Železnike ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti
Odločba o CPVO (103 kB)

02.04.2013
Objava Državni prostorski načrt za preložitev regionalne ceste R2R2-403/1075 Podrošt-Češnjica skozi Železnike ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti
Odločba o CPVO (103 kB)

02.04.2013
Objava Državni prostorski načrt za obvoznico Tolmin
Stališča do pripomb (2656 kB)

26.03.2013
Objava Železniška proga LJ-KR-JES z navezavo letališča Ljubljana
Druga gradiva v fazi "Pobuda" (5 kB)

26.03.2013
Objava Železniška proga LJ-KR-JES z navezavo letališča Ljubljana
Druga gradiva v fazi "Pobuda" (68 kB)

26.03.2013
Objava Železniška proga LJ-KR-JES z navezavo letališča Ljubljana
Druga gradiva v fazi "Pobuda" (1599 kB)

26.03.2013
Objava Železniška proga LJ-KR-JES z navezavo letališča Ljubljana
Druga gradiva v fazi "Pobuda" (704 kB)

14.03.2013
Objava Državni lokacijski načrt za rekonstrukcijo obstoječih prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34
Stališča do pripomb (povezava)

25.02.2013
Objava DPN za območje hidroelektrarne Mokrice
Stališča do pripomb (povezava)

22.02.2013
Objava DPN za državno cesto od AC A2 Ljubljana -Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline
Povzetek za javnost (3134 kB)

22.02.2013
Objava DPN za državno cesto od AC A2 Ljubljana -Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

22.02.2013
Objava Državni prostorki načrt za prenosne plinovode zanke do Zreč
Povzetek za javnost (985 kB)

22.02.2013
Objava Državni prostorki načrt za prenosne plinovode zanke do Zreč
Javno naznanilo (695 kB)

28.01.2013
Objava DPN za območje hidroelektrarne Mokrice
Povzetek za javnost (3256 kB)

23.01.2013
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug
Javno naznanilo (205 kB)

22.01.2013
Objava DPN za območje hidroelektrarne Mokrice
Javno naznanilo (620 kB)

16.01.2013
Objava Državni prostorski načrt za hitro cesto na odseku Divača/Postojna–Jelšane
Prikaz območja (2161 kB)

16.01.2013
Objava Državni prostorski načrt za hitro cesto na odseku Divača/Postojna–Jelšane
Sklep o pripravi DPN (89 kB)

16.01.2013
Objava Državni prostorski načrt za hitro cesto na odseku Divača/Postojna–Jelšane
Odpravek sklepa vlade (63 kB)

16.01.2013
Objava Državni prostorski načrt za hitro cesto na odseku Divača/Postojna–Jelšane
Zapisnik prostorske konference (99 kB)

16.01.2013
Objava Državni prostorski načrt za hitro cesto na odseku Divača/Postojna–Jelšane
Sklep o potrditvi DIIP (249 kB)

09.01.2013
Objava Državni prostorski načrt za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja
Odpravek sklepa vlade (56 kB)

09.01.2013
Objava Državni prostorski načrt za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja
Prikaz območja (2294 kB)

03.01.2013
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod DV 2×400 kV na odseku Cirkovce–Pince
Povzetek za javnost (4179 kB)

03.01.2013
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod DV 2×400 kV na odseku Cirkovce–Pince
Povzetek za javnost (1345 kB)

03.01.2013
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod DV 2×400 kV na odseku Cirkovce–Pince
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

03.01.2013
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod DV 2×400 kV na odseku Cirkovce–Pince
Odpravek sklepa vlade (64 kB)

24.12.2012
Objava DPN za območje hidroelektrarne Mokrice
Stališča do pripomb (povezava)

21.12.2012
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug
Povzetek za javnost (2768 kB)

19.12.2012
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug
Javno naznanilo (687 kB)

19.12.2012
Objava Državni prostorski načrt za preureditev železniške postaje Pragersko
Stališča do pripomb (1702 kB)

18.12.2012
Objava DPN za prenosni plinovod M9 Lendava - Kidričevo
Sklep o pripravi DPN (90 kB)

18.12.2012
Objava DPN za prenosni plinovod M9 Lendava - Kidričevo
Sklep o pripravi DPN (69 kB)

18.12.2012
Objava DPN za prenosni plinovod M9 Lendava - Kidričevo
Zapisnik prostorske konference (123 kB)

18.12.2012
Objava DPN za prenosni plinovod M9 Lendava - Kidričevo
Javno naznanilo (803 kB)

18.12.2012
Objava DPN za prenosni plinovod M9 Lendava - Kidričevo
Javno naznanilo (929 kB)

18.12.2012
Objava DPN za prenosni plinovod M9 Lendava - Kidričevo
Povzetek za javnost (3325 kB)

18.12.2012
Objava DPN za prenosni plinovod M9 Lendava - Kidričevo
Povzetek za javnost (3337 kB)

10.12.2012
Objava Državni prostorski načrt za del rekonstrukcije daljnovoda 2 x 110 kV Brestanica-Hudo
Odpravek sklepa vlade (53 kB)

10.12.2012
Objava Državni prostorski načrt za del rekonstrukcije daljnovoda 2 x 110 kV Brestanica-Hudo
Povzetek za javnost (2487 kB)

10.12.2012
Objava Državni prostorski načrt za del rekonstrukcije daljnovoda 2 x 110 kV Brestanica-Hudo
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

05.12.2012
Objava Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane
Stališča do pripomb (povezava)

20.11.2012
Objava Državni prostorski načrt za izvennivojsko križanje glavne ceste in glavne železniške proge v Središču ob Dravi
Mnenje o ustreznosti okoljskega poročila (91 kB)

20.11.2012
Objava Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo glavne ceste G2-107 od Šentjurja do Dobovca
Povzetek za javnost (3172 kB)

20.11.2012
Objava Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo glavne ceste G2-107 od Šentjurja do Dobovca
Mnenje o ustreznosti okoljskega poročila (3895 kB)

20.11.2012
Objava DPN za G2 cesto Robič-Kalce-Logatec na odsekih Hotedrščica, Godovič in Spodnja Idrija
Odločba o CPVO (2973 kB)

20.11.2012
Objava Državni prostorski načrt za izvennivojsko križanje glavne ceste in glavne železniške proge v Središču ob Dravi
Stališča do pripomb (2655 kB)

20.11.2012
Objava Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo glavne ceste G2-107 od Šentjurja do Dobovca
Javno naznanilo (726 kB)

30.10.2012
Objava Državni prostorski načrt za obvoznico Tolmin
Odločba o CPVO (1372 kB)

19.10.2012
Objava Državni prostorski načrt za izgradnjo obvoznice Škofljica
Druga gradiva v fazi "Študija variant s PVO" (obrazec za pripombe) (108 kB)

19.10.2012
Objava Državni prostorski načrt za izgradnjo obvoznice Škofljica
Javno naznanilo (753 kB)

19.10.2012
Objava DPN za ureditev izvennivojskega prehoda Rakekl
Sklep o pripravi DPN (56 kB)

19.10.2012
Objava DPN za G2 cesto Hrastnik-Zidani Most- Rdaeče in G1 Rimske Toplice-Zidani Most-Radeče
Povzetek za javnost (2900 kB)

19.10.2012
Objava DPN za prenosni plinovod TETOL - Vevče
Druga gradiva v fazi "Pobuda" (72 kB)

19.10.2012
Objava DPN za prenosni plinovod TETOL - Vevče
Sklep o pripravi DPN (87 kB)

19.10.2012
Objava DPN za G2 cesto Hrastnik-Zidani Most- Rdaeče in G1 Rimske Toplice-Zidani Most-Radeče
Odpravek sklepa vlade (53 kB)

19.10.2012
Objava DPN za prenosni plinovod TETOL - Vevče
Odpravek sklepa vlade (57 kB)

19.10.2012
Objava DPN za G2 cesto Hrastnik-Zidani Most- Rdaeče in G1 Rimske Toplice-Zidani Most-Radeče
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

19.10.2012
Objava DPN za prenosni plinovod TETOL - Vevče
Zapisnik prostorske konference (379 kB)

19.10.2012
Objava DPN za G2 cesto Hrastnik-Zidani Most- Rdaeče in G1 Rimske Toplice-Zidani Most-Radeče
Odločba o CPVO (119 kB)

19.10.2012
Objava Državni prostorski načrt za RTP 110/20kV Dobruška vas
Druga gradiva v fazi "Pobuda" (71 kB)

19.10.2012
Objava Državni prostorski načrt za RTP 110/20kV Dobruška vas
Sklep o pripravi DPN (82 kB)

19.10.2012
Objava Državni prostorski načrt za RTP 110/20kV Dobruška vas
Odpravek sklepa vlade (56 kB)

19.10.2012
Objava Državni prostorski načrt za RTP 110/20kV Dobruška vas
Zapisnik prostorske konference (335 kB)

19.10.2012
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od Otiškega vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu
Druga gradiva v fazi "Pobuda" (338 kB)

19.10.2012
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od Otiškega vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu
Povzetek za javnost (217 kB)

19.10.2012
Objava Državni prostorski načrt za RTP 110/20kV Dobruška vas
Odločba o CPVO (332 kB)

19.10.2012
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto na odseku med mejo z Republiko Avstrijo in avtocesto A1 – III. razvojna os – zgornji del
Odločba o CPVO (1347 kB)

19.10.2012
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto na odseku med mejo z Republiko Avstrijo in avtocesto A1 – III. razvojna os – zgornji del
Druga gradiva v fazi "Osnutek državnega prostorskega načrta" (Vlada je potrdila PNV kljub temu, da to v ZPNačrt ni bilo predpisano.) (25 kB)

19.10.2012
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto na odseku med mejo z Republiko Avstrijo in avtocesto A1 – III. razvojna os – zgornji del
Druga gradiva v fazi "Sklep o začetku priprave državnega prostorskega načrta" (DPN je bil septembra 2008 razdeljen v 4 ločene DPN.) (138 kB)

19.10.2012
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto R1-210 Cerkno-Hotavlje
Druga gradiva v fazi "Osnutek državnega prostorskega načrta" (PNV je obravnaval in potrdil tudi parlamentarni odbor za promet.) (145 kB)

19.10.2012
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto R1-210 Cerkno-Hotavlje
Druga gradiva v fazi "Osnutek državnega prostorskega načrta" (Vlada je, kljub temu, da to v ZPnačrt ni bilo predpisano, potrdila PNV.) (68 kB)

15.10.2012
Objava Državni lokacijski načrt za rekonstrukcijo obstoječih prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34
Povzetek za javnost (1746 kB)

15.10.2012
Objava Državni lokacijski načrt za rekonstrukcijo obstoječih prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34
Druga gradiva v fazi "Študija variant s PVO" (obrazec za pripombe - javna razgrnitev) (109 kB)

15.10.2012
Objava Državni lokacijski načrt za rekonstrukcijo obstoječih prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34
Javno naznanilo (446 kB)

12.10.2012
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Vodice
Odpravek sklepa vlade (54 kB)

12.10.2012
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Vodice
Odpravek sklepa vlade (62 kB)

12.10.2012
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R297B Šenčur-Cerklje na Gorenjskem
Odpravek sklepa vlade (52 kB)

12.10.2012
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Vodice
Uredba o začasnih ukrepih (povezava)

12.10.2012
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Vodice
Uredba o začasnih ukrepih (povezava)

12.10.2012
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R297B Šenčur-Cerklje na Gorenjskem
Povzetek za javnost (1709 kB)

12.10.2012
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R297B Šenčur-Cerklje na Gorenjskem
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

11.10.2012
Objava DPN za novo železniško progo (Trst)-državna meja-Divača
Povzetek za javnost (940 kB)

11.10.2012
Objava DPN za novo železniško progo (Trst)-državna meja-Divača
Javno naznanilo (392 kB)

09.10.2012
Objava Državni prostorski načrt za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani most–Radeče in deviacije G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

09.10.2012
Objava DPN za rekonstrukcijo odseka Bača-Dolenja Trebuša
Stališča do pripomb (4623 kB)

03.10.2012
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (806 kB)

28.09.2012
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (316 kB)

25.09.2012
Objava DPN za Ljubljansko železniško vozlišče
Zapisnik prostorske konference (138 kB)

25.09.2012
Objava DPN za Ljubljansko železniško vozlišče
Sklep o potrditvi DIIP (103 kB)

25.09.2012
Objava Železniška proga LJ-KR-JES z navezavo letališča Ljubljana
Druga gradiva v fazi "Pobuda" (Sklep o imenovanju delovne skupine je sestavni del sklepa o začetku priprave DPN.) (71 kB)

25.09.2012
Objava Železniška proga LJ-KR-JES z navezavo letališča Ljubljana
Sklep o pripravi DPN (1021 kB)

25.09.2012
Objava Železniška proga LJ-KR-JES z navezavo letališča Ljubljana
Odpravek sklepa vlade (58 kB)

25.09.2012
Objava Železniška proga LJ-KR-JES z navezavo letališča Ljubljana
Zapisnik prostorske konference (520 kB)

25.09.2012
Objava Železniška proga LJ-KR-JES z navezavo letališča Ljubljana
Odločba o CPVO (98 kB)

25.09.2012
Objava Železniška proga LJ-KR-JES z navezavo letališča Ljubljana
Sklep o potrditvi DIIP (111 kB)

20.09.2012
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto na odseku med avtocesto A1 (Celje Lopata) in avtocesto A2 (Novo mesto) – III. razvojna os – srednji del
Program priprave (4356 kB)

20.09.2012
Objava DPN za območje hidroelektrarne Mokrice
Povzetek za javnost (3070 kB)

20.09.2012
Objava DPN za območje hidroelektrarne Mokrice
Javno naznanilo (652 kB)

05.09.2012
Objava Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Zahodna obvoznica Maribor
Stališča do pripomb (283 kB)

09.08.2012
Objava državni prostorski načrt za plinsko parno elektrarno v TET
Odpravek sklepa vlade (52 kB)

08.08.2012
Objava Državni prostorski načrt za kompresorsko postajo Rogatec
Druga gradiva v fazi "Pobuda" (256 kB)

08.08.2012
Objava Državni prostorski načrt za kompresorsko postajo Rogatec
Sklep o pripravi DPN (41 kB)

12.07.2012
Objava Spremembe in dopolniteve DLN za II. tir železniške proge na odseku Divača - Koper
Stališča do pripomb (1348 kB)

11.07.2012
Objava Državni prostorski načrt za del rekonstrukcije daljnovoda 2 x 110 kV Brestanica-Hudo
Stališča do pripomb (930 kB)

10.07.2012
Objava DPN za rekonstrukcijo DV 2 x400 kV Šoštanj-Podlog
Sklep o pripravi DPN (79 kB)

10.07.2012
Objava DPN za rekonstrukcijo DV 2 x400 kV Šoštanj-Podlog
Odpravek sklepa vlade (57 kB)

05.07.2012
Objava Državni prostorski načrt za območje HE Brežice
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

05.07.2012
Objava Državni prostorski načrt za območje HE Brežice
Odpravek sklepa vlade (53 kB)

21.06.2012
Objava DPN za državno cesto od AC A2 Ljubljana -Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (stališča do pripomb in predlogov z javne seznanitve) (2392 kB)

13.06.2012
Objava Državni prostorski načrt za obvoznico Tolmin
Stališča do pripomb (2656 kB)

08.06.2012
Objava Državni prostorski načrt za preložitev regionalne ceste R2R2-403/1075 Podrošt-Češnjica skozi Železnike ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti
Stališča do pripomb (povezava)

08.06.2012
Objava DPN za rekonstrukcijo odseka Bača-Dolenja Trebuša
Mnenje o ustreznosti okoljskega poročila (657 kB)

08.06.2012
Objava DPN za rekonstrukcijo odseka Bača-Dolenja Trebuša
Povzetek za javnost (1101 kB)

08.06.2012
Objava DPN za rekonstrukcijo odseka Bača-Dolenja Trebuša
Sklep o potrditvi PIZ (293 kB)

08.06.2012
Objava Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Zahodna obvoznica Maribor
Povzetek za javnost (2633 kB)

08.06.2012
Objava Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Zahodna obvoznica Maribor
Javno naznanilo (124 kB)

08.06.2012
Objava DPN za rekonstrukcijo odseka Bača-Dolenja Trebuša
Javno naznanilo (66 kB)

06.06.2012
Objava Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Zahodna obvoznica Maribor
Povzetek za javnost (2633 kB)

18.05.2012
Objava DPN za HE Hrastje Mota na Muri
Povzetek za javnost (986 kB)

18.05.2012
Objava DPN za HE Hrastje Mota na Muri
Javno naznanilo (75 kB)

25.04.2012
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Slovenj gradec jug do Dravograda z obvoznicami
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (82 kB)

25.04.2012
Objava Državni prostorski načrt za RTP 110/20kV Dobruška vas
Javno naznanilo (76 kB)

24.04.2012
Objava Državni prostorski načrt za RTP 110/20kV Dobruška vas
Povzetek za javnost (2763 kB)

19.04.2012
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Slovenj gradec jug do Dravograda z obvoznicami
Povzetek za javnost (2319 kB)

19.04.2012
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Slovenj gradec jug do Dravograda z obvoznicami
Javno naznanilo (137 kB)

16.04.2012
Objava Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini
Stališča do pripomb (2476 kB)

10.04.2012
Objava Državni prostorski načrt za izgradnjo gospodarskega središča Feniks v Posavju
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

03.04.2012
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug
Stališča do pripomb (4788 kB)

30.03.2012
Objava DPN za državno cesto od AC A2 Ljubljana -Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (3363 kB)

30.03.2012
Objava DPN za državno cesto od AC A2 Ljubljana -Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (92 kB)

23.03.2012
Objava Državni prostorski načrt za izgradnjo gospodarskega središča Feniks v Posavju
Odpravek sklepa vlade (52 kB)

21.03.2012
Objava Spremembe in dopolniteve DLN za II. tir železniške proge na odseku Divača - Koper
Povzetek za javnost (1558 kB)

19.03.2012
Objava Spremembe in dopolniteve DLN za II. tir železniške proge na odseku Divača - Koper
Javno naznanilo (110 kB)

14.03.2012
Objava DPN za državno cesto od AC A2 Ljubljana -Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (82 kB)

14.03.2012
Objava DPN za državno cesto od AC A2 Ljubljana -Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (3363 kB)

09.03.2012
Objava Državni prostorski načrt za vodnogospodarsko ureditev reke Dravinje od Stogovcev do Koritnega
Stališča do pripomb (666 kB)

08.03.2012
Objava DPN za državno cesto od AC A2 Ljubljana -Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (105 kB)

08.03.2012
Objava DPN za državno cesto od AC A2 Ljubljana -Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (3363 kB)

08.03.2012
Objava DPN za državno cesto od AC A2 Ljubljana -Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (118 kB)

08.03.2012
Objava Državni prostorski načrt za preureditev železniške postaje Pragersko
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (2783 kB)

08.03.2012
Objava Državni prostorski načrt za preureditev železniške postaje Pragersko
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (144 kB)

16.02.2012
Objava Daljnovod 2 x110 kV Kamnik- Visoko
Odpravek sklepa vlade (65 kB)

15.02.2012
Objava Železniška proga LJ-KR-JES z navezavo letališča Ljubljana
Druga gradiva v fazi "Pobuda" (82 kB)

15.02.2012
Objava Železniška proga LJ-KR-JES z navezavo letališča Ljubljana
Druga gradiva v fazi "Pobuda" (324 kB)

09.02.2012
Objava Državni prostorski načrt za del rekonstrukcije daljnovoda 2 x 110 kV Brestanica-Hudo
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (46 kB)

02.02.2012
Objava Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (43 kB)

02.02.2012
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod DV 2×400 kV na odseku Cirkovce–Pince
Stališča do pripomb (1029 kB)

01.02.2012
Objava Državni prostorski načrt za del rekonstrukcije daljnovoda 2 x 110 kV Brestanica-Hudo
Povzetek za javnost (2461 kB)

01.02.2012
Objava Državni prostorski načrt za del rekonstrukcije daljnovoda 2 x 110 kV Brestanica-Hudo
Javno naznanilo (703 kB)

31.01.2012
Objava DPN za daljnovod 2 x 110 kV RTP Kočevje - RTP Črnomelj
Javno naznanilo (110 kB)

31.01.2012
Objava DPN za daljnovod 2 x 110 kV RTP Kočevje - RTP Črnomelj
Povzetek za javnost (1232 kB)

26.01.2012
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje - Mokronog - Sevnica
Sklep o pripravi DPN (92 kB)

26.01.2012
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje - Mokronog - Sevnica
Odpravek sklepa vlade (66 kB)

26.01.2012
Objava Državni prostorki načrt za prenosne plinovode zanke do Zreč
Sklep o pripravi DPN (92 kB)

26.01.2012
Objava Državni prostorki načrt za prenosne plinovode zanke do Zreč
Odpravek sklepa vlade (68 kB)

24.01.2012
Objava DPN za prensoni plinovod Kozarje - Vevče
Druga gradiva v fazi "Pobuda" (59 kB)

24.01.2012
Objava DPN za prensoni plinovod Kozarje - Vevče
Sklep o pripravi DPN (92 kB)

24.01.2012
Objava DPN za prensoni plinovod Kozarje - Vevče
Odpravek sklepa vlade (67 kB)

24.01.2012
Objava DPN za prensoni plinovod Jarše - Sneberje
Druga gradiva v fazi "Pobuda" (59 kB)

24.01.2012
Objava DPN za prensoni plinovod Jarše - Sneberje
Sklep o pripravi DPN (92 kB)

24.01.2012
Objava DPN za prensoni plinovod Jarše - Sneberje
Odpravek sklepa vlade (66 kB)

16.01.2012
Objava DPN za rekonstrukcijo DV 2 x400 kV Šoštanj-Podlog
Javno naznanilo (191 kB)

11.01.2012
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R38 Kalce–Godovič
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

11.01.2012
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R297B Šenčur-Cerklje na Gorenjskem
Stališča do pripomb (111 kB)

11.01.2012
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R38 Kalce–Godovič
Povzetek za javnost (1509 kB)

09.01.2012
Objava Državni prostorski načrt za preložitev regionalne ceste R2R2-403/1075 Podrošt-Češnjica skozi Železnike ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti
Povzetek za javnost (1199 kB)

09.01.2012
Objava Državni prostorski načrt za preložitev regionalne ceste R2R2-403/1075 Podrošt-Češnjica skozi Železnike ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti
Javno naznanilo (685 kB)

04.01.2012
Objava DPN za HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol na srednji Savi
Povzetek za javnost (2199 kB)

04.01.2012
Objava DPN za HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol na srednji Savi
Javno naznanilo (413 kB)

03.01.2012
Objava Državni prostorski načrt za izvennivojsko križanje glavne ceste in glavne železniške proge v Središču ob Dravi
Sklep o pripravi DPN (63 kB)

03.01.2012
Objava Državni prostorski načrt za izvennivojsko križanje glavne ceste in glavne železniške proge v Središču ob Dravi
Sklep o pripravi DPN (90 kB)

03.01.2012
Objava Državni prostorski načrt za izvennivojsko križanje glavne ceste in glavne železniške proge v Središču ob Dravi
Odpravek sklepa vlade (63 kB)

03.01.2012
Objava Državni prostorski načrt za preložitev glavne ceste Ormož - Središče ob Dravi za izvennivojsko križanje z železniško progo v Središču ob Dravi
Sklep o pripravi DPN (63 kB)

03.01.2012
Objava Državni prostorski načrt za preložitev glavne ceste Ormož - Središče ob Dravi za izvennivojsko križanje z železniško progo v Središču ob Dravi
Odpravek sklepa vlade (63 kB)

03.01.2012
Objava Državni prostorski načrt za preložitev regionalne ceste R2R2-403/1075 Podrošt-Češnjica skozi Železnike ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti
Mnenje o ustreznosti okoljskega poročila (47 kB)

03.01.2012
Objava državni prostorski načrt za plinsko parno elektrarno v TET
Stališča do pripomb (1215 kB)

23.12.2011
Objava državni prostorski načrt za plinsko parno elektrarno v TET
Stališča do pripomb (37 kB)

09.12.2011
Objava Državni prostorski načrt za vodnogospodarsko ureditev reke Dravinje od Stogovcev do Koritnega
Stališča do pripomb (2252 kB)

25.11.2011
Objava Železniška proga LJ-KR-JES z navezavo letališča Ljubljana
Javno naznanilo (536 kB)

24.11.2011
Objava Železniška proga LJ-KR-JES z navezavo letališča Ljubljana
Povzetek za javnost (povezava)

21.11.2011
Objava Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane
Stališča do pripomb (2130 kB)

09.11.2011
Objava Državni prostorski načrt za prestavitev obstoječega prenosnega plinovoda R 26 Krašnja Kresnice na območju Dešna
Stališča do pripomb (353 kB)

09.11.2011
Objava Spremembe in dopolnitve za Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Šentvid–Koseze
Uredba o državnem prostorskem načrtu (261 kB)

09.11.2011
Objava Spremembe in dopolnitve za Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Šentvid–Koseze
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

08.11.2011
Objava Državni prostorski načrt za območje HE Brežice
Stališča do pripomb (1399 kB)

02.11.2011
Objava Državni prostorski načrt za obvoznico Tolmin
Povzetek za javnost (2178 kB)

02.11.2011
Objava Državni prostorski načrt za obvoznico Tolmin
Javno naznanilo (68 kB)

28.10.2011
Objava DPN za rekonstrukcijo DV 2 x400 kV Šoštanj-Podlog
Druga gradiva v fazi "Pobuda" (650 kB)

27.10.2011
Objava DPN za rekonstrukcijo dela DV 2x110vV Gorica-Divača (odsek Renče)
Javno naznanilo (407 kB)

25.10.2011
Objava Državni prostorski načrt za obvoznico Tolmin
Mnenje o ustreznosti okoljskega poročila (1086 kB)

20.10.2011
Objava Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti Spodnje Savinjske doline
Povzetek za javnost (1938 kB)

19.10.2011
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod DV 2×400 kV na odseku Cirkovce–Pince
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi s PVO" (ponovna javna seznanitev) (3976 kB)

19.10.2011
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod DV 2×400 kV na odseku Cirkovce–Pince
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi s PVO" (ponovna javna seznanitev) (4011 kB)

19.10.2011
Objava Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini
Javno naznanilo (679 kB)

19.10.2011
Objava Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti Spodnje Savinjske doline
Mnenje o ustreznosti okoljskega poročila (70 kB)

19.10.2011
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod DV 2×400 kV na odseku Cirkovce–Pince
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi s PVO" (ponovna javna seznanitev) (432 kB)

19.10.2011
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod DV 2×400 kV na odseku Cirkovce–Pince
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi s PVO" (ponovna javna seznanitev) (395 kB)

17.10.2011
Objava DPN za rekonstrukcijo DV 2 x400 kV Šoštanj-Podlog
Druga gradiva v fazi "Pobuda" (230 kB)

04.10.2011
Objava DPN za državno cesto od AC A2 Ljubljana -Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline
Stališča do pripomb (1095 kB)

30.09.2011
Objava Državni prostorski načrt za območje HE Brežice
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (4289 kB)

27.09.2011
Objava DPN za prenosni plinovod M9 Lendava - Kidričevo
Odločba o CPVO (128 kB)

26.09.2011
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R297B Šenčur-Cerklje na Gorenjskem
Povzetek za javnost (1750 kB)

23.09.2011
Objava Državni prostorski načrt za območje HE Brežice
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (476 kB)

21.09.2011
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R297B Šenčur-Cerklje na Gorenjskem
Javno naznanilo (593 kB)

21.09.2011
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R297B Šenčur-Cerklje na Gorenjskem
Sklep o začetku priprave (259 kB)

20.09.2011
Objava Železniška proga LJ-KR-JES z navezavo letališča Ljubljana
Druga gradiva v fazi "Pobuda" (1559 kB)

20.09.2011
Objava državni prostorski načrt za plinsko parno elektrarno v TET
Povzetek za javnost (2943 kB)

20.09.2011
Objava Državni prostorski načrt za območje HE Brežice
Stališča do pripomb (1140 kB)

20.09.2011
Objava državni prostorski načrt za plinsko parno elektrarno v TET
Javno naznanilo (620 kB)

16.09.2011
Objava Državni prostorski načrt za območje HE Brežice
Odločba o CPVO (238 kB)

16.09.2011
Objava Državni prostorski načrt za območje HE Brežice
Mnenje o ustreznosti okoljskega poročila (4055 kB)

16.09.2011
Objava državni prostorski načrt za plinsko parno elektrarno v TET
Odločba o CPVO (144 kB)

16.09.2011
Objava državni prostorski načrt za plinsko parno elektrarno v TET
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (50 kB)

16.09.2011
Objava državni prostorski načrt za plinsko parno elektrarno v TET
Mnenje o ustreznosti okoljskega poročila (70 kB)

12.09.2011
Objava DPN za ureditev izvennivojskega prehoda Rakekl
Odločba o CPVO (67 kB)

12.09.2011
Objava Državni prostorski načrt za vodnogospodarsko ureditev reke Dravinje od Stogovcev do Koritnega
Povzetek za javnost (1191 kB)

12.09.2011
Objava Državni prostorski načrt za vodnogospodarsko ureditev reke Dravinje od Stogovcev do Koritnega
Javno naznanilo (110 kB)

12.09.2011
Objava Državni prostorski načrt za vodnogospodarsko ureditev reke Dravinje od Stogovcev do Koritnega
Mnenje o ustreznosti okoljskega poročila (221 kB)

17.08.2011
Objava DPN za G2 cesto Hrastnik-Zidani Most- Rdaeče in G1 Rimske Toplice-Zidani Most-Radeče
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (Stališča do pripomb za javne seznanitve s spremenjenimi rešitvami osnutka DPN, julij 2011) (785 kB)

17.08.2011
Objava DPN za ureditev izvennivojskega prehoda Rakekl
Sklep o potrditvi DIIP (150 kB)

17.08.2011
Objava DPN za ureditev izvennivojskega prehoda Rakekl
Povzetek za javnost (2949 kB)

17.08.2011
Objava DPN za ureditev izvennivojskega prehoda Rakekl
Javno naznanilo (248 kB)

04.08.2011
Objava Lokacijski načrt za vplivno območje plazu Macesnik v občini Solčava
Sklep o pripravi DPN (povezava)

04.08.2011
Objava Lokacijski načrt za vplivno območje plazu Macesnik v občini Solčava
Prikaz območja (1564 kB)

04.08.2011
Objava Lokacijski načrt za vplivno območje plazu Macesnik v občini Solčava
Prečiščeno besedilo (122 kB)

04.08.2011
Objava Lokacijski načrt za vplivno območje plazu Macesnik v občini Solčava
Odpravek sklepa vlade (60 kB)

04.08.2011
Objava Državni prostorski načrt za ureditev ceste R2-428/1249 Radmirje–Luče ter zagotavljanje poplavne varnosti naselja Luče
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

03.08.2011
Objava Državni prostorski načrt za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja
Druga gradiva v fazi "Primerjava variant" (104 kB)

03.08.2011
Objava Državni prostorski načrt za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja
Povzetek za javnost (114 kB)

03.08.2011
Objava Državni prostorski načrt za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja
Sklep o javni razgrnitvi (povezava)

21.07.2011
Objava Državni prostorski načrt za letališče Portorož
Odločba o CPVO (178 kB)

14.07.2011
Objava Državni prostorski načrt za dograditev priključka na AC odseku Malence-Šmarje Sap
Odpravek sklepa vlade (60 kB)

14.07.2011
Objava Državni prostorski načrt za dograditev priključka na AC odseku Malence-Šmarje Sap
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

13.07.2011
Objava DPN za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni javni promet v Kopru
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

11.07.2011
Objava DPN za rekonstrukcijo 2 x400kV Beričevo-Divača
Javno naznanilo (1021 kB)

11.07.2011
Objava DPN za rekonstrukcijo DV 2 x400 kV Šoštanj-Podlog
Javno naznanilo (914 kB)

11.07.2011
Objava Državni prostorski načrt za dograditev priključka Šmarje Sap na avtocestnem odseku Malence – Šmarje Sap
Odpravek sklepa vlade (60 kB)

11.07.2011
Objava DPN za rekonstrukcijo 2 x400kV Beričevo-Divača
Povzetek za javnost (3153 kB)

11.07.2011
Objava DPN za rekonstrukcijo DV 2 x400 kV Šoštanj-Podlog
Povzetek za javnost (1478 kB)

06.07.2011
Objava Državni prostorski načrt za prestavitev obstoječega prenosnega plinovoda R 26 Krašnja Kresnice na območju Dešna
Povzetek za javnost (1748 kB)

01.07.2011
Objava Državni prostorski načrt za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna
Stališča do pripomb (2701 kB)

01.07.2011
Objava Državni prostorski načrt za prestavitev obstoječega prenosnega plinovoda R 26 Krašnja Kresnice na območju Dešna
Javno naznanilo (119 kB)

22.06.2011
Objava Državni prostorski načrt za hitro cesto na odseku Divača/Postojna–Jelšane
Javno naznanilo (59 kB)

22.06.2011
Objava Državni prostorski načrt za hitro cesto na odseku Divača/Postojna–Jelšane
Povzetek za javnost (2219 kB)

20.06.2011
Objava DPN za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni javni promet v Kopru
Odpravek sklepa vlade (60 kB)

20.06.2011
Objava DPN za G2 cesto Hrastnik-Zidani Most- Rdaeče in G1 Rimske Toplice-Zidani Most-Radeče
Stališča do pripomb (300 kB)

17.06.2011
Objava Daljnovod 2 x110 kV Kamnik- Visoko
Povzetek za javnost (600 kB)

17.06.2011
Objava Daljnovod 2 x110 kV Kamnik- Visoko
Javno naznanilo (67 kB)

16.06.2011
Objava DPN za G2 cesto Hrastnik-Zidani Most- Rdaeče in G1 Rimske Toplice-Zidani Most-Radeče
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (Povzetek za javnost) (524 kB)

14.06.2011
Objava DPN za G2 cesto Hrastnik-Zidani Most- Rdaeče in G1 Rimske Toplice-Zidani Most-Radeče
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (Spremembe državnega prostorskega načrta za glavno cesto G2 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče na podlagi stališč do pripomb (od 21. 6. 2011 do 7. 7. 2011). ) (89 kB)

14.06.2011
Objava Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane
Povzetek za javnost (2767 kB)

13.06.2011
Objava Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane
Javno naznanilo (106 kB)

13.06.2011
Objava DPN za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni javni promet v Kopru
Uredba o začasnem ukrepu (povezava)

13.06.2011
Objava DPN za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni javni promet v Kopru
Odpravek sklepa (62 kB)

26.05.2011
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod DV 2×400 kV na odseku Cirkovce–Pince
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi s PVO" (javna seznanitev s spremenjenimi rešitvami DPA - povzetek za javnost(MAD)) (1912 kB)

26.05.2011
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod DV 2×400 kV na odseku Cirkovce–Pince
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi s PVO" (javna seznanitev s spremenjenimi rešitvami DPA - povzetek za javnost(SLO)) (1970 kB)

26.05.2011
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod DV 2×400 kV na odseku Cirkovce–Pince
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi s PVO" (javna seznanitev s spremenjenimi rešitvami DPA - javno naznanilo (MAD)) (208 kB)

26.05.2011
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod DV 2×400 kV na odseku Cirkovce–Pince
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi s PVO" (javna seznanitev s spremenjenimi rešitvami DPA - javno naznanilo (SLO)) (195 kB)

26.05.2011
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod DV 2×400 kV na odseku Cirkovce–Pince
Stališča do pripomb (povezava)

25.05.2011
Objava DPN za prenosni plinovod M9 Lendava - Kidričevo
Povzetek za javnost (1858 kB)

24.05.2011
Objava DPN za prenosni plinovod M9 Lendava - Kidričevo
Javno naznanilo (66 kB)

13.05.2011
Objava Državni prostorski načrt za preložitev glavne ceste Ormož - Središče ob Dravi za izvennivojsko križanje z železniško progo v Središču ob Dravi
Povzetek za javnost (521 kB)

13.05.2011
Objava Državni prostorski načrt za preložitev glavne ceste Ormož - Središče ob Dravi za izvennivojsko križanje z železniško progo v Središču ob Dravi
Javno naznanilo (70 kB)

13.05.2011
Objava DPN za državno cesto od AC A2 Ljubljana -Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (Videoprezentacija) (povezava)

13.05.2011
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (Videoprezentacija) (povezava)

13.05.2011
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (povezava)

11.05.2011
Objava Državni prostorski načrt za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja
Odpravek sklepa (65 kB)

11.05.2011
Objava Državni prostorski načrt za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja
Odločba o CPVO (96 kB)

11.05.2011
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje - Mokronog - Sevnica
Povzetek za javnost (4820 kB)

11.05.2011
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje - Mokronog - Sevnica
Javno naznanilo (68 kB)

11.05.2011
Objava Državni prostorski načrt za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja
Uredba o prenehanju veljavnosti začasnih ukrepov (povezava)

05.05.2011
Objava Državni prostorki načrt za prenosne plinovode zanke do Zreč
Povzetek za javnost (1715 kB)

05.05.2011
Objava Državni prostorki načrt za prenosne plinovode zanke do Zreč
Javno naznanilo (67 kB)

03.05.2011
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (3987 kB)

03.05.2011
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (120 kB)

03.05.2011
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (3963 kB)

03.05.2011
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (117 kB)

03.05.2011
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Slovenj gradec jug do Dravograda z obvoznicami
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (123 kB)

03.05.2011
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Slovenj gradec jug do Dravograda z obvoznicami
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (1751 kB)

20.04.2011
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto na odseku med mejo z Republiko Avstrijo in avtocesto A1 – III. razvojna os – zgornji del
Program priprave (povezava)

20.04.2011
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug
Sklep o začetku priprave (73 kB)

15.04.2011
Objava Državni prostorski načrt za prestavitev obstoječega prenosnega plinovoda R 26 Krašnja Kresnice na območju Dešna
Druga gradiva v fazi "Študija variant s PVO" (3355 kB)

12.04.2011
Objava Državni prostorski načrt za del rekonstrukcije daljnovoda 2 x 110 kV Brestanica-Hudo
Javno naznanilo (660 kB)

12.04.2011
Objava Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Jeprca - Stanežiče - Brod
Uredba o prenehanju veljavnosti začasnih ukrepov (povezava)

11.04.2011
Objava Državni prostorski načrt za del rekonstrukcije daljnovoda 2 x 110 kV Brestanica-Hudo
Povzetek za javnost (3691 kB)

05.04.2011
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto na odseku med avtocesto A1 (Celje Lopata) in avtocesto A2 (Novo mesto) – III. razvojna os – srednji del
Druga gradiva v fazi "Študija variant s PVO" (povezava)

05.04.2011
Objava Državni prostorski načrt za prestavitev obstoječega prenosnega plinovoda R 26 Krašnja Kresnice na območju Dešna
Druga gradiva v fazi "Študija variant s PVO" (125 kB)

05.04.2011
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto na odseku med avtocesto A1 (Celje Lopata) in avtocesto A2 (Novo mesto) – III. razvojna os – srednji del
Druga gradiva v fazi "Študija variant s PVO" (135 kB)

04.04.2011
Objava Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (1265 kB)

04.04.2011
Objava Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (3630 kB)

01.04.2011
Objava Državni prostorski načrt za letališče Portorož
Sklep o potrditvi DIIP (59 kB)

01.04.2011
Objava Državni prostorski načrt za vodnogospodarsko ureditev reke Dravinje od Stogovcev do Koritnega
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (1137 kB)

01.04.2011
Objava Državni prostorski načrt za vodnogospodarsko ureditev reke Dravinje od Stogovcev do Koritnega
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (2263 kB)

01.04.2011
Objava Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti Spodnje Savinjske doline
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (1155 kB)

01.04.2011
Objava Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti Spodnje Savinjske doline
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (3144 kB)

30.03.2011
Objava Državni prostorski načrt za letališče Portorož
Javno naznanilo (663 kB)

30.03.2011
Objava Državni prostorski načrt za letališče Portorož
Druga gradiva v fazi "Pobuda" (povezava)

30.03.2011
Objava Državni prostorski načrt za letališče Portorož
Povzetek za javnost (911 kB)

25.03.2011
Objava Državni lokacijski načrt za daljnovod 2 x 110 kV RTP Grosuplje - RTP Trebnje
Povzetek za javnost (221 kB)

25.03.2011
Objava Državni lokacijski načrt za daljnovod 2 x 110 kV RTP Grosuplje - RTP Trebnje
Povzetek za javnost (890 kB)

25.03.2011
Objava Državni lokacijski načrt za daljnovod 2 x 110 kV RTP Grosuplje - RTP Trebnje
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

14.03.2011
Objava DPN za Ljubljansko železniško vozlišče
Javno naznanilo (112 kB)

11.03.2011
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug
Javno naznanilo (1366 kB)

07.03.2011
Objava Državni prostorski načrt za črpalno hidroelektrarno na Dravi in daljnovodno povezavo ČHE–RTP Maribor
Povzetek za javnost (2297 kB)

04.03.2011
Objava Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Jeprca - Stanežiče - Brod
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

04.03.2011
Objava Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Jeprca - Stanežiče - Brod
Povzetek za javnost (600 kB)

04.03.2011
Objava Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Jeprca - Stanežiče - Brod
Odpravek sklepa vlade (61 kB)

04.03.2011
Objava Državni prostorski načrt za avtocestni priključek Brezovica na avtocestnem odseku Ljubljana–Vrhnika
Uredba o prenehanju veljavnosti začasnih ukrepov (povezava)

04.03.2011
Objava Državni prostorski načrt za avtocestni priključek Brezovica na avtocestnem odseku Ljubljana–Vrhnika
Uredba o prenehanju veljavnosti začasnih ukrepov (62 kB)

04.03.2011
Objava Državni prostorski načrt za avtocestni priključek Brezovica na avtocestnem odseku Ljubljana–Vrhnika
Povzetek za javnost (2238 kB)

03.03.2011
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug
Povzetek za javnost (2282 kB)

02.03.2011
Objava DPN za državno cesto od AC A2 Ljubljana -Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline
Povzetek za javnost (1217 kB)

02.03.2011
Objava Državni prostorski načrt za črpalno hidroelektrarno na Dravi in daljnovodno povezavo ČHE–RTP Maribor
Odpravek sklepa vlade (60 kB)

02.03.2011
Objava Državni prostorski načrt za črpalno hidroelektrarno na Dravi in daljnovodno povezavo ČHE–RTP Maribor
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

01.03.2011
Objava DPN za G2 cesto Hrastnik-Zidani Most- Rdaeče in G1 Rimske Toplice-Zidani Most-Radeče
Povzetek za javnost (481 kB)

01.03.2011
Objava Državni prostorski načrt za RTP 110/20kV Dobruška vas
Povzetek za javnost (3276 kB)

01.03.2011
Objava Državni prostorski načrt za RTP 110/20kV Dobruška vas
Javno naznanilo (65 kB)

28.02.2011
Objava DPN za G2 cesto Hrastnik-Zidani Most- Rdaeče in G1 Rimske Toplice-Zidani Most-Radeče
Javno naznanilo (1312 kB)

24.02.2011
Objava DPN za državno cesto od AC A2 Ljubljana -Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline
Javno naznanilo (1423 kB)

03.02.2011
Objava Državni prostorski načrt za avtocestni priključek Brezovica na avtocestnem odseku Ljubljana–Vrhnika
Uredba o državnem prostorskem načrtu (946 kB)

25.01.2011
Objava Državni prostorski načrt za območje HE Brežice
Javno naznanilo (118 kB)

24.01.2011
Objava Spremembe in dopolniteve DLN za II. tir železniške proge na odseku Divača - Koper
Druga gradiva v fazi "Državni prostorski načrt v pripravi brez PVO" (1356 kB)

24.01.2011
Objava Državni prostorski načrt za območje HE Brežice
Povzetek za javnost (3934 kB)

19.01.2011
Objava Državni prostorski načrt za ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice ob savinji do Letuša
Povzetek za javnost (1341 kB)

18.01.2011
Objava Državni prostorski načrt za ureditev RC Radmirje-Luče in zagotavljanje poplavne varnosti naselja Luče
Povzetek za javnost (3823 kB)

18.01.2011
Objava Državni prostorski načrt za ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice ob savinji do Letuša
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

14.01.2011
Objava DPN za Ljubljansko železniško vozlišče
Odločba o CPVO (285 kB)

13.01.2011
Objava Državni lokacijski načrt za preložitev glavne ceste G2-108 ob naselju Zg. Log pri Litiji
Povzetek za javnost (1324 kB)

10.01.2011
Objava Državni prostorski načrt za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna
Povzetek za javnost (3199 kB)

10.01.2011
Objava Državni prostorski načrt za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna
Javno naznanilo (111 kB)

04.01.2011
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R38 Kalce–Godovič
Stališča do pripomb in predlogov (234 kB)

04.01.2011
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto R1-210 Cerkno-Hotavlje
Odločba o CPVO (135 kB)

04.01.2011
Objava DPN za rekonstrukcijo odseka Bača-Dolenja Trebuša
Druga gradiva v fazi "Osnutek državnega prostorskega načrta" (589 kB)

04.01.2011
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R38 Kalce–Godovič
Povzetek za javnost (3722 kB)

04.01.2011
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R38 Kalce–Godovič
Povzetek za javnost (58 kB)

04.01.2011
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R38 Kalce–Godovič
Javno naznanilo (113 kB)

23.12.2010
Objava Spremembe in dopolniteve DLN za II. tir železniške proge na odseku Divača - Koper
Druga gradiva v fazi "Sklep o začetku priprave državnega prostorskega načrta" (Spremeba sklepa o začetku priprave spremeb in dopolnitev DLN za II. tir žel. proge Divača - Koper) (77 kB)

13.12.2010
Objava Državni prostorski načrt za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani most–Radeče in deviacije G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče
Odpravek sklepa (101 kB)

13.12.2010
Objava Državni lokacijski načrt za preložitev glavne ceste G2-108 ob naselju Zg. Log pri Litiji
Uredba o prenehanju veljavnosti (povezava)

13.12.2010
Objava Državni lokacijski načrt za preložitev glavne ceste G2-108 ob naselju Zg. Log pri Litiji
Uredba o začasnih ukrepih (povezava)

18.11.2010
Objava Državni prostorski načrt za izvennivojsko križanje glavne in magistralne železniške proge z glavno cesto Šentjur–Mestinje v Grobelnem
Odpravek sklepa (69 kB)

18.11.2010
Objava Državni prostorski načrt za izvennivojsko križanje glavne in magistralne železniške proge z glavno cesto Šentjur–Mestinje v Grobelnem
Uredba o prenehanju veljavnosti (povezava)

12.11.2010
Objava Državni lokacijski načrt za preložitev glavne ceste G2-108 ob naselju Zg. Log pri Litiji
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

11.11.2010
Objava DPN za ureditev izvennivojskega prehoda Rakekl
Sklep o začetku priprave (83 kB)

29.10.2010
Objava Državni prostorski načrt za avtocesto na odseku Draženci–MMP Gruškovje
Povzetek za javnost (895 kB)

29.10.2010
Objava Državni prostorski načrt za avtocesto na odseku Draženci–MMP Gruškovje
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

27.10.2010
Objava Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane
Uredba o začasnih ukrepih (povezava)

26.10.2010
Objava Državni prostorski načrt za nadvoz čez železniško progo s priključkom na regionalno cesto R3 646 in priključkom na Kandunčevo in Industrijsko cesto v Grosupljem
Druga gradiva v fazi "Dopolnjen osnutek državnega prostorskega načrta" (749 kB)

25.10.2010
Objava Državni prostorski načrt za dograditev priključka Šmarje Sap na avtocestnem odseku Malence – Šmarje Sap
Druga gradiva v fazi "Dopolnjen osnutek državnega prostorskega načrta" (641 kB)

25.10.2010
Objava Državni prostorski načrt za ureditev RC Radmirje-Luče in zagotavljanje poplavne varnosti naselja Luče
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

25.10.2010
Objava DPN za prenosni plinovod M10 Vodiece - Rateče
Odpravek sklepa vlade (86 kB)

25.10.2010
Objava DPN za prenosni plinovod M10 Vodiece - Rateče
Sklep o začetku priprave (60 kB)

22.10.2010
Objava Spremembe in dopolnitve državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Lendava-Pince z odcepom hitre ceste na Dolgo vas
Druga gradiva v fazi "Sklep o začetku priprave državnega prostorskega načrta" (Sprejeto besedilo Sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev državnega lokacijskega načrta) (66 kB)

22.10.2010
Objava Spremembe in dopolnitve državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Lendava-Pince z odcepom hitre ceste na Dolgo vas
Druga gradiva v fazi "Sklep o začetku priprave državnega prostorskega načrta" (Sklep Vlade RS o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev državnega lokacijskega načrta) (69 kB)

20.10.2010
Objava Spremembe in dopolnitve za Državni prostorski načrt za kompleks Debeli Rtič
Povzetek za javnost (2168 kB)

20.10.2010
Objava Spremembe in dopolnitve za Državni prostorski načrt za kompleks Debeli Rtič
Povzetek za javnost (2140 kB)

15.10.2010
Objava Državni prostorski načrt za plinovod R45 za oskrbo Bele Krajine
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

14.10.2010
Objava Državni prostorski načrt za izvennivojsko križanje glavne in magistralne železniške proge z glavno cesto Šentjur–Mestinje v Grobelnem
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

14.10.2010
Objava Državni prostorski načrt za izvennivojsko križanje glavne in magistralne železniške proge z glavno cesto Šentjur–Mestinje v Grobelnem
Povzetek za javnost (667 kB)

13.10.2010
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug
Uredba o začasnih ukrepih (povezava)

07.10.2010
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Slovenj gradec jug do Dravograda z obvoznicami
Uredba o začasnih ukrepih (povezava)

06.10.2010
Objava DPN za 1. fazo kamionskega terminala pred novim vhodom v luko Koper
Povzetek za javnost (1024 kB)

06.10.2010
Objava DPN za 1. fazo kamionskega terminala pred novim vhodom v luko Koper
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

01.10.2010
Objava Državni prostorski načrt za avtocesto na odseku Draženci–MMP Gruškovje
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

16.09.2010
Objava DPN za rekonstrukcijo DV 2 x400 kV Šoštanj-Podlog
Odpravek sklepa vlade (56 kB)

16.09.2010
Objava DPN za rekonstrukcijo DV 2 x400 kV Šoštanj-Podlog
Sklep o začetku priprave (88 kB)

13.09.2010
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod DV 2×110 kV na odseku RTP Polje–RTP Vič
Povzetek za javnost (1108 kB)

13.09.2010
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod DV 2×110 kV na odseku RTP Polje–RTP Vič
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

13.09.2010
Objava DPN za rekonstrukcijo 2 x400kV Beričevo-Divača
Sklep o začetku priprave (84 kB)

13.09.2010
Objava DPN za rekonstrukcijo 2 x400kV Beričevo-Divača
Odpravek sklepa vlade (59 kB)

13.09.2010
Objava DPN za rekonstrukcijo DV 2x 400 kV Beričevo -Podlog
Odpravek sklepa vlade (57 kB)

13.09.2010
Objava DPN za rekonstrukcijo DV 2x 400 kV Beričevo -Podlog
Sklep o začetku priprave (81 kB)

10.09.2010
Objava Državni prostorki načrt za prenosne plinovode zanke do Zreč
Sklep o začetku priprave (227 kB)

10.09.2010
Objava Državni prostorki načrt za prenosne plinovode zanke do Zreč
Sklep o začetku priprave (1069 kB)

27.08.2010
Objava Državni lokacijski načrt za rekonstrukcijo obstoječih prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34
Sklep o začetku priprave (102 kB)

13.08.2010
Objava DPN za G2 cesto Robič-Kalce-Logatec na odsekih Hotedrščica, Godovič in Spodnja Idrija
Sklep o začetku priprave (108 kB)

13.08.2010
Objava Državni prostorski načrt za dograditev priključka na AC odseku Malence-Šmarje Sap
Druga gradiva v fazi "Dopolnjen osnutek državnega prostorskega načrta" (389 kB)

06.08.2010
Objava Državni prostorski načrt za kompleks Debeli Rtič
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

23.07.2010
Objava Državni prostorski načrt za območje Šmartinskega jezera
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

21.07.2010
Objava DPN za prensoni plinovod Jarše - Sneberje
Odpravek sklepa vlade (69 kB)

21.07.2010
Objava DPN za prensoni plinovod Jarše - Sneberje
Sklep o začetku priprave (85 kB)

21.07.2010
Objava DPN za prensoni plinovod Kozarje - Vevče
Odpravek sklepa vlade (69 kB)

21.07.2010
Objava DPN za prensoni plinovod Kozarje - Vevče
Sklep o začetku priprave (85 kB)

21.07.2010
Objava DPN za prenosni plinovod TETOL - Vevče
Odpravek sklepa vlade (69 kB)

21.07.2010
Objava DPN za prenosni plinovod TETOL - Vevče
Sklep o začetku priprave (84 kB)

21.07.2010
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 na odseku Ajdovščina–Lucija
Druga gradiva v fazi "Dopolnjen osnutek državnega prostorskega načrta" (307 kB)

21.07.2010
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 na odseku Ajdovščina–Lucija
Stališča do pripomb in predlogov (539 kB)

19.07.2010
Objava Državni prostorski načrt za razširitev kompresorske postaje Kidričevo
Povzetek za javnost (120 kB)

19.07.2010
Objava Državni prostorski načrt za razširitev kompresorske postaje Kidričevo
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

08.07.2010
Objava Državni prostorski načrt za izgradnjo gospodarskega središča Feniks v Posavju
Stališča do pripomb in predlogov (655 kB)

06.07.2010
Objava Državni prostorski načrt za del rekonstrukcije daljnovoda 2 x 110 kV Brestanica-Hudo
Sklep o začetku priprave (281 kB)

17.06.2010
Objava Državni prostorski načrt za izgradnjo obvoznic Velike Lašče, Ribnica in Kočevje
Odpravek sklepa vlade (69 kB)

17.06.2010
Objava Državni prostorski načrt za izgradnjo obvoznic Velike Lašče, Ribnica in Kočevje
Sklep o začetku priprave (103 kB)

16.06.2010
Objava Državni prostorski načrt za preložitev regionalne ceste R2R2-403/1075 Podrošt-Češnjica skozi Železnike ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti
Druga gradiva v fazi "Dopolnjen osnutek državnega prostorskega načrta" (2215 kB)

14.06.2010
Objava Državni prostorski načrt za črpalno hidroelektrarno na Dravi in daljnovodno povezavo ČHE–RTP Maribor
Stališča do pripomb in predlogov (1271 kB)

11.06.2010
Objava Državni prostorski načrt za nadvoz čez železniško progo s priključkom na regionalno cesto R3 646 in priključkom na Kandunčevo in Industrijsko cesto v Grosupljem
Povzetek za javnost (0 kB)

11.06.2010
Objava Državni prostorski načrt za nadvoz čez železniško progo s priključkom na regionalno cesto R3 646 in priključkom na Kandunčevo in Industrijsko cesto v Grosupljem
Javno naznanilo (70 kB)

04.06.2010
Objava Državni prostorski načrt za letališče Portorož
Sklep o začetku priprave (495 kB)

02.06.2010
Objava DPN za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni javni promet v Kopru
Stališča do pripomb in predlogov (559 kB)

25.05.2010
Objava Spremembe in dopolnitve za Državni lokacijski načrt za oskrbni center ob avtocestnem odseku Slivnica - Pesnica
Prečiščeno besedilo (povezava)

25.05.2010
Objava Spremembe in dopolnitve za Državni lokacijski načrt za oskrbni center ob avtocestnem odseku Slivnica - Pesnica
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

25.05.2010
Objava Spremembe in dopolnitve za Državni lokacijski načrt za oskrbni center ob avtocestnem odseku Slivnica - Pesnica
Stališča do pripomb in predlogov (37 kB)

14.05.2010
Objava Državni prostorski načrt za črpalno hidroelektrarno na Dravi in daljnovodno povezavo ČHE–RTP Maribor
Povezava (91 kB)

13.05.2010
Objava Državni prostorski načrt za dograditev priključka na AC odseku Malence-Šmarje Sap
Povzetek za javnost (3674 kB)

11.05.2010
Objava Državni prostorski načrt za dograditev priključka na AC odseku Malence-Šmarje Sap
Javno naznanilo (1109 kB)

11.05.2010
Objava DPN za ureditev izvennivojskega prehoda Dobova izvoz v občini Brežice
Odpravek sklepa vlade (47 kB)

11.05.2010
Objava DPN za ureditev izvennivojskega prehoda Dobova izvoz v občini Brežice
Sklep o začetku priprave (207 kB)

23.04.2010
Objava Državni prostorski načrt za črpalno hidroelektrarno na Dravi in daljnovodno povezavo ČHE–RTP Maribor
Povezava (95 kB)

08.04.2010
Objava DPN za železniško progo Maribor - Šentilj
Sklep o začetku priprave (296 kB)

30.03.2010
Objava DPN za Ljubljansko železniško vozlišče
Druga gradiva v fazi "Osnutek državnega prostorskega načrta" (862 kB)

15.03.2010
Objava Državni prostorski načrt za preložitev glavne ceste Ormož - Središče ob Dravi za izvennivojsko križanje z železniško progo v Središču ob Dravi
Odpravek sklepa vlade (38 kB)

15.03.2010
Objava Državni prostorski načrt za preložitev glavne ceste Ormož - Središče ob Dravi za izvennivojsko križanje z železniško progo v Središču ob Dravi
Sklep o začetku priprave (67 kB)

12.03.2010
Objava Državni prostorski načrt za izgradnjo gospodarskega središča Feniks v Posavju
Povzetek za javnost (4989 kB)

12.03.2010
Objava Državni prostorski načrt za izgradnjo gospodarskega središča Feniks v Posavju
Javno naznanilo (106 kB)

09.03.2010
Objava DPN za Ljubljansko železniško vozlišče
Sklep o začetku priprave (306 kB)

01.03.2010
Objava DPN za za izvennivojski prehod Lesce pri Murki v Občini Radovljica
Sklep o začetku priprave (147 kB)

01.03.2010
Objava Državni prostorski načrt za črpalno hidroelektrarno na Dravi in daljnovodno povezavo ČHE–RTP Maribor
Druga gradiva v fazi "Dopolnjen osnutek državnega prostorskega načrta" (67 kB)

25.02.2010
Objava Spremembe in dopolnitve državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Lendava-Pince z odcepom hitre ceste na Dolgo vas
Sklep o začetku priprave (75 kB)

25.02.2010
Objava Spremembe in dopolnitve državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Lendava-Pince z odcepom hitre ceste na Dolgo vas
Odpravek sklepa vlade (37 kB)

25.02.2010
Objava DPN za prenosni plinovod M9 Lendava - Kidričevo
Sklep o začetku priprave (298 kB)

19.02.2010
Objava Lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Dragonja
Prečiščeno besedilo (144 kB)

19.02.2010
Objava Lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Dragonja
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

19.02.2010
Objava Lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Dragonja
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

19.02.2010
Objava Lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Dragonja
Druga gradiva v fazi "Sprejeti državni prostorski načrt" (povezava)

19.02.2010
Objava Državni lokacijski načrt za navezavo luke Koper na avtocestno omrežje
Prečiščeno besedilo (262 kB)

19.02.2010
Objava Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Smednik–Krška vas
Prečiščeno besedilo (305 kB)

19.02.2010
Objava Spremembe in dopolnitve za Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Šentvid–Koseze
Prečiščeno besedilo (375 kB)

19.02.2010
Objava Spremembe in dopolnitve za Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Šentvid–Koseze
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

19.02.2010
Objava Spremembe in dopolnitve za Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Šentvid–Koseze
Druga gradiva v fazi "Sprejeti državni prostorski načrt" (povezava)

19.02.2010
Objava Spremembe in dopolnitve za Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Šentvid–Koseze
Druga gradiva v fazi "Sprejeti državni lokacijski načrt" (110/02 - ZUreP-1 - 170. člen) (povezava)

19.02.2010
Objava Lokacijski načrt za smer avtoceste Karavanke–Obrežje, na odseku Bič–Korenitka
Prečiščeno besedilo (250 kB)

19.02.2010
Objava Lokacijski načrt za smer avtoceste Karavanke–Obrežje, na odseku Bič–Korenitka
Druga gradiva v fazi "Sprejeti državni lokacijski načrt" (110/02 - ZUreP-1 - 170. člen) (povezava)

19.02.2010
Objava Spremembe in dopolnitve za Lokacijski načrt za vzporedni plinovod M 1/1 na odseku Kidričevo–Rogatec
Prečiščeno besedilo (128 kB)

19.02.2010
Objava Spremembe in dopolnitve za Lokacijski načrt za vzporedni plinovod M 1/1 na odseku Kidričevo–Rogatec
Druga gradiva v fazi "Sprejeti državni lokacijski načrt" (110/02 - ZUreP-1 - 170. člen) (povezava)

19.02.2010
Objava Lokacijski načrt za Primorski krak avtocestena odseku hitre ceste Vipava–Selo
Prečiščeno besedilo (271 kB)

19.02.2010
Objava Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Krška vas–Obrežje
Prečiščeno besedilo (438 kB)

19.02.2010
Objava Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Krška vas–Obrežje
Druga gradiva v fazi "Sprejeti državni lokacijski načrt" (110/02 - ZUreP-1 - 170. člen) (povezava)

19.02.2010
Objava Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kronovo–Smednik
Prečiščeno besedilo (240 kB)

19.02.2010
Objava Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kronovo–Smednik
Druga gradiva v fazi "Sprejeti državni lokacijski načrt" (110/02 - ZUreP-1 - 170. člen) (povezava)

19.02.2010
Objava Spremembe in dopolnitve za Lokacijski načrt za Primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto–Vipava
Druga gradiva v fazi "Sprejeti državni lokacijski načrt" (110/02 - ZUreP-1 - 170. člen) (povezava)

19.02.2010
Objava Lokacijski načrt za smer avtoceste Maribor–slovensko–madžarska meja na odseku Vučja vas–Beltinci
Prečiščeno besedilo (307 kB)

19.02.2010
Objava Lokacijski načrt za smer avtoceste Maribor–slovensko–madžarska meja na odseku Vučja vas–Beltinci
Druga gradiva v fazi "Sprejeti državni lokacijski načrt" (110/02 - ZUreP-1 - 170. člen) (povezava)

19.02.2010
Objava Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Blagovica–Šentjakob
Prečiščeno besedilo (394 kB)

19.02.2010
Objava Lokacijski načrt hidroelektrarne Boštanj
Prečiščeno besedilo (203 kB)

19.02.2010
Objava Lokacijski načrt za obnovo in doinštalacijo obstoječe hidroelektrarne Doblar na Soči - HE Doblar II
Prečiščeno besedilo (183 kB)

19.02.2010
Objava Lokacijski načrt za odsek avtoceste Slivnica–Pesnica
Prečiščeno besedilo (308 kB)

19.02.2010
Objava Lokacijski načrt za odsek avtoceste Slivnica–Pesnica
Druga gradiva v fazi "Sprejeti državni lokacijski načrt" (110/02 - ZUreP-1 - 170. člen) (povezava)

19.02.2010
Objava Lokacijski načrt za odsek avtoceste Slivnica–Pesnica
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

19.02.2010
Objava Spremembe in dopolnitve za Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Podtabor-Naklo
Prečiščeno besedilo (144 kB)

19.02.2010
Objava Spremembe in dopolnitve za Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Podtabor-Naklo
Prečiščeno besedilo (184 kB)

19.02.2010
Objava Državni prostorski načrt za avtocesto na odseku Draženci–MMP Gruškovje
Druga gradiva v fazi "Dopolnjen osnutek državnega prostorskega načrta" (1174 kB)

19.02.2010
Objava Lokacijski načrt za obnovo in doinštalacijo obstoječe hidroelektrarne Doblar na Soči - HE Doblar II
Druga gradiva v fazi "Sprejeti državni lokacijski načrt" (110/02 - ZUreP-1 - 170. člen) (povezava)

19.02.2010
Objava Lokacijski načrt za obnovo in doinštalacijo obstoječe hidroelektrarne Doblar na Soči - HE Doblar II
Odlok/uredba o lokacijskem načrtu (povezava)

19.02.2010
Objava Lokacijski načrt za obnovo in doinštalacijo obstoječe hidroelektrarne Plave na Soči - Plave II
Druga gradiva v fazi "Sprejeti državni lokacijski načrt" (110/02 - ZUreP-1 - 170. člen) (povezava)

19.02.2010
Objava Lokacijski načrt za obnovo in doinštalacijo obstoječe hidroelektrarne Plave na Soči - Plave II
Odlok/uredba o lokacijskem načrtu (povezava)

19.02.2010
Objava Lokacijski načrt za obnovo in doinštalacijo obstoječe hidroelektrarne Doblar na Soči - HE Doblar II
Odlok/uredba o lokacijskem načrtu (povezava)

19.02.2010
Objava Lokacijski načrt za Primorski krak avtocestena odseku hitre ceste Vipava–Selo
Druga gradiva v fazi "Sprejeti državni lokacijski načrt" (110/02 - ZUreP-1 - 170. člen) (povezava)

19.02.2010
Objava Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Blagovica–Šentjakob
Druga gradiva v fazi "Sprejeti državni lokacijski načrt" (110/02 - ZUreP-1 - 170. člen) (povezava)

19.02.2010
Objava Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Divača–Kozina
Druga gradiva v fazi "Sprejeti državni lokacijski načrt" (110/02 - ZUreP-1 170. člen) (povezava)

19.02.2010
Objava Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Divača–Kozina
Odlok/uredba o lokacijskem načrtu (povezava)

19.02.2010
Objava Spremembe in dopolnitve za Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Podtabor-Naklo
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

19.02.2010
Objava Spremembe in dopolnitve za Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Podtabor-Naklo
Stališča do pripomb in predlogov (150 kB)

19.02.2010
Objava Spremembe in dopolnitve za Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Podtabor-Naklo
Program priprave (povezava)

19.02.2010
Objava Spremembe in dopolnitve za Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Podtabor-Naklo
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

19.02.2010
Objava Spremembe in dopolnitve za Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Podtabor-Naklo
Sklep o javni razgrnitvi (povezava)

19.02.2010
Objava Spremembe in dopolnitve za Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Podtabor-Naklo
Program priprave (povezava)

19.02.2010
Objava Državni lokacijski načrt za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od Dokležovja do Kučnice
Povzetek za javnost (583 kB)

19.02.2010
Objava Lokacijski načrt za odsek avtomobilske ceste Višnja Gora-Bič
Odlok/uredba o lokacijskem načrtu (povezava)

19.02.2010
Objava Lokacijski načrt hidroelektrarne Boštanj
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

18.02.2010
Objava Ureditveni načrt za območje naravnega rezervata Škocjanski zatok
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

18.02.2010
Objava Državni lokacijski načrt za vodnogospodarsko ureditev Drave od Dogoš do jezu v Mulju
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

18.02.2010
Objava Državni lokacijski načrt za vodnogospodarsko ureditev Drave od Dogoš do jezu v Mulju
Sklep o javni razgrnitvi (povezava)

18.02.2010
Objava Državni lokacijski načrt za rekonstrukcijo plinovoda M2 na odseku Rogatec–Rogaška Slatina
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

18.02.2010
Objava Državni lokacijski načrt za rekonstrukcijo plinovoda M2 na odseku Rogatec–Rogaška Slatina
Sklep o javni razgrnitvi (povezava)

18.02.2010
Objava Državni lokacijski načrt za navezavo luke Koper na avtocestno omrežje
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

18.02.2010
Objava Državni lokacijski načrt za navezavo luke Koper na avtocestno omrežje
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

18.02.2010
Objava Državni lokacijski načrt za navezavo luke Koper na avtocestno omrežje
Sklep o javni razgrnitvi (povezava)

18.02.2010
Objava Državni lokacijski načrt za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od Cvena do Vučje vasi
Povzetek za javnost (811 kB)

18.02.2010
Objava Državni lokacijski načrt za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od Cvena do Vučje vasi
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

18.02.2010
Objava Državni lokacijski načrt za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od Cvena do Vučje vasi
Sklep o javni razgrnitvi (povezava)

18.02.2010
Objava Državni lokacijski načrt za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od Dokležovja do Kučnice
Povzetek za javnost (64 kB)

18.02.2010
Objava Državni lokacijski načrt za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od Dokležovja do Kučnice
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

18.02.2010
Objava Državni lokacijski načrt za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od Dokležovja do Kučnice
Sklep o javni razgrnitvi (povezava)

18.02.2010
Objava Državni lokacijski načrt za vodnogospodarsko ureditev Drave od Vurberka do Zgornjega Dupleka
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

18.02.2010
Objava Državni lokacijski načrt za vodnogospodarsko ureditev Drave od Vurberka do Zgornjega Dupleka
Sklep o javni razgrnitvi (povezava)

18.02.2010
Objava Državni lokacijski načrt za daljnovod DV 2x110 kV Toplarna–Polje–Beričevo
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

18.02.2010
Objava Lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Dobova
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

18.02.2010
Objava Lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Gruškovje
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

18.02.2010
Objava Lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Jelšane
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

18.02.2010
Objava Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo vinske ceste L 613 v delu obmejnega območja Republike Slovenije v občini Kungota
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

18.02.2010
Objava Državni lokacijkski načrt za avtocestni priključek Celje vzhod in povezovalno cesto
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

18.02.2010
Objava Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Korenitka–Pluska
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

18.02.2010
Objava Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Črnivec (Peračica)–Podtabor
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

18.02.2010
Objava Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Hrastje–Lešnica
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

18.02.2010
Objava Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Hrastje–Lešnica
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

18.02.2010
Objava Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Smednik–Krška vas
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

18.02.2010
Objava Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Smednik–Krška vas
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

17.02.2010
Objava Lokacijski načrt za gradnjo enostranskega spremljajočega objekta tipa 2 na AC odseku Šmarje Sap–Višnja Gora
Odlok/uredba o lokacijskem načrtu (povezava)

17.02.2010
Objava Lokacijski načrt za odsek avtoceste Maribor–Lenart
Odlok/uredba o lokacijskem načrtu (povezava)

17.02.2010
Objava Lokacijski načrt za smer avtoceste Maribor–slovensko-madžarska meja na odseku Cogetinci–Vučja vas
Odlok/uredba o lokacijskem načrtu (povezava)

17.02.2010
Objava Lokacijski načrt za smer avtoceste Karavanke–Obrežje, na odseku Bič–Korenitka
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

17.02.2010
Objava Lokacijski načrt za smer avtoceste Karavanke–Obrežje, na odseku Bič–Korenitka
Odlok/uredba o lokacijskem načrtu (povezava)

17.02.2010
Objava Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Krška vas–Obrežje
Odlok/uredba o lokacijskem načrtu (povezava)

17.02.2010
Objava Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Krška vas–Obrežje
Odlok/uredba o lokacijskem načrtu (povezava)

17.02.2010
Objava Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kronovo–Smednik
Odlok/uredba o lokacijskem načrtu (povezava)

17.02.2010
Objava Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kronovo–Smednik
Odlok/uredba o lokacijskem načrtu (povezava)

17.02.2010
Objava Lokacijski načrt za avtocestni priključek Celje zahod, povezovalno cesto in oskrbni center Lopata
Odlok/uredba o lokacijskem načrtu (povezava)

17.02.2010
Objava Lokacijski načrt za avtocestni priključek Razdrto
Odlok/uredba o lokacijskem načrtu (povezava)

17.02.2010
Objava Lokacijski načrt za Primorski krak avtocestena odseku hitre ceste Vipava–Selo
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

17.02.2010
Objava Lokacijski načrt za odsek avtoceste Slivnica–Pesnica
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

17.02.2010
Objava Lokacijski načrt za smer avtoceste Maribor–slovensko–madžarska meja na odseku Vučja vas–Beltinci
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

17.02.2010
Objava Lokacijski načrt za smer avtoceste Maribor–slovensko–madžarska meja na odseku Vučja vas–Beltinci
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

17.02.2010
Objava Lokacijski načrt za smer avtoceste Maribor–slovensko–madžarska meja na odseku Vučja vas–Beltinci
Odlok/uredba o lokacijskem načrtu (povezava)

17.02.2010
Objava Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Klanec–Srmin
Odlok/uredba o lokacijskem načrtu (povezava)

17.02.2010
Objava Lokacijski načrt za rekonstrukcijo glavne ceste G 10 (M10) na odseku Depala vas–Črnuče, pododsek v Mestni občini Ljubljana
Odlok/uredba o lokacijskem načrtu (povezava)

17.02.2010
Objava Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kozina–Klanec
Odlok/uredba o lokacijskem načrtu (povezava)

17.02.2010
Objava Lokacijski načrt za odsek avtoceste Slivnica–Pesnica
Odlok/uredba o lokacijskem načrtu (povezava)

17.02.2010
Objava Lokacijski načrt za odsek avtoceste Slivnica–Pesnica
Odlok/uredba o lokacijskem načrtu (povezava)

17.02.2010
Objava Lokacijski načrt za odsek avtoceste Slivnica–Pesnica
Odlok/uredba o lokacijskem načrtu (povezava)

17.02.2010
Objava Lokacijski načrt za Primorski krak avtocestena odseku hitre ceste Vipava–Selo
Odlok/uredba o lokacijskem načrtu (povezava)

17.02.2010
Objava Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Blagovica–Šentjakob
Odlok/uredba o lokacijskem načrtu (povezava)

17.02.2010
Objava Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Blagovica–Šentjakob
Odlok/uredba o lokacijskem načrtu (povezava)

17.02.2010
Objava Državni lokacijski načrt za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO)
Povzetek za javnost (539 kB)

15.02.2010
Objava DPN za rekonstrukcijo odseka Bača-Dolenja Trebuša
Sklep o začetku priprave (270 kB)

12.02.2010
Objava Državni prostorski načrt za izvennivojsko križanje glavne in magistralne železniške proge z glavno cesto Šentjur–Mestinje v Grobelnem
Stališča do pripomb in predlogov (302 kB)

12.02.2010
Objava Državni lokacijski načrt za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO)
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

05.02.2010
Objava Državni prostorski načrt za počivališče tovornih vozil Železni most ob avtocesti Kozina-Klanec
Sklep o začetku priprave (275 kB)

15.01.2010
Objava Državni prostorski načrt za plinovod R45 za oskrbo Bele Krajine
Stališča do pripomb in predlogov (839 kB)

24.12.2009
Objava Državni prostorski načrt za preureditev železniške postaje Pragersko
Odpravek sklepa vlade (48 kB)

24.12.2009
Objava Državni prostorski načrt za preureditev železniške postaje Pragersko
Sklep o začetku priprave (298 kB)

22.12.2009
Objava DPN za izvennivojski prehod Žirovnica-Selo
Odpravek sklepa vlade (31 kB)

22.12.2009
Objava DPN za izvennivojski prehod Žirovnica-Selo
Sklep o začetku priprave (194 kB)

17.12.2009
Objava DPN za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni javni promet v Kopru
Stališča do pripomb in predlogov (42 kB)

15.12.2009
Objava Državni prostorski načrt za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna
Odpravek sklepa vlade (61 kB)

15.12.2009
Objava Državni prostorski načrt za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna
Sklep o začetku priprave (402 kB)

11.12.2009
Objava Spremembe in dopolnitve za Državni lokacijski načrt za oskrbni center ob avtocestnem odseku Slivnica - Pesnica
Povzetek za javnost (857 kB)

11.12.2009
Objava Spremembe in dopolnitve za Državni lokacijski načrt za oskrbni center ob avtocestnem odseku Slivnica - Pesnica
Javno naznanilo (91 kB)

11.12.2009
Objava Spremembe in dopolnitve za Državni lokacijski načrt za oskrbni center ob avtocestnem odseku Slivnica - Pesnica
Sklep o začetku priprave (97 kB)

07.12.2009
Objava Državni prostorski načrt za območje Celjske koče
Stališča do pripomb in predlogov (184 kB)

24.11.2009
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Koseze–Kozarje
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

24.11.2009
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Koseze–Kozarje
Povzetek za javnost (2161 kB)

16.11.2009
Objava Državni prostorski načrt za izvennivojsko križanje glavne in magistralne železniške proge z glavno cesto Šentjur–Mestinje v Grobelnem
Javno naznanilo (102 kB)

16.11.2009
Objava Državni prostorski načrt za izvennivojsko križanje glavne in magistralne železniške proge z glavno cesto Šentjur–Mestinje v Grobelnem
Povzetek za javnost (3502 kB)

16.11.2009
Objava Državni prostorski načrt za izvennivojsko križanje glavne in magistralne železniške proge z glavno cesto Šentjur–Mestinje v Grobelnem
Povzetek za javnost (43 kB)

16.11.2009
Objava Spremembe in dopolnitve za Državni prostorski načrt za kompleks Debeli Rtič
Stališča do pripomb in predlogov (46 kB)

11.11.2009
Objava Državni prostorski načrt za ureditev RC Radmirje-Luče in zagotavljanje poplavne varnosti naselja Luče
Stališča do pripomb in predlogov (1521 kB)

10.11.2009
Objava Državni prostorski načrt za avtocesto na odseku Draženci–MMP Gruškovje
Druga gradiva v fazi "Dopolnjen osnutek državnega prostorskega načrta" (51 kB)

09.11.2009
Objava Državni prostorski načrt za ureditev RC Radmirje-Luče in zagotavljanje poplavne varnosti naselja Luče
Povzetek za javnost (1664 kB)

09.11.2009
Objava Državni prostorski načrt za ureditev RC Radmirje-Luče in zagotavljanje poplavne varnosti naselja Luče
Javno naznanilo (71 kB)

04.11.2009
Objava Državni prostorski načrt za razširitev kompresorske postaje Kidričevo
Stališča do pripomb in predlogov (432 kB)

22.10.2009
Objava Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane
Prečiščeno besedilo (122 kB)

19.10.2009
Objava DPN za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni javni promet v Kopru
Povzetek za javnost (1084 kB)

19.10.2009
Objava DPN za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni javni promet v Kopru
Povzetek za javnost (862 kB)

19.10.2009
Objava Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Jeprca - Stanežiče - Brod
Stališča do pripomb in predlogov (3240 kB)

19.10.2009
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod DV 2×400 kV na odseku Cirkovce–Pince
Povzetek za javnost (65 kB)

19.10.2009
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod DV 2×400 kV na odseku Cirkovce–Pince
Povzetek za javnost (65 kB)

16.10.2009
Objava DPN za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni javni promet v Kopru
Druga gradiva v fazi "Dopolnjen osnutek državnega prostorskega načrta" (3D prikaz - animacija) (povezava)

16.10.2009
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod DV 2×400 kV na odseku Cirkovce–Pince
Javno naznanilo (364 kB)

16.10.2009
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod DV 2×400 kV na odseku Cirkovce–Pince
Javno naznanilo (263 kB)

16.10.2009
Objava DPN za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni javni promet v Kopru
Javno naznanilo (105 kB)

15.10.2009
Objava DPN za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni javni promet v Kopru
Odločba o CPVO (147 kB)

09.10.2009
Objava Državni prostorski načrt za prestavitev obstoječega prenosnega plinovoda R 26 Krašnja Kresnice na območju Dešna
Sklep o začetku priprave (47 kB)

05.10.2009
Objava Državni prostorski načrt za avtocesto na odseku Draženci–MMP Gruškovje
Stališča do pripomb in predlogov (613 kB)

01.10.2009
Objava Državni prostorski načrt za območje Celjske koče
Povzetek za javnost (0 kB)

01.10.2009
Objava Državni prostorski načrt za območje Celjske koče
Druga gradiva v fazi "Dopolnjen osnutek državnega prostorskega načrta" (povezava)

24.09.2009
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Koseze–Kozarje
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

24.09.2009
Objava Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane
Uredba o začasnih ukrepih (povezava)

24.09.2009
Objava Državni prostorski načrt za območje Celjske koče
Javno naznanilo (75 kB)

15.09.2009
Objava Državni lokacijski načrt za hidroelektrarno Blanca
Prečiščeno besedilo (280 kB)

15.09.2009
Objava Državni lokacijski načrti za preložitev regionalne ceste R II-420 na območju naselja Dobova
Prečiščeno besedilo (209 kB)

15.09.2009
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Lešnica–Kronovo
Prečiščeno besedilo (226 kB)

15.09.2009
Objava Spremembe in dopolnitve za Lokacijski načrt za Primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto–Vipava
Prečiščeno besedilo (401 kB)

15.09.2009
Objava Lokacijski načrt za odsek avtomobilske ceste Višnja Gora-Bič
Prečiščeno besedilo (203 kB)

15.09.2009
Objava Lokacijski načrt za avtocesto Arja vas-Ločica pri Vranskem
Prečiščeno besedilo (312 kB)

15.09.2009
Objava Lokacijski načrt za magistralno cesto - avtomobilsko cesto Šentilj-Pesnica
Prečiščeno besedilo (692 kB)

15.09.2009
Objava Lokacijski načrt za avtocesto Razdrto-Fernetiči
Prečiščeno besedilo (226 kB)

11.09.2009
Objava Državni lokacijski načrt za daljnovod DV 2×110 kV na odseku Murska Sobota–Mačkovci
Povzetek za javnost (1810 kB)

04.09.2009
Objava Državni lokacijski načrt za daljnovod DV 2×110 kV na odseku Murska Sobota–Mačkovci
Povzetek za javnost (1213 kB)

04.09.2009
Objava Državni lokacijski načrt za daljnovod DV 2×110 kV na odseku Murska Sobota–Mačkovci
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

27.08.2009
Objava Državni prostorski načrt za kompleks Debeli Rtič
Povzetek za javnost (2078 kB)

27.08.2009
Objava Državni prostorski načrt za kompleks Debeli Rtič
Povzetek za javnost (2212 kB)

27.08.2009
Objava Državni prostorski načrt za kompleks Debeli Rtič
Povzetek za javnost (2036 kB)

27.08.2009
Objava Državni prostorski načrt za kompleks Debeli Rtič
Povzetek za javnost (153 kB)

27.08.2009
Objava Državni prostorski načrt za kompleks Debeli Rtič
Javno naznanilo (79 kB)

27.08.2009
Objava Državni prostorski načrt za kompleks Debeli Rtič
Javno naznanilo (117 kB)

25.08.2009
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod DV 2×110 kV na odseku RTP Polje–RTP Vič
Uredba o začasnih ukrepih (povezava)

25.08.2009
Objava Državni prostorski načrt za plinovod R45 za oskrbo Bele Krajine
Povzetek za javnost (1384 kB)

25.08.2009
Objava Državni prostorski načrt za plinovod R45 za oskrbo Bele Krajine
Javno naznanilo (101 kB)

06.08.2009
Objava Državni prostorski načrt za izgradnjo obvoznice Škofljica
Druga gradiva v fazi "Osnutek državnega prostorskega načrta" (93 kB)

29.07.2009
Objava Državni prostorski načrt za ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice ob savinji do Letuša
Stališča do pripomb in predlogov (1381 kB)

22.07.2009
Objava Državni lokacijski načrt za regionalno cesto I. reda R1–221/1219 Zagorje–Bevško na območju plazu Ruardi
Stališča do pripomb in predlogov (778 kB)

21.07.2009
Objava državni prostorski načrt za plinsko parno elektrarno v TET
Odpravek sklepa vlade (49 kB)

21.07.2009
Objava državni prostorski načrt za plinsko parno elektrarno v TET
Sklep o začetku priprave (464 kB)

10.07.2009
Objava Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo in elektrifikacijo železniške proge Pragersko–Hodoš
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

10.07.2009
Objava Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo in elektrifikacijo železniške proge Pragersko–Hodoš
Povzetek za javnost (1965 kB)

10.07.2009
Objava Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Jeprca - Stanežiče - Brod
Druga gradiva v fazi "Primerjava variant" (Stališča do pripomb z javne razgrnitve ) (418 kB)

03.07.2009
Objava DPN za državno cesto od priključka Maline do MMP Metlika in do priključka Črnomelj jug
Sklep o začetku priprave (334 kB)

03.07.2009
Objava DPN za državno cesto od priključka Črnomelj jug do MMP Vinica
Sklep o začetku priprave (318 kB)

03.07.2009
Objava DPN za državno cesto od AC A2 Ljubljana -Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline
Sklep o začetku priprave (330 kB)

30.06.2009
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Koseze–Kozarje
Prečiščeno besedilo (91 kB)

30.06.2009
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Koseze–Kozarje
Odpravek sklepa vlade (7 kB)

30.06.2009
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Koseze–Kozarje
Uredba o začasnih ukrepih (povezava)

30.06.2009
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Koseze–Kozarje
Uredba o začasnih ukrepih (povezava)

30.06.2009
Objava Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Jeprca - Stanežiče - Brod
Javno naznanilo (51 kB)

23.06.2009
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod DV 2×110 kV na odseku RTP Polje–RTP Vič
Stališča do pripomb in predlogov (120 kB)

19.06.2009
Objava Državni lokacijski načrt za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO)
Stališča do pripomb in predlogov (1385 kB)

09.06.2009
Objava Državni prostorski načrt za razširitev kompresorske postaje Kidričevo
Javno naznanilo (70 kB)

09.06.2009
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R25A/1 na odseku Trojane–Hrastnik
Povzetek za javnost (268 kB)

09.06.2009
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R25A/1 na odseku Trojane–Hrastnik
Javno naznanilo (72 kB)

08.06.2009
Objava Državni prostorski načrt za ureditev ceste R2-428/1249 Radmirje–Luče ter zagotavljanje poplavne varnosti naselja Luče
Povzetek za javnost (3480 kB)

08.06.2009
Objava Državni prostorski načrt za ureditev ceste R2-428/1249 Radmirje–Luče ter zagotavljanje poplavne varnosti naselja Luče
Javno naznanilo (72 kB)

04.06.2009
Objava Državni prostorski načrt za cesto R3-647/1368 Mlačevo–Rašica mimo naselja Ponikve
Povzetek za javnost (2401 kB)

04.06.2009
Objava Državni prostorski načrt za cesto R3-647/1368 Mlačevo–Rašica mimo naselja Ponikve
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

28.05.2009
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 na odseku Ajdovščina–Lucija
Povzetek za javnost (2173 kB)

28.05.2009
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 na odseku Ajdovščina–Lucija
Povzetek za javnost (1941 kB)

28.05.2009
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 na odseku Ajdovščina–Lucija
Javno naznanilo (165 kB)

27.05.2009
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 na odseku Ajdovščina–Lucija
Javno naznanilo (144 kB)

26.05.2009
Objava Državni lokacijski načrt za centralno čistilno napravo v občini Bohinj
Odločba o CPVO (683 kB)

12.05.2009
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Koseze–Kozarje
Druga gradiva v fazi "Dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta" (239 kB)

11.05.2009
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod DV 110 kV na odseku Murska Sobota–Lendava
Druga gradiva v fazi "Dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta" (107 kB)

17.04.2009
Objava Državni prostorski načrt za kompleks Debeli Rtič
Povezava (146 kB)

17.04.2009
Objava Državni lokacijski načrt za centralno čistilno napravo v občini Bohinj
Povezava (263 kB)

17.04.2009
Objava Državni prostorski načrt za preložitev regionalne ceste R2R2-403/1075 Podrošt-Češnjica skozi Železnike ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti
Povezava (176 kB)

17.04.2009
Objava Državni prostorski načrt za nadvoz čez železniško progo s priključkom na regionalno cesto R3 646 in priključkom na Kandunčevo in Industrijsko cesto v Grosupljem
Povezava (207 kB)

16.04.2009
Objava Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti Spodnje Savinjske doline
Odločba o CPVO (262 kB)

15.04.2009
Objava Državni lokacijski načrt za daljnovod DV 2×110 kV na odseku Lenart–Radenci
Povzetek za javnost (42 kB)

08.04.2009
Objava Državni lokacijski načrt za glavno cesto Želodnik-Mengeš-Vodice na odseku Žeje-Vodice
Sklep o javni razgrnitvi (povezava)

08.04.2009
Objava Državni lokacijski načrt za glavno cesto Želodnik-Mengeš-Vodice na odseku Žeje-Vodice
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

08.04.2009
Objava Državni lokacijski načrt za glavno cesto Želodnik-Mengeš-Vodice na odseku Žeje-Vodice
Povzetek za javnost (415 kB)

08.04.2009
Objava Državni lokacijski načrt za glavno cesto Želodnik-Mengeš-Vodice na odseku Žeje-Vodice
Stališča do pripomb in predlogov (1406 kB)

08.04.2009
Objava Državni lokacijski načrt za glavno cesto Želodnik-Mengeš-Vodice na odseku Žeje-Vodice
Stališča do pripomb in predlogov (1022 kB)

08.04.2009
Objava Državni lokacijski načrt za glavno cesto Želodnik-Mengeš-Vodice na odseku Žeje-Vodice
Stališča do pripomb in predlogov (384 kB)

08.04.2009
Objava Državni lokacijski načrt za glavno cesto Želodnik-Mengeš-Vodice na odseku Žeje-Vodice
Stališča do pripomb in predlogov (447 kB)

08.04.2009
Objava Državni lokacijski načrt za glavno cesto Želodnik-Mengeš-Vodice na odseku Žeje-Vodice
Stališča do pripomb in predlogov (154 kB)

08.04.2009
Objava Državni lokacijski načrt za glavno cesto Želodnik-Mengeš-Vodice na odseku Žeje-Vodice
Povzetek za javnost (351 kB)

08.04.2009
Objava Državni lokacijski načrt za glavno cesto Želodnik-Mengeš-Vodice na odseku Žeje-Vodice
Povzetek za javnost (99 kB)

08.04.2009
Objava Državni lokacijski načrt za glavno cesto Želodnik-Mengeš-Vodice na odseku Žeje-Vodice
Sklep o javni razgrnitvi (195 kB)

08.04.2009
Objava Državni lokacijski načrt za glavno cesto Želodnik-Mengeš-Vodice na odseku Žeje-Vodice
Program priprave (202 kB)

31.03.2009
Objava Državni lokacijski načrt za daljnovod DV 2×110 kV na odseku Lenart–Radenci
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

25.03.2009
Objava Državni prostorski načrt za avtocestni priključek Brezovica na avtocestnem odseku Ljubljana–Vrhnika
Stališča do pripomb in predlogov (252 kB)

25.03.2009
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M2/1 na odseku med Trojanami in Vodicami pri Ljubljani
Stališča do pripomb in predlogov (2165 kB)

18.03.2009
Objava državni lokacijski načrt za hito cesto na odseku Jagodje -Lucija
Uredba o prenehanju veljavnosti (povezava)

16.03.2009
Objava Državni prostorski načrt za letališče Cerklje ob Krki
Uredba o državnem prostorskem načrtu (414 kB)

16.03.2009
Objava Državni prostorski načrt za letališče Cerklje ob Krki
Povzetek za javnost (257 kB)

16.03.2009
Objava Državni lokacijski načrt za hitro cesto na odseku Koper - Izola
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

16.03.2009
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod DV 110 kV na odseku Murska Sobota–Lendava
Povzetek za javnost (46 kB)

16.03.2009
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod DV 110 kV na odseku Murska Sobota–Lendava
Povzetek za javnost (2769 kB)

13.03.2009
Objava Spremembe in dopolniteve DLN za II. tir železniške proge na odseku Divača - Koper
Odločba o CPVO (248 kB)

02.03.2009
Objava Državni prostorski načrt za ureditev RC Radmirje-Luče in zagotavljanje poplavne varnosti naselja Luče
Program priprave (povezava)

02.03.2009
Objava Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti Spodnje Savinjske doline
Odpravek sklepa vlade (6 kB)

02.03.2009
Objava Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti Spodnje Savinjske doline
Program priprave (povezava)

02.03.2009
Objava Državni prostorski načrt za ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice ob savinji do Letuša
Program priprave (povezava)

02.03.2009
Objava Državni prostorski načrt za dograditev priključka na AC odseku Malence-Šmarje Sap
Prečiščeno besedilo (15 kB)

02.03.2009
Objava Državni prostorski načrt za dograditev priključka na AC odseku Malence-Šmarje Sap
Odpravek sklepa vlade (23 kB)

02.03.2009
Objava Državni prostorski načrt za dograditev priključka na AC odseku Malence-Šmarje Sap
Sklep o začetku priprave (40 kB)

02.03.2009
Objava Državni prostorski načrt za ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice ob savinji do Letuša
Povzetek za javnost (713 kB)

02.03.2009
Objava Državni prostorski načrt za ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice ob savinji do Letuša
Javno naznanilo (70 kB)

24.02.2009
Objava DPN za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni javni promet v Kopru
Sklic 1. prostorske konference (115 kB)

24.02.2009
Objava DPN za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni javni promet v Kopru
Program priprave (povezava)

05.02.2009
Objava Državni prostorski načrt za vodnogospodarsko ureditev reke Dravinje od Stogovcev do Koritnega
Druga gradiva v fazi "Sklep o začetku priprave državnega prostorskega načrta" (126 kB)

04.02.2009
Objava Državni prostorski načrt za dograditev priključka na AC odseku Malence-Šmarje Sap
Druga gradiva v fazi "Sklep o začetku priprave državnega prostorskega načrta" (97 kB)

04.02.2009
Objava Državni prostorski načrt za ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice ob savinji do Letuša
Odločba o CPVO (105 kB)

04.02.2009
Objava Državni prostorski načrt za ureditev RC Radmirje-Luče in zagotavljanje poplavne varnosti naselja Luče
Odločba o CPVO (117 kB)

04.02.2009
Objava Državni prostorski načrt za izgradnjo obvoznice Škofljica
Odločba o CPVO (93 kB)

03.02.2009
Objava Državni prostorski načrt za prestavitev dela glavne ceste G2-108/1182 Zgornji Hotič - Spodnji Hotič
Odločba o CPVO (184 kB)

14.01.2009
Objava Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo in elektrifikacijo železniške proge Pragersko–Hodoš
Druga gradiva v fazi "Dopolnjen osnutek državnega prostorskega načrta" (predstavitev spremenjenih rešitev po stališčih do pripomb in predlogov podanih na javni razgrnitvi in javnih razpravah dopolnjenega osnutka DPN) (54 kB)

13.01.2009
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Vodice
Odločba o CPVO (166 kB)

13.01.2009
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Ajdovščina
Odločba o CPVO (190 kB)

03.11.2008
Objava Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane
Uredba o začasnih ukrepih (povezava)

19.12.2008
Objava Državni prostorski načrt za avtocesto na odseku Draženci–MMP Gruškovje
Povzetek za javnost (2240 kB)

19.12.2008
Objava Državni prostorski načrt za avtocesto na odseku Draženci–MMP Gruškovje
Javno naznanilo (131 kB)

18.12.2008
Objava Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo glavne ceste G2-107 od Šentjurja do Dobovca
Odločba o CPVO (150 kB)

18.12.2008
Objava Državni prostorski načrt za območje Šmartinskega jezera
Stališča do pripomb in predlogov (1002 kB)

11.12.2008
Objava Državni prostorski načrt za bioplinsko napravo Cven v občini Ljutomer
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

18.11.2008
Objava Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice ob Savinji do Letuša
Druga gradiva v fazi "Dopolnjen osnutek državnega prostorskega načrta" (1103 kB)

17.11.2008
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M2/1 Rogaška Slatina - Trojane
Stališča do pripomb in predlogov (2122 kB)

17.11.2008
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod DV 110 kV na odseku Murska Sobota–Lendava
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

17.11.2008
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod DV 2×110 kV na odseku RTP Polje–RTP Vič
Povzetek za javnost (1315 kB)

17.11.2008
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod DV 2×110 kV na odseku RTP Polje–RTP Vič
Javno naznanilo (73 kB)

07.11.2008
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M5/R51 na odseku Vodice–TE-TOL
Stališča do pripomb in predlogov (788 kB)

03.11.2008
Objava DPN za 1. fazo kamionskega terminala pred novim vhodom v luko Koper
Povzetek za javnost (1268 kB)

30.10.2008
Objava Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Jeprca - Stanežiče - Brod
Povzetek za javnost (2068 kB)

30.10.2008
Objava Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Jeprca - Stanežiče - Brod
Javno naznanilo (83 kB)

29.10.2008
Objava DPN za 1. fazo kamionskega terminala pred novim vhodom v luko Koper
Stališča do pripomb in predlogov (126 kB)

28.10.2008
Objava DPN za 1. fazo kamionskega terminala pred novim vhodom v luko Koper
Povzetek za javnost (76 kB)

28.10.2008
Objava DPN za 1. fazo kamionskega terminala pred novim vhodom v luko Koper
Javno naznanilo (77 kB)

28.10.2008
Objava državni lokacijski načrt za hito cesto na odseku Jagodje -Lucija
Povzetek za javnost (637 kB)

28.10.2008
Objava državni lokacijski načrt za hito cesto na odseku Jagodje -Lucija
Povzetek za javnost (696 kB)

28.10.2008
Objava državni lokacijski načrt za hito cesto na odseku Jagodje -Lucija
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

27.10.2008
Objava Državni prostorski načrt za vzporedni plinovod M1/3 od mejne merilno regulacijske postaje Ceršak do slovensko avstrijske meje
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

23.10.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Koseze–Kozarje
Stališča do pripomb in predlogov (458 kB)

17.10.2008
Objava Državni lokacijski načrt za daljnovod DV 2×110 kV na odseku Beričevo–Trbovlje
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

16.10.2008
Objava Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane
Povzetek za javnost (2336 kB)

16.10.2008
Objava Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane
Javno naznanilo (121 kB)

16.10.2008
Objava Državni lokacijski načrt za daljnovod DV 2×110 kV na odseku Beričevo–Trbovlje
Povzetek za javnost (3864 kB)

16.10.2008
Objava Državni lokacijski načrt za daljnovod DV 2×110 kV na odseku Beričevo–Trbovlje
Povzetek za javnost (45 kB)

07.10.2008
Objava DPN za območje hidroelektrarne Mokrice
Sklep o začetku priprave (111 kB)

06.10.2008
Objava Državni prostorski načrt za izgradnjo gospodarskega središča Feniks v Posavju
Povezava (62 kB)

06.10.2008
Objava Državni prostorski načrt za izgradnjo gospodarskega središča Feniks v Posavju
Povezava (49 kB)

06.10.2008
Objava Državni prostorski načrt za izgradnjo gospodarskega središča Feniks v Posavju
Povezava (49 kB)

03.10.2008
Objava Državni prostorski načrt za kompleks Debeli Rtič
Sklep o začetku priprave (102 kB)

30.09.2008
Objava Državni prostorski načrt za območje Šmartinskega jezera
Povzetek za javnost (3168 kB)

30.09.2008
Objava Državni prostorski načrt za območje Šmartinskega jezera
Javno naznanilo (73 kB)

29.09.2008
Objava Državni prostorski načrt za avtocestni priključek Brezovica na avtocestnem odseku Ljubljana–Vrhnika
Povzetek za javnost (3244 kB)

29.09.2008
Objava Državni prostorski načrt za avtocestni priključek Brezovica na avtocestnem odseku Ljubljana–Vrhnika
Javno naznanilo (127 kB)

29.09.2008
Objava Državni prostorski načrt za cesto R3-647/1368 Mlačevo–Rašica mimo naselja Ponikve
Stališča do pripomb in predlogov (475 kB)

19.09.2008
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug
Druga gradiva v fazi "Sklep o začetku priprave državnega prostorskega načrta" (324 kB)

18.09.2008
Objava Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo in elektrifikacijo železniške proge Pragersko–Hodoš
Stališča do pripomb in predlogov (845 kB)

18.09.2008
Objava Državni prostorski načrt za obvoznico Tolmin
Odpravek sklepa vlade (9 kB)

17.09.2008
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od Otiškega vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu
Odpravek sklepa vlade (9 kB)

17.09.2008
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od Otiškega vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu
Sklep o začetku priprave (29 kB)

17.09.2008
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Slovenj gradec jug do Dravograda z obvoznicami
Odpravek sklepa vlade (9 kB)

17.09.2008
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Slovenj gradec jug do Dravograda z obvoznicami
Sklep o začetku priprave (30 kB)

17.09.2008
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug
Odpravek sklepa vlade (10 kB)

17.09.2008
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug
Sklep o začetku priprave (30 kB)

17.09.2008
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto R1-210 Cerkno-Hotavlje
Odpravek sklepa vlade (9 kB)

17.09.2008
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto R1-210 Cerkno-Hotavlje
Sklep o začetku priprave (30 kB)

17.09.2008
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug
Odpravek sklepa vlade (6 kB)

15.10.2009
Objava DPN za 1. fazo kamionskega terminala pred novim vhodom v luko Koper
Druga gradiva v fazi "Osnutek državnega prostorskega načrta" (418 kB)

08.09.2008
Objava Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Zahodna obvoznica Maribor
Sklep o začetku priprave (106 kB)

28.08.2008
Objava DPN za 1. fazo kamionskega terminala pred novim vhodom v luko Koper
Odpravek sklepa vlade (50 kB)

28.08.2008
Objava DPN za 1. fazo kamionskega terminala pred novim vhodom v luko Koper
Sklep o začetku priprave (67 kB)

28.08.2008
Objava Spremembe in dopolniteve DLN za II. tir železniške proge na odseku Divača - Koper
Odpravek sklepa vlade (10 kB)

28.08.2008
Objava Spremembe in dopolniteve DLN za II. tir železniške proge na odseku Divača - Koper
Sklep o začetku priprave (67 kB)

28.08.2008
Objava Načrt prostorskih ureditev za zavarovano območje Kobilarne Lipica, 1. faza
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

28.08.2008
Objava Načrt prostorskih ureditev za zavarovano območje Kobilarne Lipica, 1. faza
Stališča do pripomb in predlogov (596 kB)

20.08.2008
Objava Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Zahodna obvoznica Maribor
Odpravek sklepa vlade (48 kB)

08.08.2008
Objava Državni prostorski načrt za cesto R3-647/1368 Mlačevo–Rašica mimo naselja Ponikve
Javno naznanilo (107 kB)

30.07.2008
Objava Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Jeprca - Stanežiče - Brod
Odpravek sklepa vlade (51 kB)

30.07.2008
Objava Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Jeprca - Stanežiče - Brod
Uredba o začasnih ukrepih (povezava)

29.07.2008
Objava Državni prostorski načrt za letališče Cerklje ob Krki
Uredba o državnem prostorskem načrtu (povezava)

29.07.2008
Objava Državni prostorski načrt za izgradnjo gospodarskega središča Feniks v Posavju
Sklep o začetku priprave (296 kB)

29.07.2008
Objava Državni prostorski načrt za letališče Cerklje ob Krki
Povzetek za javnost (1419 kB)

24.07.2008
Objava Državni prostorski načrt za avtocestni priključek Brezovica na avtocestnem odseku Ljubljana–Vrhnika
Uredba o začasnih ukrepih (povezava)

22.07.2008
Objava Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo glavne ceste G2-107 od Šentjurja do Dobovca
Odpravek sklepa vlade (37 kB)

22.07.2008
Objava Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo glavne ceste G2-107 od Šentjurja do Dobovca
Sklep o začetku priprave (357 kB)

22.07.2008
Objava Državni prostorski načrt za prestavitev dela glavne ceste G2-108/1182 Zgornji Hotič - Spodnji Hotič
Odpravek sklepa vlade (37 kB)

22.07.2008
Objava Državni prostorski načrt za prestavitev dela glavne ceste G2-108/1182 Zgornji Hotič - Spodnji Hotič
Sklep o začetku priprave (306 kB)

21.07.2008
Objava Državni prostorski načrt za dograditev priključka Šmarje Sap na avtocestnem odseku Malence – Šmarje Sap
Prečiščeno besedilo (63 kB)

21.07.2008
Objava Državni prostorski načrt za dograditev priključka Šmarje Sap na avtocestnem odseku Malence – Šmarje Sap
Sklep o začetku priprave (51 kB)

16.07.2008
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto na odseku med avtocesto A2 (Novo mesto) in mejo z Republiko Hrvaško – III. razvojna os – spodnji del
Povezava (povezava)

10.07.2008
Objava Državni prostorski načrt za obvoznico Tolmin
Sklep o začetku priprave (105 kB)

20.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za daljnovod DV 2×110 kV na odseku Lenart–Radenci
Stališča do pripomb in predlogov (306 kB)

20.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za daljnovod DV 2×110 kV na odseku Lenart–Radenci
Povzetek za javnost (1660 kB)

20.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za daljnovod DV 2×110 kV na odseku Lenart–Radenci
Povzetek za javnost (65 kB)

20.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za daljnovod DV 2×110 kV na odseku Lenart–Radenci
Sklep o javni razgrnitvi (129 kB)

20.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za daljnovod DV 2×110 kV na odseku Lenart–Radenci
Druga gradiva v fazi "Primerjava variant" (Sklep vlade) (74 kB)

20.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod DV 110 kV na odseku Murska Sobota–Lendava
Stališča do pripomb in predlogov (172 kB)

20.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod DV 110 kV na odseku Murska Sobota–Lendava
Povzetek za javnost (2381 kB)

20.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod DV 110 kV na odseku Murska Sobota–Lendava
Povzetek za javnost (2290 kB)

20.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod DV 110 kV na odseku Murska Sobota–Lendava
Povzetek za javnost (2414 kB)

20.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod DV 110 kV na odseku Murska Sobota–Lendava
Povzetek za javnost (2085 kB)

20.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod DV 110 kV na odseku Murska Sobota–Lendava
Javno naznanilo (307 kB)

20.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod DV 110 kV na odseku Murska Sobota–Lendava
Javno naznanilo (298 kB)

19.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za daljnovod DV 2×110 kV na odseku Murska Sobota–Mačkovci
Stališča do pripomb in predlogov (223 kB)

19.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za daljnovod DV 2×110 kV na odseku Murska Sobota–Mačkovci
Sklep o javni razgrnitvi (127 kB)

19.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za daljnovod DV 2×110 kV na odseku Murska Sobota–Mačkovci
Druga gradiva v fazi "Primerjava variant" (Sklep vlade) (146 kB)

19.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za cesto R3-647/1368 Mlačevo–Rašica mimo naselja Ponikve
Povzetek za javnost (1169 kB)

19.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za cesto R3-647/1368 Mlačevo–Rašica mimo naselja Ponikve
Povzetek za javnost (66 kB)

19.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO)
Druga gradiva v fazi "Primerjava variant" (Sklep vlade za dodatno lokacijo) (169 kB)

19.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za izvennivojsko križanje Zijavnica
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

19.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za izvennivojsko križanje Zijavnica
Povzetek za javnost (1925 kB)

19.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za izvennivojsko križanje Zijavnica
Povzetek za javnost (86 kB)

19.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za izvennivojsko križanje Zijavnica
Sklep o javni razgrnitvi (124 kB)

18.06.2008
Objava Načrt prostorskih ureditev za zavarovano območje Kobilarne Lipica, 2. faza
Odločba o CPVO (430 kB)

18.06.2008
Objava Spremembe in dopolnitve za Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Šentvid–Koseze
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

18.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za bioplinsko napravo Mlajtinci v občini Moravske Toplice
Stališča do pripomb in predlogov (241 kB)

18.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za bioplinsko napravo Mlajtinci v občini Moravske Toplice
Povzetek za javnost (194 kB)

18.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za bioplinsko napravo Mlajtinci v občini Moravske Toplice
Povzetek za javnost (2613 kB)

18.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za bioplinsko napravo Mlajtinci v občini Moravske Toplice
Javno naznanilo (125 kB)

18.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za bioplinsko napravo Mlajtinci v občini Moravske Toplice
Program priprave (160 kB)

18.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za bioplinsko napravo Mlajtinci v občini Moravske Toplice
Zapisnik 1. prostorske konference (135 kB)

18.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za bioplinsko napravo Mlajtinci v občini Moravske Toplice
Povzetek za javnost (218 kB)

18.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za bioplinsko napravo Mlajtinci v občini Moravske Toplice
Povzetek za javnost (126 kB)

18.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za bioplinsko napravo Mlajtinci v občini Moravske Toplice
Sklic 1. prostorske konference (113 kB)

18.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za bioplinsko napravo Cven v občini Ljutomer
Stališča do pripomb in predlogov (128 kB)

18.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za bioplinsko napravo Cven v občini Ljutomer
Povzetek za javnost (341 kB)

18.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za bioplinsko napravo Cven v občini Ljutomer
Povzetek za javnost (2579 kB)

18.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za bioplinsko napravo Cven v občini Ljutomer
Javno naznanilo (124 kB)

18.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za bioplinsko napravo Cven v občini Ljutomer
Program priprave (158 kB)

18.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za bioplinsko napravo Cven v občini Ljutomer
Zapisnik 1. prostorske konference (137 kB)

18.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za bioplinsko napravo Cven v občini Ljutomer
Povzetek za javnost (350 kB)

18.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za bioplinsko napravo Cven v občini Ljutomer
Povzetek za javnost (129 kB)

18.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za bioplinsko napravo Cven v občini Ljutomer
Sklic 1. prostorske konference (114 kB)

18.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M8 Kalce - Jelšane
Sklep o začetku priprave (65 kB)

18.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R52 Kleče - TOŠ
Sklep o začetku priprave (245 kB)

18.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M2/1 na odseku med Trojanami in Vodicami pri Ljubljani
Javno naznanilo (107 kB)

18.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M5/R51 na odseku Vodice–TE-TOL
Javno naznanilo (45 kB)

18.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M5/R51 na odseku Vodice–TE-TOL
Javno naznanilo (92 kB)

18.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za centralno čistilno napravo v občini Bohinj
Program priprave (155 kB)

18.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za hidroelektrarno Blanca
Stališča do pripomb in predlogov (598 kB)

18.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za hidroelektrarno Blanca
Sklep o javni razgrnitvi (125 kB)

18.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za hidroelektrarno Blanca
Program priprave (115 kB)

18.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za hidroelektrarno Blanca
Program priprave (117 kB)

18.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za hidroelektrarno Blanca
Program priprave (172 kB)

18.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za hidroelektrarno Blanca
Zapisnik 1. prostorske konference (141 kB)

18.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za HE Krško
Povzetek za javnost (141 kB)

18.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R38 Kalce–Godovič
Sklep o začetku priprave (65 kB)

18.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za HE Krško
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

18.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za avtocestni priključek Brezovica na avtocestnem odseku Ljubljana–Vrhnika
Zapisnik 2. prostorske konference (134 kB)

18.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za avtocestni priključek Brezovica na avtocestnem odseku Ljubljana–Vrhnika
Povzetek za javnost (1787 kB)

18.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za avtocestni priključek Brezovica na avtocestnem odseku Ljubljana–Vrhnika
Sklep o javni razgrnitvi (157 kB)

18.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za cesto R3-647/1368 Mlačevo–Rašica mimo naselja Ponikve
Zapisnik 2. prostorske konference (134 kB)

18.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za cesto R3-647/1368 Mlačevo–Rašica mimo naselja Ponikve
Povzetek za javnost (1290 kB)

18.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za cesto R3-647/1368 Mlačevo–Rašica mimo naselja Ponikve
Sklic 2. prostorske konference (119 kB)

18.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za regionalno cesto I. reda R1–221/1219 Zagorje–Bevško na območju plazu Ruardi
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

18.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za regionalno cesto I. reda R1–221/1219 Zagorje–Bevško na območju plazu Ruardi
Povzetek za javnost (1112 kB)

18.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za regionalno cesto I. reda R1–221/1219 Zagorje–Bevško na območju plazu Ruardi
Povzetek za javnost (88 kB)

17.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za izvennivojsko križanje Zijavnica
Zapisnik 2. prostorske konference (134 kB)

17.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za izvennivojsko križanje Zijavnica
Sklic 2. prostorske konference (97 kB)

17.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za izvennivojsko križanje Zijavnica
Povzetek za javnost (1997 kB)

17.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za izvennivojsko križanje Zijavnica
Povzetek za javnost (1939 kB)

17.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za izvennivojsko križanje Zijavnica
Sklic 1. prostorske konference (99 kB)

17.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za izvennivojsko križanje Zijavnica
Program priprave (153 kB)

12.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Ajdovščina
Sklep o začetku priprave (65 kB)

12.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Vodice
Sklep o začetku priprave (65 kB)

12.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina-Šempeter pri Gorici
Sklep o začetku priprave (65 kB)

12.06.2008
Objava Načrt prostorskih ureditev za zavarovano območje Kobilarne Lipica, 2. faza
Sklep o začetku priprave (61 kB)

12.06.2008
Objava Načrt prostorskih ureditev za zavarovano območje Kobilarne Lipica, 1. faza
Druga gradiva v fazi "Dopolnjen osnutek državnega prostorskega načrta" (Dopolnjen osnutek) (povezava)

12.06.2008
Objava Načrt prostorskih ureditev za zavarovano območje Kobilarne Lipica, 1. faza
Povzetek za javnost (1527 kB)

12.06.2008
Objava Načrt prostorskih ureditev za zavarovano območje Kobilarne Lipica, 1. faza
Povzetek za javnost (131 kB)

12.06.2008
Objava Načrt prostorskih ureditev za zavarovano območje Kobilarne Lipica, 1. faza
Javno naznanilo (124 kB)

12.06.2008
Objava Načrt prostorskih ureditev za zavarovano območje Kobilarne Lipica, 1. faza
Odločba o CPVO (538 kB)

12.06.2008
Objava Načrt prostorskih ureditev za zavarovano območje Kobilarne Lipica, 1. faza
Sklep o začetku priprave (61 kB)

12.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za daljnovod DV 2×110 kV na odseku Murska Sobota–Mačkovci
Program priprave (225 kB)

12.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Koseze–Kozarje
Povzetek za javnost (814 kB)

12.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Koseze–Kozarje
Povzetek za javnost (68 kB)

12.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Koseze–Kozarje
Sklep o javni razgrnitvi (126 kB)

12.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za daljnovod DV 2×110 kV na odseku Lenart–Radenci
Program priprave (245 kB)

12.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za preložitev glavne ceste G2-108 ob naselju Zg. Log pri Litiji
Stališča do pripomb in predlogov (262 kB)

12.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za preložitev glavne ceste G2-108 ob naselju Zg. Log pri Litiji
Povzetek za javnost (823 kB)

12.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za preložitev glavne ceste G2-108 ob naselju Zg. Log pri Litiji
Povzetek za javnost (99 kB)

12.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za preložitev glavne ceste G2-108 ob naselju Zg. Log pri Litiji
Sklep o javni razgrnitvi (118 kB)

11.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO)
Povzetek za javnost (2639 kB)

11.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO)
Javno naznanilo (126 kB)

11.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO)
Odpravek sklepa vlade (53 kB)

11.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za HE Krško
Povzetek za javnost (2679 kB)

11.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za daljnovod DV 2×110 kV na odseku Beričevo–Trbovlje
Stališča do pripomb in predlogov (504 kB)

11.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za daljnovod DV 2×110 kV na odseku Beričevo–Trbovlje
Povzetek za javnost (1895 kB)

11.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za daljnovod DV 2×110 kV na odseku Beričevo–Trbovlje
Povzetek za javnost (47 kB)

11.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za območje HE Brežice
Zapisnik 1. prostorske konference (145 kB)

11.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za območje HE Brežice
Povzetek za javnost (1878 kB)

10.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za cestno povezavo od Krškega do Brežic
Program priprave (povezava)

10.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za cestno povezavo od Krškega do Brežic
Zapisnik 1. prostorske konference (137 kB)

10.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za cestno povezavo od Krškega do Brežic
Povzetek za javnost (2838 kB)

10.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za cestno povezavo od Krškega do Brežic
Povzetek za javnost (60 kB)

10.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za cestno povezavo od Krškega do Brežic
Sklic 1. prostorske konference (117 kB)

09.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za letališče Cerklje ob Krki
Stališča do pripomb in predlogov (601 kB)

09.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za letališče Cerklje ob Krki
Javno naznanilo (200 kB)

02.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Jeprca - Stanežiče - Brod
Sklep o javni razgrnitvi (povezava)

02.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Jeprca - Stanežiče - Brod
Program priprave (povezava)

02.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za območje Industrijske cone Bistrica
Povzetek za javnost (1054 kB)

02.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za območje Industrijske cone Bistrica
Povzetek za javnost (52 kB)

02.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za območje Industrijske cone Bistrica
Sklep o začetku priprave (300 kB)

02.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za vzporedni plinovod M1/3 od mejne merilno regulacijske postaje Ceršak do slovensko avstrijske meje
Povzetek za javnost (45 kB)

02.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za vzporedni plinovod M1/3 od mejne merilno regulacijske postaje Ceršak do slovensko avstrijske meje
Program priprave (povezava)

02.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za vzporedni plinovod M1/3 od mejne merilno regulacijske postaje Ceršak do slovensko avstrijske meje
Zapisnik 1. prostorske konference (121 kB)

02.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za vzporedni plinovod M1/3 od mejne merilno regulacijske postaje Ceršak do slovensko avstrijske meje
Povzetek za javnost (100 kB)

02.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za vzporedni plinovod M1/3 od mejne merilno regulacijske postaje Ceršak do slovensko avstrijske meje
Sklic 1. prostorske konference (118 kB)

02.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za razširitev kompresorske postaje Kidričevo
Program priprave (povezava)

02.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za razširitev kompresorske postaje Kidričevo
Zapisnik 1. prostorske konference (139 kB)

02.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za razširitev kompresorske postaje Kidričevo
Povzetek za javnost (244 kB)

02.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za razširitev kompresorske postaje Kidričevo
Sklic 1. prostorske konference (117 kB)

02.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za območje HE Brežice
Sklep o začetku priprave (50 kB)

02.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za območje HE Brežice
Sklep o začetku priprave (107 kB)

02.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za črpalno hidroelektrarno na Dravi in daljnovodno povezavo ČHE–RTP Maribor
Program priprave (povezava)

02.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za črpalno hidroelektrarno na Dravi in daljnovodno povezavo ČHE–RTP Maribor
Povzetek za javnost (1567 kB)

02.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za črpalno hidroelektrarno na Dravi in daljnovodno povezavo ČHE–RTP Maribor
Javno naznanilo (127 kB)

02.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo in elektrifikacijo železniške proge Pragersko–Hodoš
Povzetek za javnost (1915 kB)

02.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo in elektrifikacijo železniške proge Pragersko–Hodoš
Povzetek za javnost (49 kB)

02.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za plinovod R45 za oskrbo Bele Krajine
Program priprave (161 kB)

02.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za preložitev regionalne ceste R2R2-403/1075 Podrošt-Češnjica skozi Železnike ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti
Sklep o začetku priprave (66 kB)

02.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za nadvoz čez železniško progo s priključkom na regionalno cesto R3 646 in priključkom na Kandunčevo in Industrijsko cesto v Grosupljem
Sklep o začetku priprave (64 kB)

02.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za izvennivojsko križanje glavne in magistralne železniške proge z glavno cesto Šentjur–Mestinje v Grobelnem
Sklep o začetku priprave (131 kB)

02.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za območje Celjske koče
Druga gradiva v fazi "Program priprave državnega lokacijskega načrta" (Sklep vlade) (65 kB)

02.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za območje Celjske koče
Zapisnik 1. prostorske konference (55 kB)

02.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za območje Celjske koče
Povzetek za javnost (562 kB)

02.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za območje Celjske koče
Povzetek za javnost (117 kB)

02.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za območje Celjske koče
Sklic 1. prostorske konference (50 kB)

02.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za območje Šmartinskega jezera
Druga gradiva v fazi "Program priprave državnega lokacijskega načrta" (Sklep vlade) (49 kB)

02.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za območje Šmartinskega jezera
Zapisnik 1. prostorske konference (199 kB)

02.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za območje Šmartinskega jezera
Povzetek za javnost (480 kB)

02.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za območje Šmartinskega jezera
Povzetek za javnost (137 kB)

02.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za območje Šmartinskega jezera
Sklic 1. prostorske konference (48 kB)

02.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za dograditev priključka Šmarje Sap na avtocestnem odseku Malence – Šmarje Sap
Odpravek sklepa vlade (51 kB)

02.06.2008
Objava Državni prostorski načrt za dograditev priključka Šmarje Sap na avtocestnem odseku Malence – Šmarje Sap
Sklep o začetku priprave (62 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za nadvoz državne ceste Teharje–Svetina čez železniško progo Zidani Most–Maribor
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

22.05.2008
Objava Državni lokacijski načrt za nadvoz državne ceste Teharje–Svetina čez železniško progo Zidani Most–Maribor
Stališča do pripomb in predlogov (165 kB)

22.05.2008
Objava Državni lokacijski načrt za nadvoz državne ceste Teharje–Svetina čez železniško progo Zidani Most–Maribor
Povzetek za javnost (459 kB)

22.05.2008
Objava Državni lokacijski načrt za nadvoz državne ceste Teharje–Svetina čez železniško progo Zidani Most–Maribor
Povzetek za javnost (202 kB)

22.05.2008
Objava Državni lokacijski načrt za nadvoz državne ceste Teharje–Svetina čez železniško progo Zidani Most–Maribor
Sklep o javni razgrnitvi (124 kB)

22.05.2008
Objava Državni lokacijski načrt za prenosni plinovod (R25 D) od odcepa na magistralnem plinovodu M2 pri Šentrupertu do Termoelektrarne Šoštanj v Šoštanju
Sklep o javni razgrnitvi (povezava)

22.05.2008
Objava Lokacijski načrt za vzhodno avtocesto od Malenc do Šentjakoba in del severne obvozne ceste od Tomačevega do Zadobrove v Ljubljani
Prečiščeno besedilo (221 kB)

22.05.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Beltinci–Lendava
Sklep o javni razgrnitvi (povezava)

22.05.2008
Objava Državni lokacijski načrt za glavno cesto Želodnik-Mengeš-Vodice na odseku Mengeš-Žeje
Sklep o javni razgrnitvi (povezava)

22.05.2008
Objava Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Šentvid–Koseze
Odlok/uredba o lokacijskem načrtu (povezava)

22.05.2008
Objava Državni lokacijski načrt za plinovod M1/1 Ceršak - Kidričevo
Sklep o javni razgrnitvi (povezava)

22.05.2008
Objava Državni lokacijski načrt za oskrbni center ob avtocestnem odseku Slivnica - Pesnica
Sklep o javni razgrnitvi (povezava)

09.05.2008
Objava Lokacijski načrt za vplivno območje plazu Slano Blato v občini Ajdovščina
Druga gradiva v fazi "Program priprave državnega lokacijskega načrta" (Odlok o programu priprave) (povezava)

09.05.2008
Objava Lokacijski načrt za vplivno območje plazu Macesnik v občini Solčava
Druga gradiva v fazi "Program priprave državnega lokacijskega načrta" (Odlok o programu priprave - prečiščeno besedilo) (132 kB)

09.05.2008
Objava Državni prostorski načrt za vodnogospodarsko ureditev reke Dravinje od Stogovcev do Koritnega
Zapisnik 2. prostorske konference (129 kB)

09.05.2008
Objava Državni prostorski načrt za vodnogospodarsko ureditev reke Dravinje od Stogovcev do Koritnega
Povzetek za javnost (2375 kB)

09.05.2008
Objava Državni prostorski načrt za vodnogospodarsko ureditev reke Dravinje od Stogovcev do Koritnega
Povzetek za javnost (91 kB)

09.05.2008
Objava Državni prostorski načrt za vodnogospodarsko ureditev reke Dravinje od Stogovcev do Koritnega
Sklep o javni razgrnitvi (77 kB)

09.05.2008
Objava Lokacijski načrt za vplivno območje plazu Gradišče nad Prvačino v Mestni občini Nova Gorica
Povzetek za javnost (3452 kB)

09.05.2008
Objava Državni lokacijski načrti za preložitev regionalne ceste R II-420 na območju naselja Dobova
Povzetek za javnost (1891 kB)

09.05.2008
Objava Državni lokacijski načrti za preložitev regionalne ceste R II-420 na območju naselja Dobova
Povzetek za javnost (89 kB)

09.05.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Ponikve–Hrastje
Povzetek za javnost (864 kB)

07.05.2008
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M2/1 Rogaška Slatina - Trojane
Stališča do pripomb in predlogov (440 kB)

07.05.2008
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M2/1 Rogaška Slatina - Trojane
Druga gradiva v fazi "Predlog državnega lokacijskega načrta" (Javno naznanilo) (75 kB)

07.05.2008
Objava Državni lokacijski načrt za daljnovod 2 x 110 kV RTP Grosuplje - RTP Trebnje
Stališča do pripomb in predlogov (293 kB)

07.05.2008
Objava Državni lokacijski načrt za daljnovod 2 x 110 kV RTP Grosuplje - RTP Trebnje
Druga gradiva v fazi "Program priprave državnega lokacijskega načrta" (Sklep o javni razgrnitvi) (125 kB)

07.05.2008
Objava Državni lokacijski načrt za daljnovod 2 x 110 kV RTP Grosuplje - RTP Trebnje
Povzetek za javnost (740 kB)

07.05.2008
Objava Državni lokacijski načrt za daljnovod 2 x 110 kV RTP Grosuplje - RTP Trebnje
Povzetek za javnost (83 kB)

17.04.2008
Objava Lokacijski načrt za avtocesto predor Karavanke-Bregana odsek Hrušica-Vrba
Druga gradiva v fazi "Sprejeti državni lokacijski načrt" (110/02 - ZUreP-1 - 170. člen) (povezava)

17.04.2008
Objava Lokacijski načrt za avtocesto Razdrto-Fernetiči
Druga gradiva v fazi "Sprejeti državni lokacijski načrt" (110/02 - ZUreP-1 - 170. člen) (povezava)

17.04.2008
Objava Lokacijski načrt hidroelektrarne Boštanj
Druga gradiva v fazi "Sprejeti državni lokacijski načrt" (110/02 - ZUreP-1 - 170. člen) (povezava)

17.04.2008
Objava Lokacijski načrt za magistralno cesto - avtomobilsko cesto Šentilj-Pesnica
Druga gradiva v fazi "Sprejeti državni lokacijski načrt" (110/02 - ZUreP-1 - 170. člen) (povezava)

17.04.2008
Objava Lokacijski načrt za avtocesto Arja vas-Ločica pri Vranskem
Druga gradiva v fazi "Sprejeti državni lokacijski načrt" (110/02 - ZUreP-1 - 170. člen) (povezava)

17.04.2008
Objava Lokacijski načrt za vzhodno avtocesto od Malenc do Šentjakoba in del severne obvozne ceste od Tomačevega do Zadobrove v Ljubljani
Druga gradiva v fazi "Sprejeti državni lokacijski načrt" (110/02 - ZUreP-1 - 170. člen) (povezava)

17.04.2008
Objava Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Vransko-Blagovica
Druga gradiva v fazi "Sprejeti državni lokacijski načrt" (110/02 - ZUreP-1 - 170. člen) (povezava)

17.04.2008
Objava Lokacijski načrt avtoceste za odsek Slivnica-Fram-BDC
Druga gradiva v fazi "Sprejeti državni lokacijski načrt" (110/02 - ZUreP-1 - 170. člen) (povezava)

17.04.2008
Objava Lokacijski načrt za odsek avtomobilske ceste Višnja Gora-Bič
Druga gradiva v fazi "Sprejeti državni lokacijski načrt" (110/02 - ZUreP-1 - 170. člen) (povezava)

17.04.2008
Objava Lokacijski načrt za izvennivojski priključek Slovenska Bistrica sever (Devina) na avtomobilski cesti A 10 Hoče-Arja vas
Druga gradiva v fazi "Sprejeti državni lokacijski načrt" (110/02 - ZUreP-1 - 170. člen) (povezava)

17.04.2008
Objava Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Podtabor-Naklo
Druga gradiva v fazi "Sprejeti državni lokacijski načrt" (110/02 - ZUreP-1 - 170. člen) (povezava)

10.04.2008
Objava Lokacijski načrt za avtocesto Arja vas-Ločica pri Vranskem
Odlok/uredba o lokacijskem načrtu (povezava)

10.04.2008
Objava Lokacijski načrt za avtocesto Arja vas-Ločica pri Vranskem
Odlok/uredba o lokacijskem načrtu (povezava)

10.04.2008
Objava Lokacijski načrt za avtocesto Arja vas-Ločica pri Vranskem
Odlok/uredba o lokacijskem načrtu (povezava)

10.04.2008
Objava Lokacijski načrt za vzhodno avtocesto od Malenc do Šentjakoba in del severne obvozne ceste od Tomačevega do Zadobrove v Ljubljani
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

10.04.2008
Objava Lokacijski načrt za vzhodno avtocesto od Malenc do Šentjakoba in del severne obvozne ceste od Tomačevega do Zadobrove v Ljubljani
Odlok/uredba o lokacijskem načrtu (povezava)

10.04.2008
Objava Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Vransko-Blagovica
Odlok/uredba o lokacijskem načrtu (povezava)

10.04.2008
Objava Lokacijski načrt avtoceste za odsek Slivnica-Fram-BDC
Odlok/uredba o lokacijskem načrtu (povezava)

10.04.2008
Objava Lokacijski načrt za odsek avtomobilske ceste Višnja Gora-Bič
Odlok/uredba o lokacijskem načrtu (povezava)

10.04.2008
Objava Lokacijski načrt za izvennivojski priključek Slovenska Bistrica sever (Devina) na avtomobilski cesti A 10 Hoče-Arja vas
Odlok/uredba o lokacijskem načrtu (povezava)

10.04.2008
Objava Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Podtabor-Naklo
Odlok/uredba o lokacijskem načrtu (povezava)

02.04.2008
Objava Lokacijski načrt za magistralno cesto - avtomobilsko cesto Šentilj-Pesnica
Odlok/uredba o lokacijskem načrtu (692 kB)

02.04.2008
Objava Lokacijski načrt hidroelektrarne Boštanj
Odlok/uredba o lokacijskem načrtu (1245 kB)

02.04.2008
Objava Lokacijski načrt za avtocesto Razdrto-Fernetiči
Odlok/uredba o lokacijskem načrtu (1296 kB)

02.04.2008
Objava Lokacijski načrt za avtocesto predor Karavanke-Bregana odsek Hrušica-Vrba
Odlok/uredba o lokacijskem načrtu (1393 kB)

06.03.2008
Objava Spremembe in dopolnitve za Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Šentvid–Koseze
Zapisnik 2. prostorske konference (126 kB)

06.03.2008
Objava Spremembe in dopolnitve za Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Šentvid–Koseze
Sklic 2. prostorske konference (115 kB)

06.03.2008
Objava Spremembe in dopolnitve za Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Šentvid–Koseze
Program priprave (136 kB)

06.03.2008
Objava Spremembe in dopolnitve za Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Šentvid–Koseze
Zapisnik 1. prostorske konference (126 kB)

06.03.2008
Objava Spremembe in dopolnitve za Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Šentvid–Koseze
Povzetek za javnost (687 kB)

06.03.2008
Objava Spremembe in dopolnitve za Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Šentvid–Koseze
Povzetek za javnost (176 kB)

06.03.2008
Objava Spremembe in dopolnitve za Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Šentvid–Koseze
Sklic 1. prostorske konference (115 kB)

18.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za HE Krško
Sklep o javni razgrnitvi (53 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za ureditev oskrbe s pitno vodo slovenske Istre in zalednega kraškega območja
Program priprave (135 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za ureditev oskrbe s pitno vodo slovenske Istre in zalednega kraškega območja
Zapisnik 1. prostorske konference (148 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za ureditev oskrbe s pitno vodo slovenske Istre in zalednega kraškega območja
Povzetek za javnost (1450 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za ureditev oskrbe s pitno vodo slovenske Istre in zalednega kraškega območja
Sklic 1. prostorske konference (122 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za ureditev celovite oskrbe s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja
Program priprave (povezava)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za ureditev celovite oskrbe s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja
Zapisnik 1. prostorske konference (193 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za ureditev celovite oskrbe s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja
Povzetek za javnost (839 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za ureditev celovite oskrbe s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja
Sklic 1. prostorske konference (0 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za regionalno cesto I. reda R1–221/1219 Zagorje–Bevško na območju plazu Ruardi
Zapisnik 2. prostorske konference (124 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za regionalno cesto I. reda R1–221/1219 Zagorje–Bevško na območju plazu Ruardi
Povzetek za javnost (137 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za regionalno cesto I. reda R1–221/1219 Zagorje–Bevško na območju plazu Ruardi
Povzetek za javnost (87 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za regionalno cesto I. reda R1–221/1219 Zagorje–Bevško na območju plazu Ruardi
Sklic 2. prostorske konference (115 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za regionalno cesto I. reda R1–221/1219 Zagorje–Bevško na območju plazu Ruardi
Program priprave (142 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za regionalno cesto I. reda R1–221/1219 Zagorje–Bevško na območju plazu Ruardi
Zapisnik 1. prostorske konference (124 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za regionalno cesto I. reda R1–221/1219 Zagorje–Bevško na območju plazu Ruardi
Povzetek za javnost (913 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za regionalno cesto I. reda R1–221/1219 Zagorje–Bevško na območju plazu Ruardi
Sklic 1. prostorske konference (117 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za ureditev ceste R2-428/1249 Radmirje–Luče ter zagotavljanje poplavne varnosti naselja Luče
Program priprave (povezava)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za ureditev ceste R2-428/1249 Radmirje–Luče ter zagotavljanje poplavne varnosti naselja Luče
Zapisnik 1. prostorske konference (144 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za ureditev ceste R2-428/1249 Radmirje–Luče ter zagotavljanje poplavne varnosti naselja Luče
Povzetek za javnost (1042 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za ureditev ceste R2-428/1249 Radmirje–Luče ter zagotavljanje poplavne varnosti naselja Luče
Sklic 1. prostorske konference (120 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za cesto R3-647/1368 Mlačevo–Rašica mimo naselja Ponikve
Program priprave (169 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za cesto R3-647/1368 Mlačevo–Rašica mimo naselja Ponikve
Zapisnik 1. prostorske konference (142 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za cesto R3-647/1368 Mlačevo–Rašica mimo naselja Ponikve
Povzetek za javnost (1614 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za cesto R3-647/1368 Mlačevo–Rašica mimo naselja Ponikve
Sklic 1. prostorske konference (118 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za pristanišče Koper
Program priprave (147 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za pristanišče Koper
Zapisnik 1. prostorske konference (253 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za pristanišče Koper
Povzetek za javnost (766 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za pristanišče Koper
Povzetek za javnost (84 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za pristanišče Koper
Sklic 1. prostorske konference (116 kB)

06.03.2008
Objava Lokacijski načrt za povezovalno cesto Stanežiče–Brod
Druga gradiva v fazi "Primerjava variant" (2 faza) (172 kB)

06.03.2008
Objava Lokacijski načrt za povezovalno cesto Stanežiče–Brod
Druga gradiva v fazi "Primerjava variant" (1 faza) (154 kB)

06.03.2008
Objava Lokacijski načrt za povezovalno cesto Stanežiče–Brod
Povzetek za javnost (1336 kB)

06.03.2008
Objava Lokacijski načrt za povezovalno cesto Stanežiče–Brod
Povzetek za javnost (2186 kB)

06.03.2008
Objava Lokacijski načrt za povezovalno cesto Stanežiče–Brod
Program priprave (184 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za razbremenilno cesto na odseku Povodje–Jeprca
Program priprave (126 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za razbremenilno cesto na odseku Povodje–Jeprca
Zapisnik 1. prostorske konference (117 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za razbremenilno cesto na odseku Povodje–Jeprca
Povzetek za javnost (942 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za razbremenilno cesto na odseku Povodje–Jeprca
Sklic 1. prostorske konference (107 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini
Druga gradiva v fazi "Primerjava variant" (Sklep vlade) (49 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini
Povzetek za javnost (2263 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini
Zapisnik 2. prostorske konference (136 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini
Sklic 2. prostorske konference (120 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini
Program priprave (povezava)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini
Zapisnik 1. prostorske konference (125 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini
Povzetek za javnost (559 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini
Sklic 1. prostorske konference (108 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice ob Savinji do Letuša
Program priprave (povezava)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice ob Savinji do Letuša
Zapisnik 1. prostorske konference (1092 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice ob Savinji do Letuša
Povzetek za javnost (1048 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane
Druga gradiva v fazi "Primerjava variant" (Sklep vlade) (104 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane
Povzetek za javnost (3689 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane
Povzetek za javnost (2070 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane
Program priprave (129 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane
Zapisnik 1. prostorske konference (155 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane
Povzetek za javnost (814 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane
Sklic 1. prostorske konference (122 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za plinovod R45 za oskrbo Bele Krajine
Zapisnik 1. prostorske konference (125 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za plinovod R45 za oskrbo Bele Krajine
Povzetek za javnost (155 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za plinovod R45 za oskrbo Bele Krajine
Povzetek za javnost (121 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za plinovod R45 za oskrbo Bele Krajine
Sklic 1. prostorske konference (115 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M5/R51 na odseku Vodice–TE-TOL
Program priprave (136 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M5/R51 na odseku Vodice–TE-TOL
Zapisnik 1. prostorske konference (133 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M5/R51 na odseku Vodice–TE-TOL
Povzetek za javnost (951 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M5/R51 na odseku Vodice–TE-TOL
Povzetek za javnost (86 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M2/1 na odseku med Trojanami in Vodicami pri Ljubljani
Zapisnik 2. prostorske konference (127 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M2/1 na odseku med Trojanami in Vodicami pri Ljubljani
Povzetek za javnost (667 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M2/1 na odseku med Trojanami in Vodicami pri Ljubljani
Povzetek za javnost (0 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M2/1 na odseku med Trojanami in Vodicami pri Ljubljani
Program priprave (139 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M2/1 na odseku med Trojanami in Vodicami pri Ljubljani
Zapisnik 1. prostorske konference (124 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M2/1 na odseku med Trojanami in Vodicami pri Ljubljani
Povzetek za javnost (443 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R25A/1 na odseku Trojane–Hrastnik
Program priprave (povezava)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R25A/1 na odseku Trojane–Hrastnik
Zapisnik 1. prostorske konference (124 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R25A/1 na odseku Trojane–Hrastnik
Povzetek za javnost (0 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R25A/1 na odseku Trojane–Hrastnik
Povzetek za javnost (112 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R25A/1 na odseku Trojane–Hrastnik
Sklic 1. prostorske konference (114 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za prenosni plinovod (R25 D) od odcepa na magistralnem plinovodu M2 pri Šentrupertu do Termoelektrarne Šoštanj v Šoštanju
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za prenosni plinovod (R25 D) od odcepa na magistralnem plinovodu M2 pri Šentrupertu do Termoelektrarne Šoštanj v Šoštanju
Stališča do pripomb in predlogov (389 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za prenosni plinovod (R25 D) od odcepa na magistralnem plinovodu M2 pri Šentrupertu do Termoelektrarne Šoštanj v Šoštanju
Povzetek za javnost (326 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za prenosni plinovod (R25 D) od odcepa na magistralnem plinovodu M2 pri Šentrupertu do Termoelektrarne Šoštanj v Šoštanju
Povzetek za javnost (427 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za prenosni plinovod (R25 D) od odcepa na magistralnem plinovodu M2 pri Šentrupertu do Termoelektrarne Šoštanj v Šoštanju
Zapisnik 2. prostorske konference (127 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za prenosni plinovod (R25 D) od odcepa na magistralnem plinovodu M2 pri Šentrupertu do Termoelektrarne Šoštanj v Šoštanju
Povzetek za javnost (1614 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za prenosni plinovod (R25 D) od odcepa na magistralnem plinovodu M2 pri Šentrupertu do Termoelektrarne Šoštanj v Šoštanju
Povzetek za javnost (91 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za prenosni plinovod (R25 D) od odcepa na magistralnem plinovodu M2 pri Šentrupertu do Termoelektrarne Šoštanj v Šoštanju
Program priprave (117 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za prenosni plinovod (R25 D) od odcepa na magistralnem plinovodu M2 pri Šentrupertu do Termoelektrarne Šoštanj v Šoštanju
Zapisnik 1. prostorske konference (121 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za prenosni plinovod (R25 D) od odcepa na magistralnem plinovodu M2 pri Šentrupertu do Termoelektrarne Šoštanj v Šoštanju
Povzetek za javnost (946 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M 2/1 na odseku med Rogaško Slatino in Trojanami
Povzetek za javnost (3263 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M 2/1 na odseku med Rogaško Slatino in Trojanami
Zapisnik 2. prostorske konference (123 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M 2/1 na odseku med Rogaško Slatino in Trojanami
Povzetek za javnost (2291 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M 2/1 na odseku med Rogaško Slatino in Trojanami
Povzetek za javnost (58 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M 2/1 na odseku med Rogaško Slatino in Trojanami
Program priprave (128 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M 2/1 na odseku med Rogaško Slatino in Trojanami
Zapisnik 1. prostorske konference (123 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M 2/1 na odseku med Rogaško Slatino in Trojanami
Povzetek za javnost (659 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za plinovod M1/1 Ceršak - Kidričevo
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za plinovod M1/1 Ceršak - Kidričevo
Stališča do pripomb in predlogov (335 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za plinovod M1/1 Ceršak - Kidričevo
Povzetek za javnost (364 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za plinovod M1/1 Ceršak - Kidričevo
Povzetek za javnost (129 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 na odseku Ajdovščina–Lucija
Program priprave (povezava)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 na odseku Ajdovščina–Lucija
Zapisnik 1. prostorske konference (124 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 na odseku Ajdovščina–Lucija
Povzetek za javnost (362 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 na odseku Ajdovščina–Lucija
Povzetek za javnost (103 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za oskrbni center ob avtocestnem odseku Slivnica - Pesnica
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za oskrbni center ob avtocestnem odseku Slivnica - Pesnica
Stališča do pripomb in predlogov (229 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za oskrbni center ob avtocestnem odseku Slivnica - Pesnica
Povzetek za javnost (907 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za oskrbni center ob avtocestnem odseku Slivnica - Pesnica
Povzetek za javnost (718 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za oskrbni center ob avtocestnem odseku Slivnica - Pesnica
Program priprave (187 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO)
Druga gradiva v fazi "Primerjava variant" (Sklep vlade za tri lokacije) (76 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO)
Program priprave (261 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO)
Zapisnik 1. prostorske konference (121 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO)
Povzetek za javnost (281 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO)
Sklic 1. prostorske konference (115 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za izgradnjo obvoznice Škofljica
Program priprave (povezava)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za izgradnjo obvoznice Škofljica
Zapisnik 1. prostorske konference (125 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za izgradnjo obvoznice Škofljica
Povzetek za javnost (890 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za izgradnjo obvoznice Škofljica
Sklic 1. prostorske konference (114 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Jeprca - Stanežiče - Brod
Zapisnik 2. prostorske konference (0 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Jeprca - Stanežiče - Brod
Povzetek za javnost (0 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Jeprca - Stanežiče - Brod
Povzetek za javnost (142 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Jeprca - Stanežiče - Brod
Sklic 2. prostorske konference (118 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Jeprca - Stanežiče - Brod
Zapisnik 1. prostorske konference (128 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Jeprca - Stanežiče - Brod
Povzetek za javnost (662 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Jeprca - Stanežiče - Brod
Povzetek za javnost (96 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Jeprca - Stanežiče - Brod
Sklic 1. prostorske konference (114 kB)

06.03.2008
Objava Uredba o državnem lokacijskem načrtu za mednarodni mejni prehod Zavrč
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Sočerga
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za letališče Cerklje ob Krki
Program priprave (povezava)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za letališče Cerklje ob Krki
Zapisnik 1. prostorske konference (136 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za letališče Cerklje ob Krki
Povzetek za javnost (141 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za letališče Cerklje ob Krki
Sklic 1. prostorske konference (113 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za kablovod 110 KV Pekre - Koroška vrata - Melje
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za kablovod 110 KV Pekre - Koroška vrata - Melje
Povzetek za javnost (2225 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za kablovod 110 KV Pekre - Koroška vrata - Melje
Povzetek za javnost (74 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za kablovod 110 KV Pekre - Koroška vrata - Melje
Sklic 2. prostorske konference (113 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za kablovod 110 KV Pekre - Koroška vrata - Melje
Povzetek za javnost (120 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za izvennivojsko križanje Zijavnica regionalne ceste I. reda R1-215/1162 Trebnje–Mokronog z železniško progo Sevnica–Trebnje
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za izvennivojsko križanje Zijavnica regionalne ceste I. reda R1-215/1162 Trebnje–Mokronog z železniško progo Sevnica–Trebnje
Povzetek za javnost (2561 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za izvennivojsko križanje Zijavnica regionalne ceste I. reda R1-215/1162 Trebnje–Mokronog z železniško progo Sevnica–Trebnje
Povzetek za javnost (74 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za izvennivojsko križanje Zijavnica regionalne ceste I. reda R1-215/1162 Trebnje–Mokronog z železniško progo Sevnica–Trebnje
Sklic 2. prostorske konference (115 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za izvennivojsko križanje Zijavnica regionalne ceste I. reda R1-215/1162 Trebnje–Mokronog z železniško progo Sevnica–Trebnje
Zapisnik 2. prostorske konference (124 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za izvennivojsko križanje Zijavnica regionalne ceste I. reda R1-215/1162 Trebnje–Mokronog z železniško progo Sevnica–Trebnje
Povzetek za javnost (2008 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za izvennivojsko križanje Zijavnica regionalne ceste I. reda R1-215/1162 Trebnje–Mokronog z železniško progo Sevnica–Trebnje
Program priprave (136 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za izvennivojsko križanje Zijavnica regionalne ceste I. reda R1-215/1162 Trebnje–Mokronog z železniško progo Sevnica–Trebnje
Zapisnik 1. prostorske konference (143 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za izvennivojsko križanje Zijavnica regionalne ceste I. reda R1-215/1162 Trebnje–Mokronog z železniško progo Sevnica–Trebnje
Povzetek za javnost (873 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za izvennivojsko križanje Zijavnica regionalne ceste I. reda R1-215/1162 Trebnje–Mokronog z železniško progo Sevnica–Trebnje
Sklic 1. prostorske konference (116 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za HE Krško
Stališča do pripomb in predlogov (651 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za HE Krško
Povzetek za javnost (1161 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za HE Krško
Povzetek za javnost (63 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za HE Krško
Povzetek za javnost (77 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za HE Krško
Zapisnik 2. prostorske konference (131 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za HE Krško
Povzetek za javnost (1161 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za HE Krško
Sklic 2. prostorske konference (114 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za HE Krško
Program priprave (0 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za HE Krško
Zapisnik 1. prostorske konference (776 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za HE Krško
Povzetek za javnost (858 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za HE Krško
Povzetek za javnost (113 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za glavno cesto na odseku Ptuj - Markovci
Druga gradiva v fazi "Program priprave državnega lokacijskega načrta" (Ponovna 1. prostorska konferenca - zapisnik) (124 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za glavno cesto na odseku Ptuj - Markovci
Druga gradiva v fazi "Program priprave državnega lokacijskega načrta" (Ponovna 1. prostorska konferenca - povzetek za javnost, grafični del) (3364 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za glavno cesto na odseku Ptuj - Markovci
Druga gradiva v fazi "Program priprave državnega lokacijskega načrta" (Ponovna 1. prostorska konferenca - povzetek za javnost, tekstualni del) (128 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za glavno cesto na odseku Ptuj - Markovci
Druga gradiva v fazi "Program priprave državnega lokacijskega načrta" (Ponovna 1. prostorska konferenca - sklic) (114 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za glavno cesto na odseku Ptuj - Markovci
Program priprave (povezava)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za glavno cesto na odseku Ptuj - Markovci
Zapisnik 1. prostorske konference (116 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za glavno cesto na odseku Ptuj - Markovci
Povzetek za javnost (946 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za glavno cesto na odseku Ptuj - Markovci
Sklic 1. prostorske konference (70 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja
Program priprave (159 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja
Zapisnik 1. prostorske konference (126 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja
Povzetek za javnost (902 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja
Povzetek za javnost (134 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za hitro cesto na odseku Jagodje–Lucija
Povzetek za javnost (0 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za hitro cesto na odseku Jagodje–Lucija
Povzetek za javnost (0 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za hitro cesto na odseku Jagodje–Lucija
Program priprave (192 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za preložitev glavne ceste G2-108 ob naselju Zg. Log pri Litiji
Zapisnik 2. prostorske konference (144 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za preložitev glavne ceste G2-108 ob naselju Zg. Log pri Litiji
Povzetek za javnost (828 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za preložitev glavne ceste G2-108 ob naselju Zg. Log pri Litiji
Povzetek za javnost (112 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za preložitev glavne ceste G2-108 ob naselju Zg. Log pri Litiji
Sklic 2. prostorske konference (114 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za preložitev glavne ceste G2-108 ob naselju Zg. Log pri Litiji
Program priprave (131 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za preložitev glavne ceste G2-108 ob naselju Zg. Log pri Litiji
Zapisnik 1. prostorske konference (106 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za preložitev glavne ceste G2-108 ob naselju Zg. Log pri Litiji
Povzetek za javnost (1234 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za preložitev glavne ceste G2-108 ob naselju Zg. Log pri Litiji
Sklic 1. prostorske konference (108 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani most–Radeče in deviacije G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče
Program priprave (141 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani most–Radeče in deviacije G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče
Zapisnik 1. prostorske konference (127 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani most–Radeče in deviacije G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče
Povzetek za javnost (363 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani most–Radeče in deviacije G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče
Sklic 1. prostorske konference (116 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo in elektrifikacijo železniške proge Pragersko–Hodoš
Program priprave (143 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo in elektrifikacijo železniške proge Pragersko–Hodoš
Zapisnik 1. prostorske konference (130 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo in elektrifikacijo železniške proge Pragersko–Hodoš
Povzetek za javnost (0 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo in elektrifikacijo železniške proge Pragersko–Hodoš
Sklic 1. prostorske konference (115 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod DV 2×110 kV na odseku RTP Polje–RTP Vič
Program priprave (159 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod DV 110 kV na odseku Murska Sobota–Lendava
Druga gradiva v fazi "Primerjava variant" (Sklep vlade) (153 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod DV 110 kV na odseku Murska Sobota–Lendava
Povzetek za javnost (863 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod DV 110 kV na odseku Murska Sobota–Lendava
Program priprave (158 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod DV 2×400 kV na odseku Cirkovce–Pince
Druga gradiva v fazi "Primerjava variant" (Sklep vlade) (50 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod DV 2×400 kV na odseku Cirkovce–Pince
Povzetek za javnost (13 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod DV 2×400 kV na odseku Cirkovce–Pince
Povzetek za javnost (9 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za daljnovod DV 2×400 kV na odseku Cirkovce–Pince
Program priprave (173 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za daljnovod DV 2×110 kV na odseku Beričevo–Trbovlje
Zapisnik 2. prostorske konference (129 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za daljnovod DV 2×110 kV na odseku Beričevo–Trbovlje
Povzetek za javnost (1924 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za daljnovod DV 2×110 kV na odseku Beričevo–Trbovlje
Povzetek za javnost (66 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za daljnovod DV 2×110 kV na odseku Beričevo–Trbovlje
Sklic 2. prostorske konference (115 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za daljnovod DV 2×110 kV na odseku Beričevo–Trbovlje
Program priprave (116 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za daljnovod DV 2×110 kV na odseku Beričevo–Trbovlje
Zapisnik 1. prostorske konference (110 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za daljnovod DV 2×110 kV na odseku Beričevo–Trbovlje
Povzetek za javnost (1407 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za daljnovod DV 2×110 kV na odseku Beričevo–Trbovlje
Sklic 1. prostorske konference (298 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za vodnogospodarsko ureditev reke Dravinje od Stogovcev do Koritnega
Program priprave (264 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za vodnogospodarsko ureditev reke Dravinje od Koritnega do Lušečke vasi
Program priprave (261 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za dograditev druge polovice avtoceste Šmarje-Sap–Višnja gora, pododsek Grosuplje–Višnja gora
Program priprave (170 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za dograditev druge polovice avtoceste Šmarje-Sap–Višnja gora, pododsek Grosuplje–Višnja gora
Zapisnik 1. prostorske konference (146 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za dograditev druge polovice avtoceste Šmarje-Sap–Višnja gora, pododsek Grosuplje–Višnja gora
Povzetek za javnost (653 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za dograditev druge polovice avtoceste Šmarje-Sap–Višnja gora, pododsek Grosuplje–Višnja gora
Povzetek za javnost (138 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za dograditev druge polovice avtoceste Šmarje-Sap–Višnja gora, pododsek Grosuplje–Višnja gora
Sklic 1. prostorske konference (119 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za črpalno hidroelektrarno na Dravi in daljnovodno povezavo ČHE–RTP Maribor
Zapisnik 1. prostorske konference (129 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za črpalno hidroelektrarno na Dravi in daljnovodno povezavo ČHE–RTP Maribor
Sklic 1. prostorske konference (116 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto na odseku med mejo z Republiko Avstrijo in avtocesto A1 – III. razvojna os – zgornji del
Zapisnik 1. prostorske konference (138 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto na odseku med mejo z Republiko Avstrijo in avtocesto A1 – III. razvojna os – zgornji del
Sklic 1. prostorske konference (115 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto na odseku med avtocesto A2 (Novo mesto) in mejo z Republiko Hrvaško – III. razvojna os – spodnji del
Zapisnik 1. prostorske konference (137 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto na odseku med avtocesto A2 (Novo mesto) in mejo z Republiko Hrvaško – III. razvojna os – spodnji del
Povzetek za javnost (1674 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto na odseku med avtocesto A2 (Novo mesto) in mejo z Republiko Hrvaško – III. razvojna os – spodnji del
Sklic 1. prostorske konference (115 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto na odseku med avtocesto A1 (Celje Lopata) in avtocesto A2 (Novo mesto) – III. razvojna os – srednji del
Zapisnik 1. prostorske konference (129 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto na odseku med avtocesto A1 (Celje Lopata) in avtocesto A2 (Novo mesto) – III. razvojna os – srednji del
Povzetek za javnost (1670 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za državno cesto na odseku med avtocesto A1 (Celje Lopata) in avtocesto A2 (Novo mesto) – III. razvojna os – srednji del
Sklic 1. prostorske konference (115 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za avtocestni priključek Brezovica na avtocestnem odseku Ljubljana–Vrhnika
Program priprave (143 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za avtocestni priključek Brezovica na avtocestnem odseku Ljubljana–Vrhnika
Zapisnik 1. prostorske konference (126 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za avtocestni priključek Brezovica na avtocestnem odseku Ljubljana–Vrhnika
Povzetek za javnost (236 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za avtocestni priključek Brezovica na avtocestnem odseku Ljubljana–Vrhnika
Povzetek za javnost (136 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za avtocestni priključek Brezovica na avtocestnem odseku Ljubljana–Vrhnika
Sklic 1. prostorske konference (115 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za hitro cesto na odseku Divača/Postojna–Jelšane
Program priprave (150 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za hitro cesto na odseku Divača/Postojna–Jelšane
Zapisnik 1. prostorske konference (127 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za hitro cesto na odseku Divača/Postojna–Jelšane
Povzetek za javnost (120 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za hitro cesto na odseku Divača/Postojna–Jelšane
Sklic 1. prostorske konference (111 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Koseze–Kozarje
Zapisnik 2. prostorske konference (134 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Koseze–Kozarje
Povzetek za javnost (2086 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Koseze–Kozarje
Povzetek za javnost (87 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Koseze–Kozarje
Sklic 2. prostorske konference (114 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Koseze–Kozarje
Program priprave (132 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Koseze–Kozarje
Zapisnik 1. prostorske konference (125 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Koseze–Kozarje
Povzetek za javnost (92 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Koseze–Kozarje
Povzetek za javnost (1485 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Koseze–Kozarje
Sklic 1. prostorske konference (114 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za avtocesto na odseku Draženci–MMP Gruškovje
Povzetek za javnost (3023 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za avtocesto na odseku Draženci–MMP Gruškovje
Program priprave (povezava)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za avtocesto na odseku Draženci–MMP Gruškovje
Zapisnik 1. prostorske konference (127 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za avtocesto na odseku Draženci–MMP Gruškovje
Povzetek za javnost (591 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za avtocesto na odseku Draženci–MMP Gruškovje
Povzetek za javnost (133 kB)

06.03.2008
Objava Državni prostorski načrt za avtocesto na odseku Draženci–MMP Gruškovje
Sklic 1. prostorske konference (115 kB)

06.03.2008
Objava Lokacijski načrt za vplivno območje plazu Strug nad vasjo Koseč v občini Kobarid
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

06.03.2008
Objava Lokacijski načrt za vplivno območje plazu Strug nad vasjo Koseč v občini Kobarid
Povzetek za javnost (1972 kB)

06.03.2008
Objava Spremembe in dopolnitve za Lokacijski načrt za vzporedni plinovod M 1/1 na odseku Kidričevo–Rogatec
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

06.03.2008
Objava Spremembe in dopolnitve za Lokacijski načrt za vzporedni plinovod M 1/1 na odseku Kidričevo–Rogatec
Povzetek za javnost (637 kB)

06.03.2008
Objava Spremembe in dopolnitve za Lokacijski načrt za vzporedni plinovod M 1/1 na odseku Kidričevo–Rogatec
Stališča do pripomb in predlogov (191 kB)

06.03.2008
Objava Spremembe in dopolnitve za Lokacijski načrt za vzporedni plinovod M 1/1 na odseku Kidričevo–Rogatec
Povzetek za javnost (502 kB)

06.03.2008
Objava Spremembe in dopolnitve za Lokacijski načrt za vzporedni plinovod M 1/1 na odseku Kidričevo–Rogatec
Povzetek za javnost (141 kB)

06.03.2008
Objava Lokacijski načrt za vzporedni plinovod M 1/1 na odseku Kidričevo–Rogatec
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

06.03.2008
Objava Lokacijski načrt za vplivno območje plazu Šmihel v Mestni občini Nova Gorica
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

06.03.2008
Objava Lokacijski načrt za vplivno območje plazu Šmihel v Mestni občini Nova Gorica
Povzetek za javnost (0 kB)

06.03.2008
Objava Lokacijski načrt za vplivno območje plazu Šmihel v Mestni občini Nova Gorica
Povzetek za javnost (0 kB)

06.03.2008
Objava Lokacijski načrt za vplivno območje plazu Podmark v občini Šempeter – Vrtojba
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

06.03.2008
Objava Lokacijski načrt za vplivno območje plazu Podmark v občini Šempeter – Vrtojba
Povzetek za javnost (3303 kB)

06.03.2008
Objava Lokacijski načrt za vplivno območje plazu Gradišče nad Prvačino v Mestni občini Nova Gorica
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

06.03.2008
Objava Lokacijski načrt za vplivno območje plazu Gradišče nad Prvačino v Mestni občini Nova Gorica
Povzetek za javnost (2358 kB)

06.03.2008
Objava Lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Dragonja
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

06.03.2008
Objava Lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Dragonja
Stališča do pripomb in predlogov (225 kB)

06.03.2008
Objava Lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Dragonja
Povzetek za javnost (1225 kB)

06.03.2008
Objava Lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Dragonja
Povzetek za javnost (98 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Lenart–Spodnja Senarska
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Lendava–Pince z odcepom hitre ceste na Dolgo vas
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Lešnica–Kronovo
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Lešnica–Kronovo
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Ponikve–Hrastje
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Ponikve–Hrastje
Povzetek za javnost (0 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Ponikve–Hrastje
Stališča do pripomb in predlogov (339 kB)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocestni priključek Naklo
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

06.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Vrba–Črnivec (Peračica)
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

06.03.2008
Objava Spremembe in dopolnitve za Lokacijski načrt za Primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto–Vipava
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

06.03.2008
Objava Spremembe in dopolnitve za Lokacijski načrt za Primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto–Vipava
Povzetek za javnost (1381 kB)

06.03.2008
Objava Spremembe in dopolnitve za Lokacijski načrt za Primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto–Vipava
Stališča do pripomb in predlogov (164 kB)

06.03.2008
Objava Spremembe in dopolnitve za Lokacijski načrt za Primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto–Vipava
Povzetek za javnost (1245 kB)

06.03.2008
Objava Spremembe in dopolnitve za Lokacijski načrt za Primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto–Vipava
Sklic 2. prostorske konference (114 kB)

06.03.2008
Objava Spremembe in dopolnitve za Lokacijski načrt za Primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto–Vipava
Zapisnik 2. prostorske konference (127 kB)

06.03.2008
Objava Spremembe in dopolnitve za Lokacijski načrt za Primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto–Vipava
Povzetek za javnost (99 kB)

06.03.2008
Objava Spremembe in dopolnitve za Lokacijski načrt za Primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto–Vipava
Program priprave (135 kB)

06.03.2008
Objava Spremembe in dopolnitve za Lokacijski načrt za Primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto–Vipava
Zapisnik 1. prostorske konference (126 kB)

06.03.2008
Objava Spremembe in dopolnitve za Lokacijski načrt za Primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto–Vipava
Povzetek za javnost (495 kB)

06.03.2008
Objava Spremembe in dopolnitve za Lokacijski načrt za Primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto–Vipava
Povzetek za javnost (106 kB)

06.03.2008
Objava Lokacijski načrt za Primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto–Vipava
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

05.03.2008
Objava Državni lokacijski načrti za preložitev regionalne ceste R II-420 na območju naselja Dobova
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

05.03.2008
Objava Državni lokacijski načrti za preložitev regionalne ceste R II-420 na območju naselja Dobova
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

05.03.2008
Objava Državni lokacijski načrti za preložitev regionalne ceste R II-420 na območju naselja Dobova
Zapisnik 2. prostorske konference (114 kB)

05.03.2008
Objava Državni lokacijski načrti za preložitev regionalne ceste R II-420 na območju naselja Dobova
Povzetek za javnost (1920 kB)

05.03.2008
Objava Državni lokacijski načrti za preložitev regionalne ceste R II-420 na območju naselja Dobova
Povzetek za javnost (226 kB)

05.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Starod
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

05.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Starod
Povzetek za javnost (142 kB)

05.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Starod
Povzetek za javnost (123 kB)

05.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Središče ob Dravi
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

05.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Središče ob Dravi
Stališča do pripomb in predlogov (127 kB)

05.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Središče ob Dravi
Povzetek za javnost (493 kB)

05.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Središče ob Dravi
Povzetek za javnost (65 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za kompresorsko postajo Ajdovščina
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za kompresorsko postajo Ajdovščina
Stališča do pripomb in predlogov (424 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za kompresorsko postajo Ajdovščina
Povzetek za javnost (604 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za kompresorsko postajo Ajdovščina
Povzetek za javnost (60 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za kompresorsko postajo Ajdovščina
Zapisnik 2. prostorske konference (127 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za kompresorsko postajo Ajdovščina
Povzetek za javnost (678 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za kompresorsko postajo Ajdovščina
Povzetek za javnost (79 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za kompresorsko postajo Ajdovščina
Program priprave (118 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za kompresorsko postajo Ajdovščina
Povzetek za javnost (1369 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za izgradnjo II. tira železniške proge Divača–Koper
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za izgradnjo II. tira železniške proge Divača–Koper
Zapisnik 2. prostorske konference (505 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za izgradnjo II. tira železniške proge Divača–Koper
Zapisnik 2. prostorske konference (293 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za izgradnjo II. tira železniške proge Divača–Koper
Zapisnik 2. prostorske konference (127 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za izgradnjo II. tira železniške proge Divača–Koper
Povzetek za javnost (188 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za izgradnjo II. tira železniške proge Divača–Koper
Povzetek za javnost (112 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za hidroelektrarno Blanca
Druga gradiva v fazi "Primerjava variant" (Sklep vlade) (50 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za hidroelektrarno Blanca
Druga gradiva v fazi "Primerjava variant" (Sporočilo za javnost) (92 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za hidroelektrarno Blanca
Povzetek za javnost (2695 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za hidroelektrarno Blanca
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za hidroelektrarno Blanca
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za hidroelektrarno Blanca
Povzetek za javnost (719 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za hidroelektrarno Blanca
Povzetek za javnost (118 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za cesto G1-2 (HC) Hajdina–Ptuj na območju Občine Hajdina
Povzetek za javnost (161 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za obojestranski bencinski servis Vipava na odseku hitre ceste Razdrto-Vipava
Povzetek za javnost (113 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za hidroelektrarno Blanca
Zapisnik 2. prostorske konference (129 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za hidroelektrarno Blanca
Povzetek za javnost (719 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za hidroelektrarno Blanca
Povzetek za javnost (118 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za cesto G1-2 (HC) Hajdina–Ptuj na območju Občine Hajdina
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za cesto G1-2 (HC) Hajdina–Ptuj na območju Občine Hajdina
Zapisnik 2. prostorske konference (107 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za cesto G1-2 (HC) Hajdina–Ptuj na območju Občine Hajdina
Povzetek za javnost (761 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za cesto G1-2 (HC) Hajdina–Ptuj na območju Občine Hajdina
Program priprave (126 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za cesto G1-2 (HC) Hajdina–Ptuj na območju Občine Hajdina
Zapisnik 1. prostorske konference (110 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za cesto G1-2 (HC) Hajdina–Ptuj na območju Občine Hajdina
Sklic 1. prostorske konference (122 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za cesto G1-2 (HC) Hajdina–Ptuj na območju Občine Hajdina
Povzetek za javnost (391 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za cesto G1-2 (HC) Hajdina–Ptuj na območju Občine Hajdina
Povzetek za javnost (108 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za preložitev glavne ceste G1-6 in regionalne ceste R2-404 na območju Ilirske Bistrice
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za preložitev glavne ceste G1-6 in regionalne ceste R2-404 na območju Ilirske Bistrice
Stališča do pripomb in predlogov (242 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za preložitev glavne ceste G1-6 in regionalne ceste R2-404 na območju Ilirske Bistrice
Povzetek za javnost (22531 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za preložitev glavne ceste G1-6 in regionalne ceste R2-404 na območju Ilirske Bistrice
Povzetek za javnost (120 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za preložitev glavne ceste G1-6 in regionalne ceste R2-404 na območju Ilirske Bistrice
Zapisnik 2. prostorske konference (144 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za preložitev glavne ceste G1-6 in regionalne ceste R2-404 na območju Ilirske Bistrice
Program priprave (128 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za preložitev glavne ceste G1-6 in regionalne ceste R2-404 na območju Ilirske Bistrice
Povzetek za javnost (738 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za preložitev glavne ceste G1-6 in regionalne ceste R2-404 na območju Ilirske Bistrice
Zapisnik 1. prostorske konference (109 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za glavno cesto Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku Želodnik–Mengeš z obvoznico Mengeš
Povzetek za javnost (2003 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za glavno cesto Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku Želodnik–Mengeš z obvoznico Mengeš
Povzetek za javnost (85 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za glavno cesto Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku Želodnik–Mengeš z obvoznico Mengeš
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za glavno cesto Želodnik-Mengeš-Vodice na odseku Mengeš-Žeje
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za glavno cesto Želodnik-Mengeš-Vodice na odseku Mengeš-Žeje
Druga gradiva v fazi "Predlog državnega lokacijskega načrta" (Odgovor na peticijo krajanov) (213 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za glavno cesto Želodnik-Mengeš-Vodice na odseku Mengeš-Žeje
Stališča do pripomb in predlogov (597 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za glavno cesto Želodnik-Mengeš-Vodice na odseku Mengeš-Žeje
Stališča do pripomb in predlogov (210 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za glavno cesto Želodnik-Mengeš-Vodice na odseku Mengeš-Žeje
Povzetek za javnost (741 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za glavno cesto Želodnik-Mengeš-Vodice na odseku Mengeš-Žeje
Povzetek za javnost (99 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za glavno cesto Želodnik-Mengeš-Vodice na odseku Mengeš-Žeje
Program priprave (187 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za daljnovod 2 × 400 kV Beričevo–Krško
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za daljnovod 2 × 400 kV Beričevo–Krško
Stališča do pripomb in predlogov (2616 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za daljnovod 2 × 400 kV Beričevo–Krško
Povzetek za javnost (460 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za daljnovod 2 × 400 kV Beričevo–Krško
Povzetek za javnost (93 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za obojestranski bencinski servis Vipava na odseku hitre ceste Razdrto-Vipava
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za obojestranski bencinski servis Vipava na odseku hitre ceste Razdrto-Vipava
Povzetek za javnost (292 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za obojestranski bencinski servis Vipava na odseku hitre ceste Razdrto-Vipava
Stališča do pripomb in predlogov (277 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za obojestranski bencinski servis Vipava na odseku hitre ceste Razdrto-Vipava
Povzetek za javnost (516 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za obojestranski bencinski servis Vipava na odseku hitre ceste Razdrto-Vipava
Zapisnik 2. prostorske konference (111 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za obojestranski bencinski servis Vipava na odseku hitre ceste Razdrto-Vipava
Program priprave (128 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za obojestranski bencinski servis Vipava na odseku hitre ceste Razdrto-Vipava
Zapisnik 1. prostorske konference (107 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za obojestranski bencinski servis Vipava na odseku hitre ceste Razdrto-Vipava
Povzetek za javnost (2096 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za obojestranski bencinski servis Vipava na odseku hitre ceste Razdrto-Vipava
Sklic 1. prostorske konference (166 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Vrba–Črnivec (Peračica)
Stališča do pripomb in predlogov (1208 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Spodnja Senarska–Cogetinci
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Spodnja Senarska–Cogetinci
Stališča do pripomb in predlogov (346 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Spodnja Senarska–Cogetinci
Povzetek za javnost (2002 kB)

04.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Spodnja Senarska–Cogetinci
Povzetek za javnost (131 kB)

03.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocestni priključek Naklo
Povzetek za javnost (2900 kB)

03.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocestni priključek Naklo
Povzetek za javnost (80 kB)

03.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocestni priključek Naklo
Stališča do pripomb in predlogov (74 kB)

03.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocestni priključek Naklo
Povzetek za javnost (172 kB)

03.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocestni priključek Naklo
Povzetek za javnost (77 kB)

03.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocestni priključek Naklo
Zapisnik 2. prostorske konference (127 kB)

03.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocestni priključek Naklo
Program priprave (127 kB)

03.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocestni priključek Naklo
Zapisnik 1. prostorske konference (119 kB)

03.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocestni priključek Naklo
Povzetek za javnost (902 kB)

18.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za HE Krško
Sklic 1. prostorske konference (111 kB)

03.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Pluska–Ponikve
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

03.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Pluska–Ponikve
Povzetek za javnost (1923 kB)

03.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Pluska–Ponikve
Povzetek za javnost (3613 kB)

03.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Pluska–Ponikve
Povzetek za javnost (73 kB)

03.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Pluska–Ponikve
Stališča do pripomb in predlogov (386 kB)

03.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku MMP Gruškovje–meja z Republiko Hrvaško
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

03.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku MMP Gruškovje–meja z Republiko Hrvaško
Povzetek za javnost (1107 kB)

03.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku MMP Gruškovje–meja z Republiko Hrvaško
Povzetek za javnost (130 kB)

03.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku MMP Gruškovje–meja z Republiko Hrvaško
Zapisnik 2. prostorske konference (127 kB)

03.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku MMP Gruškovje–meja z Republiko Hrvaško
Povzetek za javnost (1397 kB)

03.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku MMP Gruškovje–meja z Republiko Hrvaško
Zapisnik 1. prostorske konference (142 kB)

03.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku MMP Gruškovje–meja z Republiko Hrvaško
Povzetek za javnost (1503 kB)

03.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku MMP Gruškovje–meja z Republiko Hrvaško
Povzetek za javnost (153 kB)

03.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku MMP Gruškovje–meja z Republiko Hrvaško
Program priprave (157 kB)

03.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Lešnica–Kronovo
Povzetek za javnost (462 kB)

03.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Lendava–Pince z odcepom hitre ceste na Dolgo vas
Povzetek za javnost (1851 kB)

03.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Lendava–Pince z odcepom hitre ceste na Dolgo vas
Program priprave (226 kB)

03.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Lendava–Pince z odcepom hitre ceste na Dolgo vas
Povzetek za javnost (1072 kB)

03.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Lendava–Pince z odcepom hitre ceste na Dolgo vas
Povzetek za javnost (161 kB)

18.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za hidroelektrarno Blanca
Povzetek za javnost (125 kB)

03.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Lenart–Spodnja Senarska
Odpravek sklepa vlade (62 kB)

18.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za hidroelektrarno Blanca
Sklic 1. prostorske konference (110 kB)

18.06.2008
Objava Državni lokacijski načrt za HE Krško
Sklep o javni razgrnitvi (124 kB)

03.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Slivnica–Draženci
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

03.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Slivnica–Draženci
Zapisnik 2. prostorske konference (129 kB)

03.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Slivnica–Draženci
Povzetek za javnost (2655 kB)

03.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Beltinci–Lendava
Uredba o državnem lokacijskem načrtu (povezava)

03.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Beltinci–Lendava
Stališča do pripomb in predlogov (420 kB)

03.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Beltinci–Lendava
Povzetek za javnost (2274 kB)

03.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Beltinci–Lendava
Povzetek za javnost (121 kB)

03.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Beltinci–Lendava
Povzetek za javnost (2142 kB)

03.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Beltinci–Lendava
Povzetek za javnost (120 kB)

03.03.2008
Objava Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Beltinci–Lendava
Program priprave (235 kB)